roofvogels

Glanskopmees

Parus palustris
foto: hbw.com


Glanskopmees (poecile palustris, voorheen parus palustris)

algemeen
De glanskopmees houdt van loof- en gemengde bossen, vooral op droge en zonnige leemgronden, maar ook van parken en tuinen.

In het voorjaar en vroege zomer bestaat het voedsel vooral uit insecten, larven, spinnen en andere kleine diertjes. Vanaf de late nazomer staan er ook zaden op het menu. Ze leggen soms zelfs een voorraad zaden aan in spleten tussen boomschors. Het is ook een regelmatige bezoeker van voedertafels.Glanskopmezen planten zich voort vanaf half april en in mei. Ze nestelen in boomholen of andere natuurlijke holen maar ook in nestkastjes. Hun nest bestaat uit 5 tot 9 eieren. De glanskopmees lijkt een uitgesproken standvogel.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, koolmees en merel tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved