mengen-en-roeren-2

Steen tegen verweren beschermen, metaalharsen, soldeervet, soldeervloeistof, glassoldeer, emaille, metaallegeringen, ontroesten en meer...


Steen tegen verweren beschermen

Ongekookte lijnolie 100
dl
Siccatief 1-5
dl
Paraffine-alcohol 8-10
dl

In landen met een droog klimaat is goede natuursteen en ook baksteen bijna onvergankelijk, in vochtige klimaten worden alle soorten steen op den duur aangetast. Dit natuurlijke verweringsproces, waaraan we ook al onze grondsoorten te danken hebben, wordt vooral bespoedigd door het water dat door de steen opgezogen wordt. Dit water lost door zijn koolzuur- en salpeterzuurgehalte, waartoe tegenwoordig in de steden ook nog grote hoeveelheden zwavelzuur komen, bestanddelen van de natuursteen op en maakt ze verder poreus. In de winter tenslotte bevriest het water binnen in de steen en door de uitzetting van water bij het bevriezen springt de steen stuk.

Het is nu gebleken dat het bijna onmogelijk is een poreuze steen absoluut dicht te maken. Beter is het het oppervlak waterafstotend te maken en toch poreus te laten. Hierdoor kan het toch opgenomen water in droge tijden weer verdampen.

De behandeling met gewone lijnolie is hiervoor reeds vrij goed. Daar lijnolie zelf echter ook veel water opneemt, kan men het preparaat verbeteren, door de paraffine-alcoholen toe te voegen, die uiterst sterk waterafstotend zijn.

porcelein-met-gouden-rand
porcelein met gouden rand

Goudverf voor porcelein

Eerst maakt men goud-kaliumchloride:
Zuiver goud 500
g
Zoutzuur s.g.1,19 3700
g
Salpeterzuur 36° Bé 1860
g
Kaliumchloride 200
g

Het goud wordt in het mengsel van zuren opgelost, men voegt het kaliumchloride toe en dampt de vloeistof op een waterbad tot droog in. Het zout wordt in methylalcohol opgelost, gefiltreerd en nu voegt men nog zoveel methylalcohol toe, tot het volume van de oplossing 2 l bedraagt.

Hiernaast maakt men zwavelbalsum:
Venetiaanse terpentijn 1700
g
Bloem van zwavel 375
g
Franse terpentijnolie 2660
g

De terpentijn wordt met de zwavel zo lang op 165° C verhit, tot de zwavel geheel opgelost is. Hierna verdunt men met de terpentijnolie.

HEBBEN

Goudhars

Zwavelbalsem 1750
g
Goudoplossing 2
l

De zwavelbalsem doet men in een porceleinen schaal van 5 l en voegt hierbij onder goed roeren de goudoplossing. Het mengsel wordt nu onder roeren op een waterbad zolang op 60° C verhit, tot de methylalcohol geheel verdampt is. Dit moet in een goed trekkende zuurkast geschieden, daar de dampen van methylalcohol giftig zijn. De rest wordt in chloroform opgelost en gefiltreerd. De gefiltreerde oplossing wordt nu met potas geneutraliseerd (met lakmoespapier) en met gecalcineerde soda gedroogd.

Deze droge oplossing wordt weer met methylalcohol gemengd, gefiltreerd en tenslotte in vacuum ingedampt.

Wat is zwavelbalsum eigenlijk?
Zwavelbalsum is gezwavelde lijnolie, Balsamum sulfuris ook Oleum Lini sulfuratum genoemd, ofwel een roodbruine, taai-vloeibare en walgelijk riekende olie, welke verkregen wordt wanneer men 6 delen lijnolie en 1 deel zwavel zolang verwarmt, tot deze laatste hierin oplost.

Zwavelbalsum was een geliefkoosde artsenij der volksgeneeskunst; zij werd inwendig gebruikt tegen allerlei ziekten en uitwendig bij schurft en andere huidaandoeningen.
Met terpentijn vermengd vormt zij de zogenaamde Haarlemmerolie.

Waarschuwing!
Ga nooit experimenteren met dit soort middelen! Zonder de nodige kennis kan dit levensgevaarlijk zijn!

Rhodiumhars

Dit hars wordt gebruikt om de vuurvastheid en de glans van het goud op porcelein te verbeteren.
Natriumrhodiumchloride 100
g
Water 1000
g

Het zout wordt in water opgelost en nu voegt men zoveel barietwater - een verzadigde oplossing van bariumhydroxyde in water - toe, tot er geen nieuw neerslag meer ontstaat. Het neerslag wordt gewassen en afgefiltreerd. Dit neerslag wordt in sterk zoutzuur opgelost en op een waterbad tot droog ingedampt. De droge rest wordt in ongeveer 200 g methylalcohol opgelost en gefiltreerd.

Deze rhodiumchloride-oplossing wordt nu juist als bij goud met zwavelbalsem gemengd en verder verwerkt. Het verkregen hars wordt in zoveel spijkolie opgelost tot deze oplossing 3,5 % rhodium bevat.

Zangra wandplafond armatuur porselein goud
Zangra wandplafond armatuur porselein goud

Bismuthhars

Dit hars voegt men toe om het hechten van het goud aan de ondergrond te verbeteren.
Bismuthoxyde 500
g
Zwavelbalsum 1000
g

Men verhit de beide bestanddelen op 165° C zo lang, tot de smelt geheel helder is, ongeveer 5 uur. De smelt wordt dan in 500 g chloroform opgelost, gefiltreerd en met 500 g methylalcohol gemengd. De oplossing wordt opnieuw gefiltreerd en in vacuum ingedampt. Het hars wordt in spijkolie opgelost en verdund tot de oplossing 6 % bismuth bevat.

bismuth-brokken
Bismuth

Chroomhars

Chroomtrioxyde 375
g
Water 300
g
Zwavelbalsum 1200
g

Het chroomtrioxyde wordt in het water opgelost. Bij deze oplossing voegt men langzaam de zwavelbalsem.

Hierna laat men op een waterbad zeer langzaam en voorzichtig het water verdampen. Het hars wordt juist als het goudhars met methylalcohol en chloroform gereinigd. Het hars wordt in spijkolie opgelost.

Asfaltoplossing

Syrisch asfalt 100
g
Nitrobenzol 100
g
Toluol 500
g

Het asfalt lost men bij 55° C in de oplosmiddelen op en de oplossing wordt na afkoelen gefiltreerd. De gefiltreerde oplossing wordt nu tot 200 g ingedampt.

HEBBEN

Colophoniumoplossing.

Colophonium 200
g
Venkelolie 200
g

De oplossing laat men enige dagen staan, waarbij de verontreinigingen bezinken. De bovenstaande heldere vloeistof wordt afgegoten.

Glansgoud, gereed voor het beschilderen van porcelein, bestaat nu uit:
Goudhars 267
dl
Spijkolie 260
dl
Asfaltoplossing 220
dl
Venkelolie 111
dl
Bismuthoplossing 70
dl
Kruidnagelolie 15
dl
Rhodiumoplossing 14
dl
Chroomoplossing 6
dl
Colophoniumoplossing 37
dl

Groen goud verkrijgt men door iets minder goudhars te nemen en 83 dl zilverbenzoaat in 260 dl spijkolie opgelost toe te voegen.

Soldeervet

- Vloeibaar:


Salmiak (ammoniumchlor.) 100
dl
Vaselineolie 900
dl

- Zalfachtig:
Salmiak 25
dl
Vaseline 100
dl

Talg 2
dl
Colophonium 2
dl
Salmiak 1
dl

Japanwas 35
dl
Paraffine 250
dl
Vaseline 3250
dl
Salmiak 250
dl
Zinkchloride 1250
dl
- Voor elektr. verbindingen:


Fijn gepoederd

dl
 colophonium 100
dl
Sterke ammoniak

dl
 (geest van salmiak) 15
dl
Men neemt zoveel van de sterke ammoniak als nodig is, om het harspoeder tot een stijve pasta fijn te wrijven.
burnley-soldeerpasta

Houtgraniet

Gewoonlijk bestaat een vloer van houtgraniet uit twee lagen, een grondlaag en een deklaag, die iets verschillend samengesteld zijn.
Grondlagen:
A. Normaal:
Gebrande magnesia 6 vol. dl
Vochtig zaagmeel 15 vol. dl
Chloormagnesium 25° Bé 4 vol. dl
B. Voor vochtige vloeren, geluiddempend:
Gebrande magnesia 6 vol. dl
Nat zaagmeel 12 vol. dl
Carbolineum 1,5 vol. dl
Chloormagnesium 15° Bé 5 vol. dl
C. Voor vochtige vloeren, niet geluiddempend:
Gebrande magnesia 6 vol. dl
Slakkengruis 12 vol. dl
Chloormagnesium 18 Bé 7 vol. dl
D. Voor zeer droge vertrekken:
Gebrande magnesia 4,5 vol. dl
Zaagmeel 13 vol. dl
Chloormagnesium 18 Bé 7 vol. dl
Deklagen:
A. Warm en elastisch:
Gebrande magnesia 7 vol. dl
Houtmeel 6 vol. dl
Kurkschroot 5 vol. dl
Kiezelgoer 2-3 vol. dl
Pigment ⅔-2 vol. dl
Impregneerolie 1 vol. dl
Chloormagnesium 20° Bé 5,5 vol. dl

B. Warm en hard:
Gebrande magnesia 6 vol. dl
Houtmeel 12 vol. dl
Pigment ⅔-2 vol. dl
Talcum 1 vol. dl
Impregneerolie 2 vol. dl
Chloomagnesium 20° Bé 6 vol. dl
C. Matig warm en matig hard:
Gebrande magnesia 6 vol. dl
Houtmeel 6 vol. dl
Asbestvezels 6 vol. dl
Kiezelgoer 1 vol. dl
Pigment ⅔-2 vol. dl
Impregneerolie 1 vol. dl
Chloormagnesium 20° Bé 5,5 vol. dl
D. Matig warm en hard:
Gebrande magnesia 6 vol. dl
Asbestvezels 12 vol. dl
Kiezelgoer 1 vol. dl
Pigment ⅔-2 vol. dl
Chloormagnesium 20° Bé 5-6 vol. dl
E. Koud en steenhard:
Gebrande magnesia 6
dl
Steenmeel 10
dl
Asbestvezels 2
dl
Chloormagnesium 20° Bé 4-6
dl

Het mengen van de bestanddelen moet zeer zorgvuldig uitgevoerd worden. De ondergrond van beton moet zuiver schoon zijn. Het is goed deze met een dunne pap van magnesia en water te bestrijken. Het houtgraniet moet dan echter opgebracht worden, voor deze laag droog is

IJzer moet goed geïsoleerd worden, met asfaltlak of beter door met jute te omwikkelen en de jute met asfalt te impregneeren.

Daar houtgraniet in het algemeen gevoelig is voor vocht, behandelt men de vloer het best met een was-oplossing, dus boenwas, of met lijnolie.

Verder is het mogelijk het houtgraniet in dit opzicht aanmerkelijk te verbeteren, door aan de massa 5 tot 10 % koperpoeder toe te voegen.

asbest-vloeren
cortenstaal-plaat

Soldeervloeistof

Fosforzuur 4
dl
Spiritus 5
dl

Melkzuur 100
dl
Glycerine 100
dl
Water 800
dl

Zinkchloride 8
dl
Spiritus 60
dl

Glassoldeer

Tin 90
dl
Aluminium 10
dl
of:
Tin 95
dl
Zink 5
dl
of:
Tin 95
dl
Koper 5
dl

Deze legeringen hechten goed aan heet glas. Het glas wordt goed heet gemaakt en men wrijft het soldeer op de verhitte delen. Het soldeer kan met een rolletje papier of met aluminium gelijkmatig verdeeld worden. Hierna drukt men de te lassen delen aan elkaar en laat afkoelen.

HEBBEN

Gekleurd emaille voor sieraden

Rood:
Cassius' purper 6
dl
Kristalglas 30
dl
Borax 4
dl
Blauw:
Kristalglas 34
dl
Borax 6
dl
Cobaltoxyde 4
dl
Beenzwart 4
dl
Arsenigzuur 2
dl
Groen:
Kristalglas 80
dl
Koperoxyde 4
dl
Borax 2
dl
Donker groen:
Kristalglas 30
dl
Borax 8
dl
Koperoxyde 4
dl
Beenzwart 4
dl
Arsenigzuur 2
dl
Zwart:
Kristalglas 30
dl
Borax 8
dl
Koperoxyde 4
dl
Ferrioxyde 3
dl
Cobaltoxyde 4
dl
Mangaanoxyde 4
dl
Wit:
Kristalglas 30
dl
Stannioxyde 6
dl
Borax 6
dl
Arsenigzuur 2
dl
emaille-ketting

Delta-metaal

Koper 55 ,80 dl
Zink 40 ,07 dl
Lood 1 ,82 dl
IJzer 1 ,28 dl
Mangaan 0 ,96 dl
Nikkel 0 ,05 dl
Fosfor 0 ,01 dl

Het zink wordt gesmolten, aan het gesmolten zink voegt men 5 % ferromangaan of spiegelijzer toe, hierna de andere bestanddelen als zuiver koper en messing. Gewoonlijk voegt men ook een kleine hoeveelheid koperfosfaat toe.

EMAILLE WANDBORDEN

Duits zilver

Koper 8
dl
Zink 3 ,5 dl
Nikkel 4
dl

Gemakkelijk gietbaar:
Koper 8
dl
Zink 6 ,5 dl
Nikkel 3
dl

Hard lood

Lood 84
dl
Antimoon 16
dl

Lettermetaal

Lood 55
dl
Antimoon 30
dl
Tin 15
dl
of:
Lood 80
dl
Antimoon 20
dl
of:
Lood 100
dl
Antimoon 30
dl
Koper 8
dl
Bismuth 2
dl
Tin 20
dl
Nikkel 8
dl
drukletters-letterbak

Cliché-metaal

Tin 48
dl
Lood 32
dl
Bismuth 9
dl
Antimoon 11
dl

Brittannia-metaal

Tin 90
dl
Antimoon 10
dl
of:
Tin 88 ,5 dl
Antimoon 7 ,1 dl
Koper 3 ,5 dl
Zink 0 ,9 dl

Goud-messing

Koper 77,75 -84,50 dl
Zink 15,50 -22,25 dl

Wit-messing

Koper 46 ,5 dl
Zink 53 ,5 dl

Aluminiumbrons

Aluminium 90
dl
Koper 10
dl

Japans brons

Koper 76 ,60 dl
Tin 4 ,38 dl
Lood 11 ,88 dl
Zink 6 ,53 dl
sinterbronse-glijlager
Bronzen glijlagers

Lagerbrons

Autolager:
Koper 90
dl
Tin 10
dl

Locomotieven:
Koper 82
dl
Tin 10
dl
Zink 8
dl

Amerikaanse spoorwegen:
Koper 77
dl
Tin 8
dl
Lood 15
dl

Klokkenbrons

Koper 80
dl
Tin 20
dl

Medaillebrons

Koper 90
dl
Tin 10
dl

Magnoliametaal

Lood 40 dl
Antimoon 7 ,5 dl
Tin 2 ,5 dl
Bismuth 0 ,125 dl
Aluminium 0 ,125 dl
Grafiet 0 ,25 dl
NS-vacantiekaarten-1938-Walther
NS-poster 1938 (Walther)

Lagermetaal

Standaard:
Tin 83 ,3 dl
Antimoon 11 ,1 dl
Koper 5 ,5 dl
Hard:
Tin 77
dl
Antimoon 15
dl
Koper 8
dl
Autolager:
Tin 89
dl
Antimoon 7
dl
Koper 4
dl
Goedkoop:
Tin 42
dl
Antimoon 16
dl
Lood 42
dl
Locomotieven:
Lood 65
dl
Antimoon 25
dl
Koper 10
dl
Babbit:
Lood 72
dl
Antimoon 7
dl
Tin 21
dl
of:
Lood 77
dl
Antimoon 23
dl
lagers-locomitief

Laspoeder (autogeen)

Borax 6
dl
Salmiak 2
dl
Geel bloedloogzout 1
dl
Colophinium 1
dl
Voor staal op staal:
Boorzuur 41
dl
Keukenzout 35
dl
Geel bloedloogzout 15
dl
Gecalcineerde soda 8
dl

Voor gietstaal:
Boorzuur 25
dl
Keukenzout 30
dl
Geel bloedloogzout 27
dl
Colophonium 8
dl
autogeen-lassen-aga
afbeelding: AGA museum te Emmen

Ontroesten van ijzer

Spindelolie 65
dl
Paraffine 15
dl
Puimsteenpoeder 20
dl

Het verroeste ijzer wordt met deze zalf, of met een oplossing hiervan in petroleum, ingewreven; na enige tijd kan men de roest mechanisch gemakkelijk verwijderen.

Onderstaand middel werkt reducerend op de roest

Tinchloruur 10
dl
Sublimaat (gif) 2
dl
Water 1000
dl

Eveneens het volgende mengsel:

Natronloog 5% 100
dl
Zinkstof 10
dl
ontroesten

Vet tegen het roesten van metaal

Neutrale petroleumgrease 100
dl
Zinkchromaatpoeder 3
dl
Ruwe pyridine 1
dl
Het mengsel wordt op een verfmolen fijngemalen.
Lanoline 50
dl
White spirit 50-200
dl
roestige-oldtimer

Etsen van glas met houtlijm

Men maakt eerst een gewone lijmoplossing door houtlijm een nacht in water te weken en dan in een waterbad op te lossen. Nu voegt men op 100 dl droge lijm 6 dl aluin toe en voegt eventueel nog zo veel water toe tot de lijm ongeveer zo dik is als gewone stroop.

Deze lijmoplossing strijkt men nu met een penseel op het glas; dit kan met behulp van een schabloon volgens een bepaalde tekening geschieden. Na een half uur brengt men nog eens een laag lijm op, zodat men een gladde gelijkmatige laag verkregen heeft. Men laat het glas nu in een warm vertrek gedurende 24 uur drogen, tot de lijm hard genoeg is. Dan plaatst men het glas in een droogkamer of droogkast, die op 40° C verwarmd wordt. De lijm springt nu van het glas af en neemt het oppervlak van het glas mee. Dit geschiedt volgens kristalachtige figuren. Het glas wordt nu met warm water afgewassen en gedroogd.


Kristalglas

Loodmenie 75
dl
Wit zand, met zoutzuur


 uitgekookt 50
dl
Gecalcineerde potas 18
dl
Gecalcineerde borax 6
dl
Arsenicum (vergif) 1
dl

Het glas kan voor het imiteren van diamant gebruikt worden

kristalglas-als-diamant-geslepen
Kristalglas als diamant geslepen

Wit cement

Veldspaat 40-100
dl
Kaoline 100
dl
Kalksteen 700
dl
Magnesiet 20-40
dl
Keukenzout 5
dl

Alle bestanddelen moeten zo goed mogelijk ijzervrij zijn, het mengsel wordt bij 1430° tot 1500° C gebrand en tenslotte fijn gemalen. Door de toevoeging van het keukenzout wordt het steeds aanwezige ijzer in het chloride omgezet en dit ijzerchloride verdampt bij de hitte van de oven.

wit-cement
Wit cement

IJzer en staal zwart kleuren

Selenigzuur 6-10
dl
Kopersulfaat 10
dl
Water 1000
dl
Salpeterzuur 4-6
dl

Het selenigzuur en het kopersulfaat worden eerst apart in de helft van het water opgelost, hierna mengt men de beide oplossingen en voegt het salpeterzuur toe. Door de ijzeren voorwerpen slechts korte tijd in de oplossing te dompelen, kan men ze van geel over rose tot violet en blauw kleuren.

Koper en messing blauw kleuren

Selenigzuur 6
dl
Kopersulfaat 12
dl
Salpeterzuur 2
dl
Water 1000
dl

Kernolie

Colophonium 2
dl
Lijnolie 2
dl
Traan 1
dl
Spindeloliedestillaat 5
dl
of:
Lijnolie 85
dl
Spindelolie 15
dl

Het onderhoud van parketvloeren

Terpentijnolie 65
dl
Terpineol 5
dl
Derriswortel 3
dl
Pyrethrumbloesems 3
dl
Op een waterbad verhitten en een uur laten trekken. Dan toevoegen:
Pineenchloorhydraat 15
dl
Bornylacetaat 5
dl
Zinkresinaat 10
dl

Het mengsel laat men nog enige dagen op een warme plaats staan, roert van tijd tot tijd door en filtreert dan. Het preparaat kan voor alle houten vloeren gebruikt worden, het dringt in het hout en in de naden binnen, desinfecteert de vloer en de verdampende bestanddelen ontsmetten de lucht.

Door in het preparaat 2 % bijenwas en 4 % carnaubawas of 8 % I.G., was V op te lossen geeft het ook glans aan het behandelde hout.

Koper zwart beitsen

Natronloog 10 % 1000
dl
Kaliumpersulfaat 10
dl

De loog wordt tot koken gebracht en tegelijk met het indopen van de te beitsen voorwerpen voegt men aan het bad het kaliumpersulfaat toe. Zodra de zuurstofontwikkeling ophoudt moet men een nieuwe hoeveelheid kaliumpersulfaat toevoegen.

Voor geel koper en aluminiumbrons neemt men de loog 10-pcts, voor rood koper en andere koperlegeeringen neemt men de loog slechts 5-pcts.

HEBBEN

Hfst.15 - Bouwmateriaal, Metaal, Glas
- uit mengen & Roeren deel 1
Bouwmateriaal, Metaal, Glas [1]
Cement - Gekleurd beton - Stofvrije betonvloeren - Zuurvast beton - Muuruitslag verwijderen - Vlug verhardend beton - Harden van cementen vloeren - Beton en cement waterdicht maken - Schuimbeton - Hechten van nieuwe op oude cementlagen - Cement bestand tegen calciumchloride - Schilderen van baksteen - Bitumencompositie voor vloeren en paden - Imitatie marmertegels - Terrazzovloeren - Vloeren voor melkfabrieken - Pleister - Spijkers in hout - Hout onbrandbaar impregneren
Bouwmateriaal, Metaal, Glas [2]
Legeeringen (gemakkelijk smeltbare - Lipowitz-metaal - Rose-metaal - Smeltzekeringalliage - Aluminium zwart kleuren - Tin zwart kleuren - Vertinnen van schroeven - Zilver zwart kleuren - Koper kleuren - Antiek groen op koper en messing - Messing kleuren - Staal kleuren - IJzer kleuren - IJzer beschermen tegen roest - Roest verwijderen - Zink kleuren - Wit goud - Aluminium tegen corrosie beschermen - Etsen van aluminiumreflectoren - Kern voor aluminiumgietwerk - Kernolie - Carboniseeren van staal - Muntstempelwas - Carrosie van magnesium
Bouwmateriaal, Metaal, Glas [3]
Glas etsen - Ets-afdekmassa - Glas merken - Glas-etsinkt - Schrijfinkt voor glas - Horak-glas - Robijnglas - Belgisch spiegelglas - Boheems spiegelglas - Engels spiegelglas - Frans spiegelglas - Duitsch spiegelglas - Glazuur (zuurvast) - Kalkglazuur - Magnesia-kalkglazuur - Glasachtig emaille - Emailleeren van ijzer en staal - Vuurvaste kroezen
- uit Mengen & Roeren deel 2:
Bouwmateriaal, Metaal, Glas [4]
Constructiematerialen - Cement - Glas - Porcelein - Aardewerk - Chamotte - Baksteen
Steen tegen verweren beschermen - Goudverf voor porcelein - Goudhars - Rhodiumhars - Bismuthhars - Chroomhars - Asfaltoplossing - Colophoniumoplossing - Soldeervet - Houtgraniet - Soldeervloeistof - Glassoldeer - Gekleurd emaille voor sieraden - Delta-metaal - Duits zilver - Hard lood - Lettermetaal - Cliché-metaal Brittannia-metaal - Goud-messing - Wit-messing - Aluminiumbrons - Japans brons - Lagerbrons Klokkenbrons - Medaillebrons - Magnoliametaal - Lagermetaal - Laspoeder (autogeen) - Ontroesten van ijzer - Vet tegen het roesten van metaal - Etsen van glas met houtlijm - Kristalglas - Wit cement - IJzer en staal zwart klleuren - Koper en messing blauw kleuren - Kernolie - Het onderhouden van parketvloeren - Koper zwart beitsen

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved