mengen-en-roeren-1

Huisverf voor buiten, Amerikaanse voorschriften voor buitenverf, Zwarte moffellak, Black Varnish, Zwarte Lak, Zwarte IJzerlak en meer ...


Huisverf voor buiten

De duurzaamheid van een buitenverf hangt in hoge mate van het klimaat af, waaraan de verf blootgesteld wordt. Hierdoor zijn voor een groot deel de tegenstrijdige meningen omtrent de duurzaamheid van bepaalde verven te verklaren. Vooral in grote landen is het verschil in het klimaat van de verschillende landschappen zo groot, dat een bepaalde verf in het ene gebied zeer goed kan voldoen en ergens anders onbruikbaar is. Zo moet men ook de verschillende buitenlandsche voorschriften voor buitenverf steeds van het standpunt uit bezien, dat ze niet voor ons Nederlandsche klimaat berekend zijn.

In ons land moeten we in de eerste plaats met bijna voortdurende hoge vochtigheid van de lucht rekenen. Het is dus geen toeval dat het koken van standolie voor het eerst in ons land uitgevoerd werd. Immers door het koken tot standolie wordt de fout van lijnolieverf-lagen, zeer veel water op te nemen, verregaand verbeterd. Zo zal dus de Nederlandsche schilder de grote hoeveelheden gewone gekookte olie der buitenlandsche voorschriften geheel of gedeeltelijk door standolie met terpentijnolie moeten vervangen. Een typisch voorbeeld van de moeilijkheden die het klimaat aan het schilderwerk kan bezorgen, biedt Canada. Hier is in de winter het verschil van de dag- en nachttemperatuur ontzaglijk groot, samengaande met een grote droogte. Hier voegt men aan de buitenverf zeer grote hoeveelheden vistraan toe, die de verflaag zacht en elastisch houdt. In ons klimaat zou zo'n verf in het geheel niet drogen.

Naast het bindmiddel speelt ook het pigment een grote rol en op dit punt is het aan te bevelen, de buitenlandse recepten eens onder de loupe te nemen. Het is toch wel gebleken, dat zuiver onversneden loodwit niet steeds de beste resultaten geeft. Zelfs het toevoegen van gewoon krijtwit was in vele gevallen een verbetering. Ook bij mengsels als silica en vooral ook het vezelachtige asbestpoeder kunnen een verflaag verbeteren.

Een mengsel van loodwit, zinkwit en kleine hoeveelheden titaanwit of lithopone, eventueel nog gemengd met kleine hoeveelheden asbestpoeder of andere vulstoffen schijnen gemiddeld de beste resultaten te geven. Hier helpt alleen zelf proeven te nemen en kleine proefvakjes eenige jaren te observeren.

HEBBEDINGEN

Amerikaanse voorschriften voor buitenverf

Pigment 65 dl
Bindmiddel 35 dl
- Het pigment bestaat uit:
Loodwit 70 dl
Zinkwit 20 dl
Krijt of asbestpoeder 10 dl
Loodwit 40 dl
Titaanwit 20 dl
Zinkwit 25 dl
Silica of asbestpoeder 15 dl
- Het bindmiddel bestaat uit:
Rauwe lijnolie 80 dl
Standolie 10 dl
Petroleumdestillaat 5 dl
Siccatief 5 dl
schilder-de-vakman

In een vochtig klimaat als het onze, moet het bindmiddel geheel of grotendeels uit standolie bestaan. Ook kan men een hoeveelheid van een mengbare vette buitenlak toevoegen.

Gewoonlijk gaat men ook hier van dik in olie gemalen loodwit uit en mengt dit met een behoorlijke hoeveelheid standolie en verdunt tot strijkbaar met terpentijnolie.

Terwijl loodwit met standolie voor het maken van licht gekleurde buitenverven de voorkeur verdient, beschikt men in de kopergroenen nog over een pigment, dat met standolie een buitengewoon goede groene buitenverf levert.

mooi geschilderde luiken

Zwarte moffellak

Deze lakken worden in het algemeen bij temperaturen van 65℃ tot 200℃ ingebrand. Door het drogen bij hoge temperaturen wordt de deklaag uiterst hard. De moffellakken worden dan ook veelal toegepast bij voorwerpen die buitengewoon vaak in handen genomen worden en veel gestoten worden, bv. naaimachines en fietsen. De glans van de moffellakken, die van nature vrij hoog is kan verminderd worden door roetzwart toe te voegen.

Jenson-Nicholson-moffellak
Jenson Nicholson moffellak

Voor de fabricatie van zwarte moffellak wordt eerst een hoeveelheid lijnolie met droogstoffen als loodglit, menie en bruinsteen zolang gekookt tot de olie bijna gaat gelatineren. Dit proces duurt bij 220℃ tot 250℃ tot 5 uren en langer. De droogstoffen worden langzamerhand toegevoegd, het mangaan het laatst. Bij de hete massa voegt men nu stearinepek of andere peksoorten en verhit weer gedurende enige uren tot het mengsel volkomen homogeen is. Hierna wordt de smelt na afkoelen op ongeveer 150℃ verdund met lichte teerolie, white spirit en petroleumdestillaat tot de lak bij gewone temperatuur de juiste consistentie heeft. Hoe ver men verdunt hangt er van af of de moffellak gespoten, gedompeld of met de kwast opgestreken wordt. Hierna wordt door een doek gezeefd en in een tank laat men de onzuiverheden bezinken.

Bij het koken voegt men ook vaak nog een kleine hoeveelheid zuiver Berlijnsch blauw toe.

radiator-vintage-moffellak

Zwarte moffellak

Recept no. 1.
Gilsoniet 100 dl
Manjak 10 dl
Lijnolie 80 dl
Ombra (gebrand) 5 dl
Petroleumdestillaat 130 dl
Teerolie 130 dl
Inbranden bij 150℃
gedurende 4 uren.


Recept no. 2.
Stearinepek 100 dl
Colophonium 20 dl
Lijnolie 400 dl
Loodglit 24 dl
Bruinsteen 2 dl
Petroleumdestillaat 160 dl
Teerolie 320 dl
Inbranden bij 150℃
gedurende 4 uren.
verfblik-kwasten

Black Varnish.

Recept no. 1.
Geprepareerd pek 37,5 dl
Gekookte lijnolie 31,5 dl
Petroleum 12,5 dl
White spirit 18,5 dl
Inbranden bij 180℃


Recept no. 2.
Stearinepek dl
Asfalt dl
Gekookte lijnolie dl
Terpentijnolie dl
White spirit dl
Inbranden bij 120℃
Zwarte lak, bij gewone temperatuur drogend
Asfalt 100 dl
Gekookte lijnolie 32 dl
Menie 2 dl
Bruinsteen 1 dl
White spirit 160 dl
 of:
Asfalt 100 dl
Gekookte lijnolie 16 dl
White spirit 100 dl
Zwarte ijzerlak
voor binnen
Asfalt 100 dl
Donker colophonium 80 dl
Loodglit 2 dl
Bruinsteen 1 dl
White spirit 150 dl
 of:
Asfalt 30 dl
Donker colophonium 100 dl
Kalkhydraat 4 dl
Gekookte lijnolie 24 dl
Loodglit 2 dl
Bruinsteen 1 dl
White spirit 240 dl

Matte zwarte ijzerlak

Men maalt 100 dl ijzerlak voor binnen met 20 dl roetzwart en verdunt met 50 dl terpentijnolie.

LEUK OF HANDIG

Hfst.6 - Lakken, Verven & Beitsen
uit Mengen & Roeren deel 1:
Lakken, Verven & Beitsen 1
Lakken - Verven - Beitsen - Collodiumoplossing - Informatie
Lakken, Verven & Beitsen 2
Oplosmiddelen - Verdunners - Grondlak voor hout - Poriënvuller of Matlakpasta - Matlak - Politoerlak - Meubellak - Tegen alcohol bestand zijnde lak - Nitro-Japanlakken voor hout
Lakken, Verven & Beitsen 3
Metaallakken - Autolak grondverf - Zwarte autolak - Lederlakken - Bronslak - Kristallak - Nagellak - Paarlemoer-houtlak - Witte nitro-emaillak - Paarlemoerlak voor kunstbloemen - Paarlemoer-dompellak - Paarlemoer-emaillak - Nitrocellulose-rubberlak - Papierlak - Vliegtuigbespanningslak
Lakken, Verven & Beitsen 4
Olieverf - Olielak - Witte huisverf - Zwarte huisverf - Groene huisverf - Loodmenieverf - Zinkverfstof (roestwerend) - Witte verf voor binnen (mat, halfmat, glans) - voorstrijklak voor poreuze muren
Lakken, Verven & Beitsen 5
Vloerlakverf - Lakverf voor hout - Japanlak - Matte lakverf voor binnen
Huisverf voor buiten - Amerikaanse voorschriften voor buitenverf - Zwarte moffellak - Black Varnish, Zwarte Lak, Zwarte IJzerlak
Lakken, Verven & Beitsen 7
Houtverf - Plastische verf in poeder - Waterverf - Silicaatverf - Cementwaterverf Koudwaterverf - Schellakoplossing - Kalkeiwitverf (wit) - Olie-emulsie voor waterverf - Kalkvaste lak - Suikergoedlak - Elastische schabloneerverf
Lakken, Verven & Beitsen 8
Gegalvaniseerd ijzer schilderen - Zwarte verf - Hitte aantoonende verf - Ultraviolet-verf - Lichtgevende verf - Siccatief - Witkalk (sneldrogend) - Witte lijmverf
Lakken, Verven & Beitsen 9
Afbijtmiddelen - Olielakken - Harde harslak - Vette harslak - Halfvette harslak - 4-urenlak - Vette harsesterlak - Halfvette harsesterlak - Zeer vette harsesterlak - Slijplak - Vloerlak
Lakken, Verven & Beitsen 10
Meubellak - Zuurvaste lak - Vette buitenlak - Jachtlak - Cobaltsiccatief - Mangaansiccatief - LoodmangaanresinaatIJsbloemenlak - Isolatielak - Loogvaste lakLak voor rubberschoenen - Lak voor betonsilo's - Boekbinderslak - Flesschenlak
Lakken, Verven & Beitsen 11
Harde spirituslak - Stroohoedenlak - Overdruklak - Vioollak - Water-schellakvernis - Matlak - Etiketten-matlak - Accaroid-matlak - Watervaste lak voor vischsnoer - Papierlak - Houtbeitsen - Poriënvuller - Oliebeits - Lakbeits - Het lakken van hout
Lakken, Verven & Beitsen 12
Slijpen van hout - Beitsen van zacht hout - Wasbeits - Chemische beitsen - Zuurvaste zwarte beits - Zwarte beits - Ebbenhoutbeits - Houtcarbolineum - Groen carbolineum - Donkerbruin carbolineum - Carbolineum voor pissoirs - Antiekvernis voor hout - Hout kunstmatig oud maken - Hout bleeken - Plastisch hout - Fixatief voor krijtteekeningen - Lak voor botervaatjes - Lak-emulsie
uit Mengen & Roeren deel 2:
Lakken, Verven & Beitsen 13
Lakken & Verven - Siccatief voor kunstharslakken - Hittevaste lakverf (witte grondlak, roze- en witte deklak)
Lakken, Verven & Beitsen 14
Afbijtmiddel voor verf - Plastisch hout - Poriënvuller - Cellulosegrondlak voor hout - Polijstwater - Chloorcaoutchouc-menieverf - Gietijzer-plamuur - Autoplamuur - Accumulatorenlak - Venstercouvertlak - Scheepshuidverf - Scheepshuidverf tegen het aangroeien - Stearinepek-lak - Schoolbordenverf - Stopverf voor broeikassen - Daklak - Terpentijnolie-was - Waslak - Gekleurde daklak - Olievrije grondlak - Waslijm - Hoedenlak - Vuurvaste aluminiumverf - Vuurvaste zwarte lakverf - Vloerlak met oiticia-olie - Universeele lak - Buitenlak - Slijplak - Vloerlak met barnsteen
Lakken, Verven & Beitsen 15
Slijplak - Traanlak - Chassislak - Spirituslak-politoer - Meubelpolitoer - Meubel-nitrolak - Alkesit-kalkverf - Celluloselijm-plamuur - Synthetische stanslak - Olievrije meubellak - Synthetische moffellak - Moffellak voor benzinereservoirs - Lakplamuur - Etikettenlak - Witte lakverf voor ijzeren ledikanten - Cobaltresinaat - Witte moffellak - Mangaanresinaat - Mangaanoxydulehydraat - Loodresinaat - Linoleumcement - Linoleum-druklak - Linoleumlak
Lakken, Verven & Beitsen 16
Wasdoeklak - Vlug drogende lak met perilla-olie - Verfafbijtmiddel - Houtolielak - Zaponlak - Acetylcelluloselak - Benzylcelluloselak - Poriënvuller - Moffellak - Combinatielak voor hout - Combinatie-strijklak - Woodstainlak (matlak) - Nitro-plamuur - Bitrocellulose-moffellakken - Machineglazuur - Schilderslijm - Caseïneverf in poedervorm - Scheepshuidverf - Spinspoelenlak - Warm aanvoelende verf - Grafietverf - Zuur- en loogvaste verf - Combinatielak voor buitenwerk - Witte lakverf - Geraffineerde Kasselsche aarde - Waterbeits - Aniline-waterbeitsen voor hout - Water-wasbeitsen - Schellakbeitsen - Terpentijnolie-wasbeitsen

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved