mengen-en-roeren-1

Hars-emulsie, Hars-terpentijnemulsie, Boorolie, Olijfolie-emulsie, Petroleum-emulsie en meer...


Harsemulsie
Hars (colophonium) 70 dl
Water 210 dl
Houtlijm 15 dl

De lijm wordt op de normale wijze in water opgelost, de hars wordt gesmolten en onder heftig roeren voegt men de gesmolten harsmassa bij de lijmoplossing. Men moet zolang roeren tot de oplossing geheel gelijkmatig is. De gewone huid- of beenderlijm kan men door zuivere gelatine vervangen.

Hars-terpentijnemulsie
Hars 11 dl
Terpentijnolie 2½ dl
Amminiumlinoleaat 2 dl
Water 50 dl
Ammoniak 15 dl

Het ammoniumlinoleaat wordt na inweken in water opgelost en verwarmd. De hars wordt in de terpentijnolie opgelost en nadat men de ammoniak aan de linoleaatoplossing toegevoegd heeft, giet men onder sterk roeren de harsoplossing in de waterige oplossing. De emulsie moet geroerd worden tot ze geheel koud is.

Boorolie
Voor het maken van boorolie gaat men gewoonlijk van een smeerolie met een middelmatige viscositeit uit. De hoeveelheid emulgator, die nodig is voor het verkrijgen van een olie, die met water zeer gemakkelijk een stabiele emulsie geeft, is verschillend. In het algemeen neemt men op de olie berekend ongeveer 3½ tot 4% triaethanolamine en 8 tot 11% oliezuur. Hoe beter de olie geraffineerd is hoe moeilijker het is een houdbare emulsie te verkrijgen.

De hoeveelheid emulgator, die men voor een bepaalde soort olie noodig heeft, kan men op de volgende wijze bepalen:

  • Men mengt bv. 88 g van de smeerolie met 8 g oliezuur en roert tot men een doorschijnende oplossing verkregen heeft.
  • Hieraan voegt men dan 4 g triaethanolamine toe en roert goed door. Tegen het licht gehouden is dit mengsel in het algemeen niet helder, vertoont kleine zwevende druppeltjes.
  • Zeer langzaam druppelt men nu oliezuur bij het mengsel tot de olie geheel helder wordt.

De boorolie geeft dan, wanneer ze in water gegoten wordt, een emulsie. Een kleine overmaat oliezuur maakt de emulsie echter aanmerkelijk stabieler. Uit het kleine proefje kan men gemakkelijk uitrekenen hoeveel men in het groot moet nemen.

HEBBEDINGEN
Olijfolie-emulsie
Olijfolie 88 dl
Oliezuur 10 dl
Triaethanolamine 2 dl
Water 80 dl

Men vult bij gewone temperatuur het mengapparaat, dat een snellopende roerder heeft, met het triaethanolamine, oliezuur en 30 dl olijfolie. Hierna wordt de roerder in gang gezet en men roert tot het mengsel geheel gelijkmatig is. Hierna voegt men 33 dl water toe, waardoor een dikke emulsie ontstaat. Onder voortdurend roeren voegt men nu bij deze emulsie eerst de rest van de olijfolie in kleine porties en tenslotte de rest van het water op dezelfde wiize. Iedere nieuwe hoeveelheid olie of water wordt pas toegevoegd wanneer de vorige portie geheel gelijkmatig met de emulsie verenigd is.

Pine-oil-emulsie
Pine-oil 91 dl
Oliezuur 6 dl
Triaethanolamine 3 dl
Water 100 dl

Men mengt eerst het oliezuur met het triaethanolamine en 30 dl pine-oil en roert tot het mengsel geheel helder is. Hierna voegt men onder goed roeren ongeveer 40 dl water toe, weer in kleine porties, juist als bij olijfolie. Hierna eerst de rest van de olie en tenslotte het overgebleven water.

laboratorium-glaswerk

Lijnolie-emulsie
Lijnolie 88 dl
Oliezuur 10 dl
Triaethanolamine 2 dl
Water 80 dl

De bereiding is juist als bij olijfolie.

Petroleum-emulsie
Zuivere petroleum 80 dl
Oliezuur 8 dl
Triaethanolamine 3 dl
Water 100 dl

Het oliezuur wordt eerst in de petroleum opgelost. In een andere ketel lost men het triaethanolamine in het water op en giet dan onder heftig roeren de olie-oplossing bij de amine-oplossing. Nadat de emulsie gereed is laat men van tijd tot tijd de roerder nog een paar minuten loopen.

HEBBEDINGEN

Hfst.3 - Emulsies
uit mengen & Roeren deel 1:
Emulsies 1
Ammoniumlinoleaat als emulgator - Triaethanolaminestearaat als emulgator - Diglycolstearaat als emulgator
Harsemulsie - Hars-terpentijnemulsie - Boorolie - Olijfolie-emulsie - Pine-oil-emulsie - Lijnolie-emulsie - Petroleum-emulsie - Lanoline-emulsie - Paradichloorbenzol-emulsie - Talk-emulsie - Carbolzuuremulsie
Emulsies 3
Carnaubawas-emulsie - Carnaubawas-petroleumemulsie - Carnaubawas-spindelolie-emulsie - Paraffine-emulsie - Asfaltemulsies
- uit mengen & Roeren deel 2:
Emulsies 4
Alles over emulsies
Emulsies 5
Impregneer-emulsie - Benzol-emulsie - Trichlooraethyleen-emulsie - Dekaline-emulsie - Benzine-emulsie - Zeepspiritus - Loden-spinver - Wol-spinolie - Fraisvet - Afbijtmiddel voor verf - Tetraline, oplosbaar in water

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliƫn relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliƫn moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction