mengen-en-roeren-1Allerlei, van bloemen tot ketelsteen, van radiatorkit tot hout conserveren, van glas boren tot vuurwerk

Bloemen vers houden

De bloemen worden 's morgens vroeg of 's avonds laat met een scherp mes afgesneden, een glad afgesneden steel zuigt het water veel beter op. Bovendien snijdt men de steel schuin af, zodat de stelen zich op den bodem van de bloemenvaas niet af kunnen sluiten. De bladeren die in de vaas of in het water zouden komen worden afgesneden. Het bloeistadium waarin de bloemen moeten zijn, hangt van de soort af en is zeer verschillend. Onmiddellijk nadat de bloemen gesneden zijn zet men ze zo diep mogelijk in het water. Eerst dan kunnen ze gebonden en eventueel verzonden worden.

Snijbloemen mogen nooit in de felle zon staan. Indien mogelijk houdt men het vertrek flink vochtig, de temperatuur laag, ongeveer 7℃. Gedurende de nacht mag het vertrek nog koeler worden.

De bloemenvazen mogen geen nauwe hals hebben, de lucht moet tussen de stengels en bij het water kunnen komen. De bloemen hebben iederen dag vers water nodig. Tevens worden de stengels iedere dag iets ingekort, de verse snijwond laat veel beter en meer water door.

Bloemen die beginnen te verwelken kan men opfrissen door in het water een half tablet aspirine op te lossen. Verder worden ze weer frisser door ze 10 uur zo diep mogelijk in koud water te dompelen. Hiernaast zet men ze ook wel alleen met de stengels een half uur in heet water (niet kokend) in het donker en zet ze hierna weer in koud water.

HEBBEN

Het kleuren van kunstbloemen

In veel gevallen wordt het materiaal, katoen, zijde of kunstzijde, voor het uitknippen of uitstansen geverfd. Hierbij kan men òf eerst verven en dan appreteren òf men voegt de kleurstof aan het stijfselbad toe. Men kan ook het materiaal stijven en uitknippen, hierna dompelt men de bloemen dan in de kleurstofoplossing. Men gebruikt direct vervende kleurstoffen, als Auramine, Rhodamine, patentblauw en brillantgroen, de kleurstoffen die bij het verven van katoen en zijde reeds genoemd werden. Gewoonlijk neemt men een zeer geconcentreerde oplossing om het kleuren zeer snel te doen geschieden en om de kleur zeer intensief te maken. Voor het vlugge drogen lost men de kleurstoffen op in een mengsel van gelijke delen water en alcohol.

Gekleurd water

Men vult hiermee flessen, die bijvoorbeeld in uitstalkasten in de zon komen te staan. De vloeistof, die in werkelijkheid in de flessen moest zijn, bederft in de meeste gevallen en wordt door gekleurd water vervangen. De kleur moet natuurlijk absoluut lichtecht zijn.

- Amethist:
Natriumsalicylaat 10
g
Ferrichloride 2
dl
Water 10
l
- Blauw:
Koperssulfaat 120
g
Ammoniak zoveel tot het neerslag weer opgelost is.
Water 10
l
- Groen:
Nikkelsulfaat 100
g
Zwavelzuur 200
g
Water 10
l
- Helder rood:
Kaliumbichromaat 500
g
Zwavelzuur 500
g
Water 10
l
- Roze
Orseille 60
g
Water 300
gt
Enige dagen laten trekken, filtreren en verdunnen, iets ammoniak toevoegen.
- Oranje
Kaliumbichromaat 500
g
Salpeterzuur 250
g
Water 10
l
water-kleurstof-geel
Waterkleurstof

Radiatorenkit

Lijnmeel 100
dl
Aluminiumpoeder 1-2
dl

De beide stoffen worden droog intensief gemengd en voor het gebruik aan het water toegevoegd.

Ultraviolet filter

Een oplossing van 2 % natriumnitriet in een laag van 1cm dik, bv. tussen twee glazen platen.

Hout conserveren

Impregneren met:


Natriumfluoride 2
dl
Water 98
dl

Röntgenstralenscherm
(fluorescerend)

Natriumwolframaat 29
dl
Calciumchloride 11
dl
Natriumchloride 58
dl

Ketelsteen verwijderen

Van koper en messing met 10-pcts zoutzuur, van aluminium en tin met 5- tot 10-pcts oxaalzuur, van zink en gegalvaniseerd met 15-pcts azijnzuur.

Anti-ketelsteenmiddel

Gecalcineerde soda 87
dl
Trinatriumfosfaat 10
dl
Stijfsel 1
dl
Tannine 2
dl

Balsemvloeistoffen

- Recept no. 1.
Glycerine 250
dl
Formaldehyde 1565
dl
Kaliumnitraat 150
dl
Borax 40
dl
Boorzuur 120
dl
Roode kleurstof 1
dl
Water 2800
dl
- Recept no. 2.
Thymol 1
dl
Alcohol 15
dl
Glycerine 300
dl
Water 150
dl
hout-impregneren
Hout conserveren
ketelsteen
Ketelsteen

Biologische fixeervloeistof

Alcohol 60 % 100
dl
Salpeterzuur 1,42 4 ,5 dl
Ether 3 ,5 dl
Cuprinitraat 2
dl
Paranitrofenol 5
dl
De oplossing is zeer goed houdbaar, dringt echter langzaam in de preparaten binnen. De preparaten blijven in 7O-pcts alcohol zacht.
- Oplossing A:
Gedestilleerd water 100
dl
Salpeterzuur 1,42 17
dl
Cuprinitraat 8
dl
- Oplossing B:
Alcohol 80% 92
dl
Carbolzuur (zuiver) 4
dl
Ether 4
dl
De beide oplossingen zijn houdbaar. Het mengsel wordt iedere keer kort voor het gebruik vers gemaakt. Men mengt 1 dl oplossing A met 3 dl oplossing B.
Na het fixeren worden de preparaten met 7O-pcts alcohol uitgewassen.

Vorstzekere radiatorenvloeistoffen

Bij de volgende temperaturen moet de oplossing het voorgeschreven soortelijk gewicht hebben.

-12℃ -17℃ -23℃ -28℃ -33℃
Spiritus 0,986 0,959 0,950 0,942 0,921
Glycerine 1,090 1,112 1,131 1,147 1,158
Glycol 1,038 1,048 1,056 1,064 1,069
Men mengt één van de drie genoemde stoffen tot men een vloeistof met één van de aangegeven soortelijke gewichten verkregen heeft. Deze vloeistof bevriest dan bij de boven de kolom staande temperatuur en kan dus tot deze temperatuur gebruikt worden.
pontiac-classic-car
Pontiac Classic Car

Niet bevriezende vloeistof

Spiritus 50
dl
Methanol 10
dl
Glycerine 30 ,7 dl
Water 10
dl

Algen vernietigen

In een zwembassin kan men de hinderlijke algen absoluut vernietigen door aan het water kopersulfaat toe te voegen. Men neemt op 2000 m² water 1 kg kopersulfaat. Het kopersulfaat doet men in een zakie en trekt dit door het water tot het zout opgelost is.
groen-water-zwembad
Algen in zwembassin

Remvoering

Rubber (crêpe) 14
dl
Loodglit 10
dl
Zwaarspaat 34
dl
Zinkoxyde 5
dl
Carbon black 3
dl
Graphiet 4
dl
Zwavel 4
dl
Asbestkoord 12
dl
Koperdraad 14
dl

Fietsbanden dicht houden

Bentoniet 100
dl
Magnesiumoxyde 2
dl
Asbestvezels 50
dl
Water tot een dunne pap.

Verf voor batterijpolen

Diglycolstearaat 10
dl
Water 300
dl
Graphiet 30
dl
fietsband

Glas boren

Men neemt een boor van goed hard staal en houdt bij het boren vochtig met een verzadigde oplossing van kamfer in terpentijnolie.

Ketelsteen in radiatoren

Men kan alle aanbakkingen in radiatoren verwijderen door in het koelwater 1 % trinatriumfosfaat op te lossen. Men laat den motor zo lang lopen, tot alles los is. Hierna spoelt men met schoon water alles weg.

Lucifers

Vloeibaar:
Nitrocellulose 50
dl
Kaliumchloraat 20
dl
Glaspoeder 10
dl
Kamfer 8
dl
Pyridine 4
dl
Ammoniumoxalaat 2
dl
De massa kan tot dunne stokjes gerold worden, die men als een lucifer door wrijven aan kan steken en na het gebruik weer uit kan blazen. De lucifer kan zo herhaaldelijk gebruikt worden.

Blusmassa

Droog:
Ammoniumsulfaat 30
dl
Natriumbicarbonaat 18
dl
Ammoniumfosfaat 2
dl
Rode oker 4
dl
Kwartsmeel 46
dl


Vloeibaar:
Tetrachloorkoolstof 84
dl
Solvent nafta 5
dl
Ammoniakgas 1
dl
Wanneer men in een laboratorium niet over de geschikte brandblusapparaten beschikt kan men dunwandige flessen met de blusvloeistof vullen en deze op de brandende apparaten stuk gooien. Men kan ook uitgebrande gloeilampen hiervoor gebruiken: men breekt bij vacuümlampen onder tetra de spits af, ze vullen met tetra en de opening wordt dicht gekit.
HEBBEN

Hfst.18 - Allerlei
Bloemen vers houden - Kleuren van kunstbloemen - Gekleurd water - Radiatorenkit - Ultraviolet filter - Hout conserveren - Röntgenstralenscherm - Ketelsteen verwijderen - Anti-ketelsteen - Balsemvloeistoffen - Biologische fixeervloeistof - Vorstzekere radiatorenvloeistoffen - Niet bevriezende vloeistof - Algen vernietigen - Remvoering - Fietsbanden dicht houden - Verf voor batterijpolen - Glas boren - Ketelsteen in radiatoren - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [2]
Lassoldeervloeistoffen - Aluminiumsoldeer - Messingsoldeer - Zinksoldeervloeistof - Soldeer voor tin-loodcompositie - Zilversoldeer - Soldeer voor roestvrij staal - Zacht soldeer - Lasdraad - Vaste spiritus - Motorbrandstof met alcohol - Vuurmakers - Koudmakend mengsel - Bleken van hout - Fineer zwart beitsen - Kunstmatige radeergom - Papierhygrometer - Kleuren van Paaseieren - Reinigingsmiddel voor melkvaten
Allerlei [3]
Gipsafgietsels watervast impregneren - Pectine uit appels - Verzilveren met een niet vergiftigd bad - Groen carbolineum - Capsulelak - Voederkalk - Poeder voor mestvarkens - Kippeneierlegpoeder - Levertraanemulsie voor het vee - Filtreren van vruchtensap - Boroglycerine
Allerlei [4]
Vuurwerk - Bengaals vuurwerk - Vuurwerkregen - Pharao-slangen - Sterretjesvuurwerk - Buskruid en stoffen voor mijnbouw en demolition - Rookloos bliksemlichtpoeder - Lucifers - Blusmassa
Allerlei [5]
Calciumchloride voor drogen van gassen - Schoenmakerspek - Destilleervet - Gele signaalfakkels - Pharao-slangen - Zilver-fulminaat - Oplossing voor zeepbellen - Conseerveermiddel voor opgezette dieren - Balsemvloeistof - Vulling voor holle kiezen - Inpakpapier voor zilver - Biljartballen rood kleuren - Ivoor etsen - Ivoor verzilveren
Allerlei [6]
Hout zwart kleuren - Magnesiumfakkels - Theater-nevel - Gezuiverde petroleum - Aluminium metaalkit - Ontsmettingsmiddel voor wc's - Ontsmetten van zwembassins - Pissoir-olie - Kranenvet - Wandluizenmiddel

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction