mengen-en-roeren-1

Carnaubawas-emulsie, Paraffine-emulsie, Asfaltemulsie, Lanoline-emulsie en meer...


Carnaubawas-emulsie
Carnaubawas 87 dl
Stearinezuur 9 dl
Triaethanolamine 4 dl
Water 400 dl

De aangegeven hoeveelheden stearinezuur, water en triaethanolamine worden tezamen in een ketel tot koken verhit. Men roert door en kookt zo lang tot men een gelijkmatige zeepoplossing verkregen heeft.

Hiernaast wordt de carnaubawas in een ketel met stoommantel of op een waterbad gesmolten en tot 90℃ verwarmd.

De gesmolten carnaubawas wordt nu onder goed roeren bij de zeepoplossing gegoten. Tenslotte wordt nog langzaam doorgeroerd tot de emulsie koud is.

Carnaubawas-petroleumemulsie
Carnaubawas 160 dl
Petroleumdestillaat 160 dl
Amminiumlinoleaat 24 dl
Water 2000 dl

Het ammoniumlinoleaat laat men eerst een nacht in het water inweken, door verwarmen wordt het dan opgelost. Hiernaast wordt de was gesmolten en op 100℃ verwarmd.

Vervolgens voegt men het petroleumdestillaat bij de gesmolten wasmassa.

De wasmassa giet men nu onder goed roeren bij de hete eventueel kokende linoleaatoplossing. De emulsie wordt dan geroerd tot ze geheel afgekoeld is.

Carnaubawas-spindelolie-emulsie
Spindelolie 17 dl
Carnaubawas 18 dl
Amminiumlinoleaat 2,4 dl
Water 102 dl

De bereiding geschiedt juist als bij de vorige emulsie.

Paraffine-emulsie
Paraffine 88 dl
Stearinezuur 9 dl
Triaethanolamine 3 dl
Water 300 dl

Water, triaethanolamine en stearinezuur worden gemengd en tot koken verhit. Men roert voorzichtig door en kookt zolang tot men een goede zeepoplossing verkregen heeft met zo weinig mogelijk schuim.

In een andere ketel smelt men de paraffine en verwarmt deze tot op 90℃.

De hete was wordt nu onder goed roeren in de hete zeepoplossing gegoten. De emulsie wordt gedurende het afkoelen langzaam geroerd.

HEBBEDINGEN
Asfaltemulsies
- recept 1
Asfalt 500 dl
Water 500 dl
Bentoniet 30 dl
Quebracho 30 dl
Natriumhydroxyde 10 dl

De asphalt wordt gesmolten, tot 95℃ verhit en onder goed roeren langzaam in de oplossing van de andere bestanddeelen gegoten, die tot bijna koken verhit is.

- recept 2
Asfalt 2800 dl
Water 2800 dl
Harszeep 118 dl
Pine-oil 35 dl

De zeep wordt in het water opgelost en de asfalt wordt bij 95℃ met de pine-oil gemengd. Onder goed roeren giet men nu de asfaltoplossing in de zeepoplossing.

Lanoline-emulsie
Diglycololeaat 10 dl
Lanoline 30 dl

Deze worden door verwarmen gemengd en opgelost. Hierbij giet men onder goed roeren 60 cm³ van een hete ½-pcts natronloogoplossing.

laboratorium-glaswerk

Paradichloorbenzol-emulsie
Paradichloorbenzol 12 dl
Glycolstearaat 3 dl
Water 150 dl

Het glycolstearaat wordt in het hete water (90C) gesmolten en met een snellopende roerder goed doorgeroerd.

Het paradichloorbenzol wordt op een waterbad gesmolten en langzaam onder goed roeren bij de stearaatoplossing gevoegd. De emulsie moet geroerd worden tot ze geheel afgekoeld is.

Talk-emulsie
Hars-kalizeep 10 dl
Carbolzuur 20 dl

Voor hard water is het aan te bevelen hieraan enige procenten trinatriumphosphaat toe te voegen.

Carbolzuuremulsie
Rundertalk 100 dl
Triaethanolstearaat 9 dl
Water 90 dl

De beide stoffen worden samen verwarmd en geroerd. Gedurende het roeren kan men nog iets water toevoegen.

HEBBEDINGEN

Hfst.3 - Emulsies
uit mengen & Roeren deel 1:
Emulsies 1
Ammoniumlinoleaat als emulgator - Triaethanolaminestearaat als emulgator - Diglycolstearaat als emulgator
Emulsies 2
Harsemulsie - Hars-terpentijnemulsie - Boorolie - Olijfolie-emulsie - Pine-oil-emulsie - Lijnolie-emulsie - Petroleum-emulsie - Lanoline-emulsie - Paradichloorbenzol-emulsie - Talk-emulsie - Carbolzuuremulsie
Carnaubawas-emulsie - Carnaubawas-petroleumemulsie - Carnaubawas-spindelolie-emulsie - Paraffine-emulsie - Asfaltemulsies
- uit mengen & Roeren deel 2:
Emulsies 4
Alles over emulsies
Emulsies 5
Impregneer-emulsie - Benzol-emulsie - Trichlooraethyleen-emulsie - Dekaline-emulsie - Benzine-emulsie - Zeepspiritus - Loden-spinver - Wol-spinolie - Fraisvet - Afbijtmiddel voor verf - Tetraline, oplosbaar in water

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliƫn relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliƫn moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction