mengen-en-roeren-2

Van looi-methoden tot schoenzolen impregneren, riemenvet, schoensmeer, perkament en meer ...


Looi-methoden
Het looien van dierlijke huid is waarschijnlijk wel het oudste handwerk; reeds de oermens, die bij de jacht op de dieren in de eerste plaats het vlees als voedsel nodig had, moest de huiden op de een of andere wijze bewerken. Immers de huid gaat zeer spoedig in bederf over en is dan onbruikbaar. Het vinden van middelen, om dit bederf te verhinderen en de geprepareerde huiden te gebruiken, om zich zelf tegen regen en koude te beschermen, is vrij zeker de eerste van een lange rij van uitvindingen, die de mens in de loop der tijden gedaan heeft.

Bij opgravingen uit de alleroudste tijden der mensheid heeft men sporen gevonden, die er duidelijk op wijzen, dat de oermens geprepareerde huid, dus leder, tot wapens en andere gebruiksvoorwerpen verwerkt heeft.

De oudste methode om huiden te conserveren is het insmeren met vet, waarbij men in het begin het vet gebruikt heeft, dat bij het dier zelf gevonden werd. Waarschijnlijk heeft men hier vooral de fijn gewreven hersenmassa gebruikt, die vet in een vorm bevat, die gemakkelijk door de huid opgenomen wordt. Verder heeft men vistraan, rundvet en ook melk voor dit doel gebruikt, waarbij de huid door het mechanisch bewerken soepel gemaakt en ook soepel en buigzaam gehouden werd. Bij een aantal wilde volken wordt deze methode tegenwoordig nog steeds zo toegepast. De moderne techniek heeft deze primitieve methode uitgewerkt en looit het fijnste zeemleder nog steeds met bepaalde vetpreparaten.

Bij verschillende volken vindt men het conserveren met rook; de rook van vele houtsoorten bevat carbolzuurachtige stoffen, die reeds in kleine hoeveelheden het bederven van de huidsubstantie, het eiwit, verhinderen.

Zeer oud is het looien met aluin. Ook de Romeinen kenden het zachte, soepele, met aluin gelooide leder. Het meeste leder wordt echter met behulp van bepaalde plantendelen, schors, vruchten, hout of wortels, die stoffen bevatten, welke het bederven van de huid verhinderen, bewerkt. Ook de Romeinen kenden dit looien van huiden en ze gebruikten dit hardere met looistof gelooide leder voor het maken van schoenzolen, terwijl zachtere ledersoorten voor het bovenleder gebruikt werden. Het is een eigenaardig feit, dat de verschillende volken steeds die planten gevonden hebben, die voldoende looistof bevatten om leder te kunnen maken

Om in te kunnen zien, wat er bij het looien eigenlijk gebeurt, moeten we er ons rekenschap van geven, dat de dierlijke huid uit eiwit bestaat. Eiwit nu kan men zich opgebouwd denken uit een groot aantal bouwstenen, gewoonlijk vindt men in ieder soort eiwit een betrekkelijk groot aantal verschillende bouwstenen. Terwijl bijvoorbeeld een eiwitmolecule uit enige duizenden moleculen, aminozuren, bestaat, bevat het eiwit van de huid bijvoorbeeld 17 verschillende aminozuren. Men kan zich voorstellen dat zo'n eiwitmolecule uiterst gecompliceerd opgebouwd is en dat de eigenschappen hiervan, wanneer men ze ook uit dezelfde soorten aminozuren opbouwt, toch sterk uiteen kunnen lopen. Ja, men kan zelfs zo ver gaan te beweren dat de speciale eigenschappen van een bepaald dier, samenhangen met de speciale wijze, waarop zijn eiwit uit de eenvoudige aminozuren opgebouwd is.

HEBBEN

Door inwerking van zuren en ook van loog kan nu een eiwit weer in de eenvoudige moleculen gesplitst worden. Ook door de inwerking van bacteriën wordt het grote molecule stuk gemaakt, doordat de bacteriën afbraakproducten als voedsel nodig hebben. Deze afbraakproducten zijn in water oplosbaar en we kunnen ons dus voorstellen, dat wanneer we een huid aan zichzelf overlaten, deze spoedig begint te ontleden en zijn mechanische stevigheid verliest, de huid bederft.

Wanneer we nu uit een huid leder willen maken, dat nog de goede mechanische eigenschappen van de oorspronkelijke huid heeft, doch niet bederft, moeten we de bewerking zodanig uitkiezen, dat de oorspronkelijke grote eiwitmoleculen ook heel blijven. Immers een grote, mechanische sterkte hangt steeds samen met bepaalde lange moleculen, die uit deeltjes opgebouwd zijn, juist als een ketting uit schakels bestaat, die in elkaar grijpen. In het eiwitmolecule moeten we de groepen, die de oorzaak van het bederven zijn, neutraliseeren, onschadelijk maken en dit doen we door deze groepen stoffen te laten absorbeeren, die zo vast zitten, dat ze door water niet weer opgelost kunnen worden.

Wanneer we ons de huid dus uit zeer kleine vezeltjes opgebouwd denken, waarbij de vezels uit weinige grote eiwitmoleculen bestaan, zien we dat door het looien het oppervlak van de vezels niet meer door water aangetast kan worden. In het leder blijven de vezels dus op zich zelf bestaan en kunnen zich ten opzichte van elkaar vrij bewegen. Hierdoor is de grote buigzaamheid en de elasticiteit van het leder gemakkelijk te verklaren.

Dat de deeltjes door het looien geheel andere eigenschappen gekregen hebben, kunnen we chemisch gemakkelijk aantonen. Wanneer we ongelooide huid lange tijd met water koken, vooral wanneer we aan het water een kleine hoeveelheid loog toevoegen, kan men de huid geheel oplossen. Met goed gelooid leder is dit niet meer mogelijk.


Vet-emulsie voor zool- en tuigleder

Ammoniumlinoleaat 5 ,8 dl
Water 47
dl
Kabeljauwtraan 27
dl
Spindelolie 19 ,5 dl
Oliezuur 0 ,7 dl

Het preparaat wordt met de 6- tot 10-voudige hoeveelheid water verdund.

Glansappretuur voor leder (Seasoning)

Tegin 10
dl
Lanettewas SX 5
dl
Lijnolie 10
dl
Traan 10
dl
Water 63
dl
Eialbumine (geel gekleurd) 2
dl

De eerste 4 bestanddelen worden voorzichtig samengesmolten en het eiwit wordt in het water opgelost. Hierna voegt men het water onder goed roeren bij de gesmolten massa. Het leder kan met de machine glanzend gestoten worden.

bata-schoenen

Vet-emulsie voor chroomleder

Kabeljauwtraan 40
dl
Ricinusolie 30
dl
Zwavelzuur 66° Bé 11
dl
Natronloog 3
dl
Water 16
dl

Traan en olie worden gemengd en onder goed koelen voegt men hierbij het zwavelzuur. Het preparaat wordt juist als ricinusoliesulfonaat verder behandeld.

Men mengt nu 65 dl van het nauwkeurig geneutraliseerde sulfonaat met 35 dl geraffineerde smeerolie.

De emulsie kan ook voor Chevraux en voor zwart leder gebruikt worden.

traditioneelleerlooien
Traditioneel leerlooien

Traanemulsie voor leder

Emulphor 3
dl
Traan 50
dl
Ammoniumlinoleaat 0 ,4 dl
Water 42 ,6 dl
Het emulphor wordt eerst in de traan opgelost, het ammoniumlinoleaat lost men in twee derde van het water op, emulgeert de beide oplossingen en voegt dan de rest van het water toe.

Moellon-Degras

Lanettewas SX 12
dl
Geoxydeerde traan 50
dl
Lanoline 12
dl
Smeerolie 5
dl
Water 19
dl
Nipagine 0 ,3 dl
Alcohol 2
dl
Het was wordt met de vetten samengesmolten en dan met het water geëmulgeerd, tenslotte voegt men het nipagine toe, dat men te voren in de alcohol opgelost heeft.
erdal-schoensmeer

Chroomledervet

Geoxydeerde traan 13
dl
Gesulfoneerde traan 20
dl
Oliezuur-ricinussulfonaat 18
dl
Methylhexaline 1
dl
Water 47
dl
De eerste vier bestanddelen worden gemengd en voorzichtig met het water verdund. Het preparaat is een heldere olie en kan met water tot een gele melkachtige emulsie verdund worden.

Lederolie

Gebleekte raapolie 35
dl
Ricinusolie 15
dl
Gebleekte traan 45
dl
Neutraal wolvet 8
dl
Berkenteer 3
dl
of:
Donkere traan 90
dl
Neutraal wolvet 5
dl
Berkenteerolie 3
dl
Vet-nigrosine 2
dl
schoenhandel

Schoenzolen impregneren

Huishoudzeep 10
dl
Water 100
dl

De zeep lost men in het hete water op en voegt hieraan zoveel verdunde aluminiumacetaatoplossing toe tot in een afgefiltreerd proefje door toevoegen van meer van de acetaatoplossing geen neerslag meer ontstaat.

Het neerslag wordt nu door een fijn doek afgefiltreerd en gedroogd. Het beste droogt men eerst gewoon aan de lucht en de laatste paar dagen in een excicator.

Het absoluut droge neerslag dat uit aluminiumzeep bestaat, wordt nu in petroleum opgelost en met deze oplossing worden de schoenzolen zo dikwijls ingesmeerd, tot ze niets meer opnemen.

Vooral nieuwe zolen worden hierdoor geheel waterdicht en zeer duurzaam.

Tana-schoensmeer-oud-hollands-reclamebord

Riemenvet

Lanoline 30
dl
Rundvet 30
dl
Traan 25
dl
Degras 14
dl
Berkenteer 1
dl
handel-in-schoenen-en-tuigen

Schoensmeer voor de tropen

I.G.-was CR 50
dl
Ruwe montaanwas 75
dl
I.G.-was BI 10
dl
Schellakwas 5
dl
Ozokeriet 15
dl
Paraffine 50°/52° C 100
dl
In vet oplosbaar zwart 35
dl
White spirit 710
dl
Het in vet oplosbare zwart bestaat uit:
Nigrosine 1
dl
Oliezuur 1
dl
Ongereinigd montaanwas 1
dl

Glanzend ledervet

I.G.-was O 4
dl
Ozokeriet 60°/62° C 2
dl
Ongereinigd montaanwas 7
dl
Paraffine 50°/52° C 10
dl
Nigrosine, in vet oplosbaar 3
dl
Traan 10
dl
Geraffineerde spindelolie 15
dl
Lanoline 5
dl
Lakbenzine 20
dl
Terpentijnolie 21
dl
Het preparaat conserveert het leder en geeft toch glans, is dus in de eerste plaats voor sportschoenen te gebruiken.
Tana-schoensmeer

Lederverf

I. Oplosmiddel:


Ethylacetaat 20
dl
Butanol 20
dl
Butylacetaat 35
dl
Mathylanon 25
dl

II. Verdunning:
Spiritus 96% 65
dl
Toluol 17
dl
Xylol 18
dl

III. Nitrocellulose-oplossing:
Celluloid 8
dl
Oplosmiddel I 60
dl
Verdunner II 32
dl

IV. Harsoplossing:
Cellodammar 10
dl
Butylacetaat 45
dl
Toluol 45
dl

V. Pigmentpasta, wit:
Titaanwit 100% 100
dl
Tricresylfosfaat 25
dl
Sipalin MOM 10
dl
Ricinusolie 15
dl
Methylanon 15
dl
De andere kleuren worden in soortgelijke verhoudingen verkregen, de hoeveelheid weekmakingsmiddel wisselt met het pigment.


Grondverf:


Pigmentpasta 14
dl
Nitrocellulose-oplossing III 68
dl
Harsoplossing IV 3
dl
Kamfer 0 ,5 dl
Verdunner II 4 ,5 dl
Oplosmiddel I 10
dl

Dekverf:
Het tricresylfosfaat wordt door een lichtvaste weekmaker als Sipalin MOM vervangen. Indien een grotere dekkracht verlangd wordt, vervangt men in de nitrocelluloseoplossing een deel van het celluloid door een laagvisceuze nitrocellulose, waarbij men dan een evenredig grotere hoeveelheid neemt, zodat de viscositeit van de oplossing dezelfde blijft. Men kan dan een grotere hoeveelheid pigment nemen.
Lazerende bruine lederlak:
Celluloidoplossing III 72
dl
Harsoplossing IV 9
dl
Methylanon 4
dl
Spiritus 13
dl
Tricresylfosfaat 2
dl
Zaponechtoranje G 1
dl
Bismarckbruin R 0 ,05 dl
Zaponechtzwart 0 ,03 dl
Het gekleurde leder kan na drogen met was geglansd worden.
HEBBEN

Schoencrême

Wit:


Rilaanwas 7
dl
Gebleekte ozokeriet 6
dl
Paraffine 50°/52° 17
dl
Terpentijnolie 40
dl
Lakbenzine 30
dl
Zwart:


Rilaanwas 10
dl
Ozokeriet 65° C 4
dl
Paraffine 50°/52° C 10
dl
Nigrosine 3
dl
Terpentijnolie 73
dl


Bruin:

Rilaanwas 10
dl
Bijenwas 2
dl
Ozokeriet 5
dl
Paraffine 50°/52° C 10
dl
Vetbruin 0 ,2 dl
Terpentijnolie 38
dl
Dekaline of benzine 35
dl

Leder-kleursel

a. Ongereinigd montaanwas 15
dl

Colophonium 2
dl

Paraffine 40°/42° C 3
dl

Potas 0 ,5 dl

Harde zeep 4
dl

Water 65
dl
b. Schellak 20
dl

Borax 7
dl

Water 75
dl

c. Nigrosine NTL 5 ,5 dl

Water 25
dl
Men maakt eerst de drie oplossingen a, b en c en mengt ze dan.

Ledervet

Recept no. 1.
Montaanwas Nova 10
dl
Vistraan 3
dl
Vaseline-olie 35
dl
Lanoline 25
dl
Recept no. 2.
Ongereinigd montaanwas 10
dl
Ceresine 64°/70° 16
dl
Vistraan 30
dl
Spindelolie 44
dl

Adhaesiemiddel voor rubberdrijfriemen

Ongevulkaniseerde rubber 8
dl
Benzol 92
dl
Het middel kan men minder vlug laten verdampen door aan de oplossing 5 tot 10 % geraffineerde spindelolie toe te voegen. De levensduur van de riem wordt hierdoor echter korter.
1940-vroom-dreesmann


Drijfriemenvet

Colophonium 40
dl
Montaanwas Nova 5
dl
Traan 55
dl

Drijfriemenolie voor de tropen

Geblazen raapolie 30
dl
Traan 20
dl
Spindelolie 40
dl
of:
Wolvet 25
dl
Traan 25
dl
Ricinusolie 25
dl
Spindelolie 25
dl
aandrijfriem

Schoencrême

a. Zwart:
Ongereinigde montaanwas 6
dl
Montanillawas 4
dl
I.G.-was E 2
dl
Colophonium 1 ,5 dl
Harde zeep 1 ,5 dl
Potas 2
dl
In water oplosbaar nigrosine 2
dl
Water 60
dl
Terpentijnolie 26
dl
Bij 65°/70° C in potten gieten.
b. Wit:
Montanillawas 12
dl
Gebleekte montaanwas 4
dl
Harde zeep 1 ,5 dl
Potas 2
dl
Water 60
dl
Terpentijnolie 26
dl
Bij 65° C in potten gieten.

Vloeibare schoencrême

Gebleekte montaanwas 5
dl
I.G.-was E 2
dl
Paraffine 50°/52° C 5
dl
Harde zeep 1 ,5 dl
Potas 1 ,5 dl
Water 55
dl
Terpentijnolie 30
dl

Schoencrême

Ongereinigde montaanwas 10
dl
I.G.-was E 4
dl
Paraffine 50°/52° C 11
dl
Ozokeriet 3
dl
Nigrisone, in vet oplosbaar 1 ,5 dl
Terpentijnolie 80-90
dl
Bij 36°/38° C in de potten gieten.
hoogenbosch-schoenen

Witte schoencrême

Ongereinigde montaanwas A 14
dl
Montaanwas Nova 6
dl
Terpentijnolie 80
dl
Bij 55°/60° C in dozen of potten gieten. De was kan ook met in vet oplosbare anilinekleurstoffen geel of bruin gekleurd worden.

Verzeepte schoencrême

Ongereinigde montaanwas 10
dl
Gebleekte montaanwas 3
dl
Colophonium 2
dl
Paraffine 50°/52° C 2
dl
Potas 2 ,2 dl
Harde zeep 0 ,3 dl
Borax 0 ,3 dl
In water oplosb.nigrosine 2
dl
Metanilgeel 0 ,08 dl
Water 95
dl
Bij 65° C in potten gieten.
riemtas-leder
Spirit Motors lederen riemtas voor cigaretten

Schoencrême voor tubes

Gebleekte montaanwas 6
dl
Bijenwas 5
dl
Japanwas 2 ,5 dl
Ozokeriet 60°/62° C 2
dl
Paraffine 50°/52° C 10
dl
Terpentijnolie 71
dl
Triethanolamineoleaat 3 ,5 dl
De wassen worden op de gewone wijze gesmolten, het oliezure triaethanolamine wordt in de terpentijnolie opgelost, de terpentijnolie voegt men dan bij de wassmelt. De crême kan met in vet oplosbare kleurstoffen geel tot bruin gekleurd worden.

Het verven van bont

De vellen moeten eerst op de normale wijze gelooid worden, alleen in speciale gevallen looit men na het verven. Bij vele soorten bont moet het haar voor het verven gedood worden, zodanig voorbehandeld dat het haar de kleurstof goed opneemt. Hiertoe behandelt men het vel met een oplossing van kalk of een andere alkalische stof.

Kalkhydraat 10
dl
Water 1000
dl
of:
Salmiak 60
dl
Aluminiumsulfaat 15
dl
Kalk 200
dl
Heet water 6000
dl

De vellen worden goed met de alkalische oplossing ingesmeerd en dan twee aan twee met de haarzijde op elkaar gelegd en goed bewerkt, bv. met de voeten. Bij bepaalde soorten, waar alleen de punten van het haar de verf slecht aannemen, is het voldoende de oplossing met een borstel voorzichtig op te brengen. Hierna laat men de vellen op een donkere plaats langzaam drogen en klopt en borstelt de kalk van het vel af. Ook kan men de vellen met zand en zaagsel in een roterende ton schoonmaken.

De volgende bewerking is het voorbeitsen met een van de volgende oplossingen:

a. voor lichte kleuren:
Kaliumbichromaat 100
dl
Wijnsteen 50
dl
Water 100000
dl
b. voor zwart:
Kaliumbichromaat 300
dl
Wijnsteen 150
dl
Water 100000
dl

Het verven kan nu op twee wijzen uitgevoerd worden, men kan het hele vel in het verfbad dompelen, waarbij dan ook het leder aan beide kanten geverfd wordt, of men brengt de verfoplossing met een borstel aan de haarzijde op. Hierbij wordt het leder slechts aan één kant geverfd. Men kan dan ook de punten van het haar donkerder verven dan binnen in, waardoor men bepaalde dure soorten bont zeer fraai kan imiteeren.

Voor het verven worden nog dikwijls de oude plantaardige kleurstoffen als blauwhout, sumach, geelhout en andere gebruikt. Hiernaast werkt men tegenwoordig met organische basen, die door oxydatie in kleurstoffen omgezet worden. Men neemt bijvoorbeeld p-aminofenol, p-fenyleendiamine, diaminodifenylamine, enz., die gewoonlijk onder fantasienamen in den handel komen.

Een verfbad bestaat uit: base, 1 tot 10 g per liter onder toevoeging van pyrogalluszuur, waterstofperoxyde, ammoniak of mierenzuur. Het verven geschiedt bij 25°/35° C en duurt 6 tot 12 uren.

Na het verven wordt het bont goed gewassen en de lederkant wordt met een mengsel van keukenzout, eidooier en glycerine ingesmeerd.

HEBBEN

Perkament

Gewoonlijk gaat men van schapenhuid uit, die eerst net als voor het looien met kalk behandeld wordt en hierna onthaard wordt. De huid wordt nu goed gewassen en in een raam sterk gespannen. Hiertoe maakt men koorden in de rand van de huid vast en spant met behulp van een raam, waarin zich sleutels, net als bij een viool, bevinden. Nu worden de laatste resten vlees en haar met een stomp mes uiterst zorgvuldig verwijderd. Voor gewone soorten is het voldoende het vel goed met kalk in te smeren en in de schaduw voorzichtig te drogen. Voor betere soorten is het nodig het oppervlak door afslijpen met puimsteenpoeder zo glad mogelijk te maken. Na het drogen wordt de droge kalk verwijderd en de randen worden weggesneden.

Perkament dat voor het inbinden van boeken dient, kan op deze wijze betrekkelijk gemakkelijk gemaakt worden.


Hfst.12 - Leder, Huiden en Bont
- uit Mengen & Roeren deel 1:
Leder, huiden en bont [1]
Looien met natuurlijke stoffen
Leder, huiden en bont [2]
Chroomleder - Looien met aluin - Lederemulsie - Eiwitappretuur voor licht gekleurd leder - Bloedalbumine-appretuur - Caseïne - Cellulose-appretuur - Schellak-appretuur - Was-peiment-appretuur
Leder, huiden en bont [3]
Kunstlederlak - Ledervulsel - Zwartsel voor leder - Riemenvet - Lederen riemen keuren - Basische kleurstoffen voor leder - Verven van leder - Zolen impregneeren - Ledervet - Leder tegen krassen beschermen - Ledervet - Witte schoenpasta - Vloeibaar schoenwit - Schoencrême - Verzeepte schoencrême - Neutrale schoencrême - Kalfsleder reinigen - Vetleder reinigen - Leder reinigen - Handschoenreiniger - Peau de Suède reinigen - Leder-appretuur verwijderen - Vlekken verwijderen - Meeldauw in leder - Schoenen waterdicht maken - Bont bleeken
- uit Mengen & Roeren deel 2:
Looi-methoden - Vet-emulsie voor zool- en tuigleder - Glansappretuur voor leder - Vet-emulsie voor chroomleder - Traan-emulsie voor leder - Moellon-degrasChroomledervet - Lederolie - Schoenzolen impregneeren - Riemenvet - Schiensmeer voor de tropen - Glanzend ledervet - Lederverf - Schoencrême (wit, zwart, bruin) - Leder-kleursel - Ledervet - Drijfriemenvet - Drijfriemenolie voor de tropen - Adhaesiemiddel voor rubberdrijfriemen - Schoencrême (zwart, wit) - Vloeibare schoencrême - Witte schoencrême - Verzeepte schoencrême - Schoencrême voor tuben - Verfen van bont - Perkament

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction