mengen-en-roeren-1

Meubelolie, Boenwas, Veegwas


Meubelglansolie
Water 10 dl
Notenolie 1 dl
Paraffineolie 1 dl
Azijnzuur 0,1 dl
Arabische gom 0,1 dl

Het beste maakt men een gomoplossing 1 : 2 en voegt hiervan zoveel toe tot de emulsie stabiel is.

Door toevoegen van een kleine hoeveelheid glycerine is de emulsie beter te verwerken.

Vloeibare boenwas
Carnaubawas 13,2 dl
Oliezuur 1,5 dl
Tri-ethanolamine 2,1 dl
Borax 1,0 dl
Water 108 dl
Schellak 2,2 dl
Ammoniak 28% 0,3 dl

De was wordt gesmolten en met het oliezuur gemengd. Bij 90℃ giet men het tri-ethanolamine bij de smelt en roert goed door. De oplossing moet nu nog geheel helder doorschijnend zijn. Hiernaast wordt de borax in weinig kokend water opgelost en bij de wassmelt gevoegd. Hierdoor ontstaat een gelei-achtige massa.

De schellak wordt nu in een deel van het water, waaraan men de ammoniak toegevoegd heeft, opgelost.

Bij de wasgelei voegt men ongeveer 90 dl kokend water en roert goed door, zodat een gelijkmatige emulsie ontstaat. De emulsie laat men afkoelen en voegt ten slotte de afgekoelde schellakoplossing bij de wasemulsie.

boenwas-wit
Balzaal-vloerwas
Ceresine 44 dl
Stearinezuur 12 dl
Paraffine 140 dl
Carnaubawas 4 dl

In olie oplosbare kleurstoffen naar believen.

tango-dansvloer
Witte boenwas
Paraffine (smeltp.50-52℃) 12 dl
Gebl. caranubawas 6 dl
Gebl. montaanwas 6 dl
Gebl. bijenwas 2 dl
Terpentijnolie 50 dl
Petroleumdestillaat 24 dl
 Of met synthetisch wassen:
Paraffine 22 dl
I.G. was OP 6 dl
Ozokeriet 2 dl
Oplosmiddel 70 dl

Het I.G. was OP kan men ook door rilaanwas vervangen.

boenwas-wit

Door een kleine hoeveelheid in vet oplosbare rode of gele anilinekleurstof toe te voegen, kan men de boenwas rood of geel kleuren. In het algemeen kan men boenwas met zeer verschillende wasmengsels maken. Voor normale soorten neemt men dan de helft paraffine, terwijl de andere helft bestaat uit zachte was, die homogeniserend werkt. De chemische industrie levert tegenwoordig een groot aantal synthetische wassen die de dure natuurlijke harde wassoorten volkomen kunnen vervangen.

De chemische industrie is er bovendien in geslaagd kunstwassen te maken, die zo goed oplosbaar zijn, dat een 35-pcts oplossing bij kamertemperatuur nog vloeibaar blijft.

Een normale boenwas bevat 27 tot 30 % wasmengsel en 70 tot 73 % oplosmiddel. Het oplosmiddel kan zeer goed uit een mengsel van echte terpentijnolie en kunstterpentijnolie als lakbenzine, petroleumdestillaat en white spirit bestaan. Deze laatste drie producten worden alle uit petroleum vervaardigd. Ze verschillen in het algemeen in vluchtigheid en in oplossingsvermogen. Afhankelijk van de soort ruwe petroleum waaruit ze vervaardigd worden, bevatten ze meer of minder onverzadigde en cyclische koolwaterstoffen, waardoor het oplossingsvermogen tegenover vetten, wassen en oliën zeer verschillend kan zijn. Bij het bestellen van een vervangmiddel voor terpentijnolie geeft men het beste steeds het doel op, waarvoor het gebruikt moet worden.

Bij de vloeibare boenwassen speelt het oplosmiddel ook een zeer grote rol. Het zijn vooral vrij gecompliceerde mengsels van oplosmiddelen, die het mogelijk maken een geconcentreerde wasoplossing te maken. Het is duidelijk dat bij de fabricatie van boenwas en meubelwas de prijs een hoofdrol speelt. Juist omdat de fabricatie betrekkelijk eenvoudig is en met eenvoudige hulpmiddelen uitgevoerd kan worden, ziet men dat ze dikwijls uiterst goedkoop aangeboden worden. Alleen het vervaardigen van een zeer goede soort is dan in het klein aan te bevelen. Met behulp van I.G. was V kan men een vloeibare meubelwas maken, die werkelijk aan de hoogste eisen voldoet.

HEBBEDINGEN
Vloeibare boenwas
Geraff.montaanwas 2 dl
I.G. was OP 2 dl
Paraffine 3 dl
Oplosmiddel, eventueel
een petroliumdestillaat 93 dl
 beter:
Geraff.montaanwas 2 dl
I.G. was V 7 dl
Paraffine 4 dl
Terpentijnolie 40 dl
Petroleumdestillaat 45 dl
Dipenteen 1 dl
man-vloer-was
Harde boenwas
Geraff. montaanwas 20 dl
Gebl. carnaubawas of
Harde kunstwas 12 dl
Geraff. ozokeriet 5 dl
Paraffine 9 dl
Japanwas 4 dl
Terpentijnolie 50 dl

Deze was blijft tamelijk hard. Men wrijft hiervan zoveel op de boenlap als juist noodig is. In het gebruik is deze boenwas zeer zuinig.

Wasolie
Paraffine 7 dl
Bijenwas 3 dl
Spindelolie 30 dl
Terpentijnolie 60 dl
schoonmaak

Glas-polijstmiddel

Recept no. 1.
Ammoniumlinoleaat 20 dl
Orthodichloorbenzol 100 dl
Water 200 dl
Infusoriënaarde 60 dl

Het ammoniumlinoleaat laat men een nacht in het water staan en lost het de volgenden dag door verwarmen op. Onder goed roeren emulgeert men dan het chloorbenzol in deze oplossing en mengt dan met de infusoriënaarde.

Recept no. 2.
Geprecipiteerd krijt 50 dl
Kiezelgoer 20 dl
Witte bolus 30 dl

Met water tot een dunne brij aanmaken.

Recept no. 3
Geprecipiteerd krijt 54 dl
Kwartspoeder (fijn) 18 dl
Stijfsel 15 dl
Wijnsteenpoeder 11 dl
Magnesia 10 dl
Infusoriënaarde 2 dl

Met water of met benzine voor het gebruik tot een dunne pap aanroeren.

glas polijsten
Lederpolitoer
Carnaubawas 11 dl
Terpentijnolie 16 dl
Stearinezuur 3 dl
Tri-ethanolamine 1 dl
Nigrosine (in olie oplosbaar) 2 dl
Water 66 dl
Nigrosine (in water oplosbaar) 1 dl

Het in water oplosbare nigrosine wordt in het water opgelost, dan worden het tri-ethanolamine en het stearinezuur toegevoegd. Door koken maakt men een gelijkmatige zeepoplossing.

Hiernaast smelt men de carnaubawas en verdunt met de terpentijnolie, dan lost men hierin het in olie oplosbare nigrosine op. Beide oplossingen worden tot 85-90℃ verwarmd en nu giet men onder goed roeren de wasoplossing bij de zeepoplossing. De emulsie wordt langzaam geroerd tot ze geheel koud is.

koerierstas-leder
Ledervet
Rundertalk 70 dl
Vaseline 3,5 dl
Diglycolstearaat 13 dl
Bijenwas 9 dl
Colophonium 2 dl
Water 2 dl
Militairleder-was
Carnaubawas 18 dl
Candelillawas 2 dl
Japanwas 10 dl
Paraffine 2 dl
Terpentijnolie 20 dl
Linoleumwas
Paraffine 15 dl
Hardwas 12 dl
Zachte ozokeriet 3 dl
Terpentijnolie 40 dl
Petroleumdestill. 30 dl

De benzol maakt bij gelakte meubels de oppervlakte iets zacht. Door het wrijven wordt het oppervlak dan glad, terwijl er bovendien een dun laagje olie achterblijft.

LEUK OF HANDIG

Hfst.5 - Polijst- en Slijpmiddelen
uit mengen & Roeren deel 1:
Polijst- en Slijpmiddelen 1
Autopolitoer - Meubelpolitoer
Meubelglansolie - Vloeibare boenwas - Balzaal-vloerwas - Witte boenwas - Harde boenwas - Wasolie - Glaspolijstmiddel - Lederpolitoer - Ledervet - Militairleder-was - Linoleumwas
Polijst- en Slijpmiddelen 3
Metaal-polijstmiddelen - Aluminium-polijstpasta - Zilver-polijstpasta - Messing-polijstpasta - Kachelglans - Polijstwas - Polijstrood - Juweliers-polijstpoeder - Polijstdoek - Polijstpasta - Tripelpolijstpasta - Polijstvet - Nikkel-polijstmiddel - Oliepolijstmiddel - Vloerolie - Stofbindende olie - Amarilpasta - Amarilvet - Scheermessen-slijppasta - Carborundum-suspensie - Weense kalkpasta
uit mengen & Roeren deel 2:
Polijst- en Slijpmiddelen 4
Over polijst- en slijpmiddelen - Polijstwas voor metaal - Polijstwas voor lak - Ventielslijppasta - Kachelglans - Meubelwas - Koperpoetsmiddel - Boenwas - Vloeibare boenwas - Autowas - Flatting pasta - Weensche kalk-compositie - Reinigingsmiddel voor vensterruiten - Polijstpasta voor chroom - Vloerolie - Wasbeits - Scheerriempasta - Aluminium-poetsmiddel - Metaal-polijstmiddel - Poetsmiddel voor vensterruiten

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction