mengen-en-roeren-1Poeder, Stuifpoeder, Gezichtspoeder, Rouge, Lippenstift en meer ...

 Hoewel het gebruik van schoonheidsmiddelen reeds eenige duizenden jaren oud is, dateert het intensieve gebruik door nagenoeg iedereen eigenlijk pas uit den na-oorlogstijd. Het aantal preparaten, dat in den handel komt, is ontelbaar. In vele gevallen bestaan de zg. nieuwe preparaten uit van ouds bekende stoffen, de verpakking en de naam zijn dan het eenige nieuwe.
 Nagenoeg alle schoonheidsmiddelen hebben één eigenschap gemeen, de prijs is in verhouding tot de kosten van het materiaal buitengewoon hoog. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt door de hooge reclamekosten, gedeeltelijk door de meening van het koopende publiek, dat goedkoope preparaten niet deugen.

Poeder

 De juiste keuze van de grondstoffen is hierbij van het grootste belang. Het gebruikte talcum moet niet alleen uiterst fijn, doch tevens voldoende glad zijn, mag geen oplosbare stoften bevatten en moet licht zijn. De prijs van het eindproduct bepaalt de eischen, die men aan het talcum kan stellen.

Stuifpoeder

Recept no. 1.
Talcum 94 dl
Boorzuur 2 dl
Magnesiumcarbonaat 3 dl
Parfum tot 1 dl
Recept no. 2.
Talcum 85 dl
Magnesiumcarbonaat 10 dl
Boorzuur 2 dl
Zinkstearaat 3 dl
Parfum ½ tot 1 dl
HEBBEDINGEN

Poeder (na het bad te gebruiken)

Talcum 85 dl
Magnesiumcarbonaat 7 dl
Zinkstearaat 7 dl
Boorzuur 1 dl
 Het zinkstearaat wordt gebruikt om het poeder beter te doen hechten en om het poeder zachter te maken. Het boorzuur dient als antisepticum en kan door andere stoffen als methylparahydroxybenzoëzuur, tertiair-chloorbutanol, chloor-metaxylol en andere vervangen worden. De laatstgenoemde stoffen worden hiertoe in het parfum eventueel onder toevoeging van iets alcohol opgelost.
 Het magnesiumcarbonaat maakt het poeder licht en donzig. Het zinkstearaat kan men door magnesiumstearaat vervangen, het magnesiumcarbonaat eventueel door geprecipiteerd krijt.
 De droge stoffen worden in een gesloten mengapparaat gemengd, het parfum wordt met de twintigvoudige hoeveelheid van het poeder voorgemengd en door een fijne zeef gewreven. Hierna voegt men dit mengsel bij de geheele hoeveelheid poeder en zeeft de geheele massa door een zeef. Hoe duurder het poeder hoe fijner de zeef.
model-gezicht-huidpoeder

Gezichtspoeder

Recept no. 1, zwaar
Talcum 40 dl
Magnesiumcarbonaat 5 dl
Zinkoxyde 10 dl
Zinkstearaat 5 dl
Rijstmeel 10 dl
Kaolin 30 dl
Kleur.
Recept no. 2, medium
Talcum 50 dl
Zinkoxyde 15 dl
Zinkstearaat 10 dl
Kaolin 20 dl
Geprecipiteerd krijt 5 dl
Kleur.
Recept no. 3, light
Talcum 65 dl
Zinkoxyde 10 dl
Zinkstearaat 10 dl
Kaolin 10 dl
Geprecipiteerd krijt 5 dl
Kleur.
Kleur-pigmentstoffen
 Aan deze drie recepten moet nu nog de benoodigde kleur toegevoegd worden. Hiertoe neemt men in het algemeen pigmenten, die natuurlijk voor de huid absoluut onschadelijk moeten zijn.
 Bij het koopen van materiaal hiervoor moet er dus steeds op gewezen worden dat de verfstof met de menschelijke huid in aanraking komt. In het algemeen gebruikt men voor het kleuren: oker, geel en gebrand, gebrande sienna en ombra, ultramarijnblauw, verder lakverfstoffen als geraniumrood, perzisch oranje, eventueel een groene verflak. De pigmenten worden eerst met de 4- tot 9-voudige hoeveelheid talcum goed gemengd en van dit mengsel voegt men dan zooveel aan het poeder toe, dat de gewenschte dekkracht bereikt is. De juiste hoeveelheid moet door probeeren bepaald worden.
 Het mengen geschiedt juist als bij de stuifpoeders. De allerfijnste soorten worden in een kogelmolen gemengd en na het toevoegen van parfum nog door een zijden gaas gezeefd.
 De aangegeven recepten kunnen naar persoonlijke behoefte gewijzigd worden. Hierbij moet men bedenken dat de toegevoegde kaolin niet alleen glad maakt, doch ook zweet absorbeert. Het magnesiumcarbonaat maakt het poeder licht en houdt het parfum vast. Het zinkoxyde en het dikwijls gebruikte titaanwit maken het poeder dekkend. Zink- en magnesiumstearaat doen het poeder op de huid hechten.
makeup-brush
make-up-brush

Vloeibaar poeder

Zinkoxyde 135 dl
Geprecipiteerd krijt 135 dl
Glycerine 60 dl
Alcohol 240 dl
Parfum 10 dl
Water, zooveel als nodig is.
Kleur, zie poeder.

Gezichtspoeder

Titaanwit 3 dl
Kailin (fijn) 8 dl
Rijststijfsel 3 dl
Italiaans talcum 31 dl
Magnesiumstearaat 1 dl
Poederfixateur P&S 4 dl
 Kleur naar wensch en 1 tot 2 % parfum. Het mengsel wordt in een kogelmolen gemengd en fijn gemalen en hierna zoo fijn mogelijk gezeefd.

Rouge

 Droog rouge werd oorspronkelijk gemaakt door talcum en karmijn aan te mengen met tragacanthslijm en het deegachtige mengsel in kleine bakjes te laten drogen. Later maakte men grootere stukken en bewerkte ze bv. op de draaibank tot den gewenschten vorm. Tegenwoordig wordt het bijna droge mengsel onmiddellijk in den juisten vorm geperst.
 Een eenvoudige rouhe bestaat uit:
Talcum 40 dl
Kaolin 35 dl
Zinkoxyde 15 dl
Geprecipiteerd krijt 10 dl
 Dit mengsel wordt met een voldoende hoeveelheid pigment gemengd en dan in een kogelmolen gedurende eenige uren gemalen. Het poeder wordt dan door een fijn zijden gaas gezeefd en aangemengd met een oplossing van 0,2 dl tragacanth in 4 dl water. Het poeder mag slechts weinig vochtig zijn en wordt dan door een fijne zeef gewreven.
 Hierna wordt het materiaal met behulp van een pers tot stukjes van den gewenschten vorm geperst. De metalen vorm wordt voor het persen met een ½-pcts tragacanthoplossing bestreken. Met de hoeveelheid tragacanthoplossing, die met het poeder gemengd wordt, moet men zeer voorzichtig zijn. De juiste hoeveelheid moet door kleine proeven bepaald worden, daar deze in hooge mate van het gebruikte materiaal afhangt. Hetzelfde is het geval met de gebruikte pigmenten, de dekkracht is hiervan zeer verschillend. In het algemeen is 10 tot 20 % voldoende. Men neme hiervoor de beste soorten en dan iets minder. Bovendien moet men steeds soorten verlangen die absoluut onschadelijk zijn voor de huid.
Lippenrouge (onafwischbaar)
Ricinusolie 300 dl
Lanoline 45 dl
Bijenwas 45 dl
Eosine 30 dl
Lakrood 30 dl
 of:
Ricinusolie 270
Cetylalcohol 45
Stearinezuur 12
Lanoline 45
Glycerinemonostearaat 45
Eosine 25
Lakrood 12
 In beide recepten kan naar wensch parfum toegevoegd worden. Met behulp van kunstmatige verlakte, dus onoplosbare teerkleurstoffen, kan de massa op de gewenschte tint ingesteld worden.
lipstick
Lippenpommade
Paraffine-olie 600 dl
Vaseline 200 dl
Paraffine 200 dl
Ozokeriet 25 dl
Bijenwas 75 dl
Parfum eenige tiende procenten
 Het materiaal wordt eerst samengesmolten en bij het afkoelen voegt men het parfum toe. De pommade wordt gebruikt om het springen der lippen te verhinderen. Indien de prijs het toelaat verdient het aanbeveling een deel van de petroleumproducten door lanoline, olijfolie en cacaoboter te vervangen. Door eenige procenten fijn zinkoxyde met het mengsel te malen wordt het materiaal beter wit en de pommade werkt genezend op ontstoken lippen.
Lippenstift voor het toneel
Vaseline 40 dl
Paraffine 20 dl
Paraffine-olie 10 dl
Carnaubawas 5 dl
Lanoline 5 dl
Pigment (kleur) 10 dl
Parfum naar wensch
 Als kleurstof neemt men in het algemeen weer een onschadelijke roode tot oranje organische kunstmatige lak:
burlesque
Lippenstift (niet afgevend)
Olijfolie 16 dl
Cacaoboter 8 dl
Stearinezuur 6 dl
Paraffine 8 dl
Bijenwas 7 dl
Carnaubawas 1 dl
Lanoline 2 dl
Eosine 3 dl
Karmijn 3 dl
Propylparahydroxy-benzoaat 0,1 %
Parfum naar believen
cosmetica
 De olie wordt eerst met de wassen gesmolten. De onoplosbare kleurstof wordt met de olie fijn gemalen, de oplosbare kleurstof wordt eenvoudig bij het smelten opgelost.
 De eigenschappen van dergelijke lippenstiften kan men wijzigen door de verhouding tusschen olie en was te veranderen. Bovendien werken de onoplosbare pigmenten anders dan in olie oplosbare kleurstoffen. Hiernaast voegt men soms nog een kleurstof toe, die in water oplosbaar is, als tartrasine en ponceau.
rode lippenstift
Lippenstiften
Gele vaseline 91 dl
Witte ceresine 17 dl
Paraffine 6 dl
Ozokeriet 6 dl
Carnaubawas 42 dl
Zoete amandelolie 20 dl
Paraffine-olie 33 dl
Kleurpoeder ca.40 dl
Kleurfixateur P&S 48 dl
 De carnaubawas wordt gesmolten. De andere wassen en vetten worden eerst samengesmolten, waarna men de carnaubawas bij de andere vetten voegt. De helft der massa wordt nu met het kleurpoeder gemengd en op een walsmachine uiterst fijn gemalen, zoolang tot men met de loupe geen puntjes meer kan vinden. Vervolgens voegt men de tweede helft der vetten toe en verhit de geheele massa op een waterbad.
 Inmiddels heeft men de fixateur voor lippenstiften eveneens op een waterbad gesmolten en nu wordt de gesmolten fixateur aan de geheele massa toegevoegd. De massa laat men onder gestadig roeren afkoelen, om te verhinderen, dat zich kleur op den bodem afzet. De nog half vloeibare massaa wordt geparfumeerd en in koude vormen gegoten. De lippenstift is absoluut "kissproof"
HEBBEN!

Hfst.7 - Schoonheidsmiddelen en Drogerijen
Poeder - Stuifpoeder - Gezichtspoeder - Rouge - Lippenrouge - Lippenpommade - Lippenstift
Schoonheidsmiddelen en Drogerijen 2
Cold cream - Reinigingscrême - Massagecrême - Poedercrême - Reinigingscrême - Vanishing cream - Scheercrême - Anti-zonnebrandcrême - Hamamelis-gelei
Schoonheidsmiddelen en Drogerijen 3
Huidwater - Gezichtswater - Reinigingscrême - Gezichtswater - Huidmelk - Amandelmelk - Lait de Beauté - Gezichtsemulsie - Handenreinigingsmiddel - Huidwater voor de handen - Brillantine - Haarvet - Haarwater - Haarversterker - Haarcrême - Shampoo - Haarfixatief - Permanent Wave-oplossing
Schoonheidsmiddelen en Drogerijen 4
Zonnebruinolie - Zonnebrandolie - Melkvet - Huidcrême type Maryland - Middelen tegen transpireren - Sproeten verwijderen - Bleekmiddel voor de huid - SchoonheidsmaskerMoedervlekken en puisten bedekken - Muggenpreparaten - Crême tegen muggen - Toiletammoniak voor het bad - BadzoutMoerasbadzout - Badzouttabletten - Dennenaalden-preparaat - Dennenaaldenmelk
Schoonheidsmiddelen en Drogerijen 5
Parfum - Scheerzeep - Scheercrême - Gezichtswater - Aluinsteen - Bloedstelpend poeder - Nagellak
Schoonheidsmiddelen en Drogerijen 6
Middelen tegen Neusverkoudheid - Keelpijn - Kiespijn - Tandpasta - Antiseptische inhaleervloeistof - Mondwater - Mondpoeder - Mond-desinfecteermiddel
Schoonheidsmiddelen en Drogerijen 7
Middelen tegen Voetpijn - Zweetvoeten - Hooikoorts - Netelroos - Migraine - Brandwonden - Aambeien - Wratten - Spierpijn - Borst-insmeerzalf - Liniment - Paraffineolie-emulsie - Karlsbad-zout - Antisepticum (welriekend) - Desinfecteermiddel (type lysol) - Antiseptische gelei voor vrouwen - Antiseptische vagina-gelei - Vlugzout - Mentholstift - Kunstmatige vaseline
Schoonheidsmiddelen en Drogerijen 8
Pine-oil desinfecteermiddel - Zinkputten-ontsmettingsmiddel - Lucht-ontsmettingsmiddel voor schouwburgen, enz. - Droge luchtreiniger - Reukkaarsjes - Sproeimiddel tegen vliegen - Mottenmiddel - Knaagdiergif - Verdelgingsmiddel voor ratten (niet giftig) - Muizengif - Middelen tegen Schietmotten - Wandluizen - Kakkerlakken - Vliegnlijm

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction