mengen-en-roeren-1

Polijstmiddelen voor metaal, Kachelglans, Polijstpoeder, Polijstvet, Vloerolie en meer ...


Metaal-polijstmiddelen

Recept no. 1.
Nafta 62 dl
Oliezuur 1 dl
Slijpmiddel 7 dl
Tri-ethanolamine 0,33 dl
Ammoniak 1 dl
Water 128 dl

Het oliezuur wordt in de nafta opgelost. Hiernaast lost men het tri-ethanolamine in het water op en roert hiermee het slijpmiddel aan, wanneer het slijpmiddel water aantrekt, zooals klei. Hierna voegt men onder heftig roeren de nafta-oplossing bij de waterige oplossing. Men roert zolang tot men een gelijkmatige emulsie verkregen heeft, dan eerst voegt men onder langzaam roeren de ammoniak toe.

Recept no. 2.
Oxaalzuur 13 dl
Water 320 dl
Ammoniak 26º Bé 12 dl
Het oxaalzuur wordt in het water opgelost, tot maximaal 80℃ verwarmd en dan met de ammoniak geneutraliseerd.
Ruw olieuur 25 dl
Spiritus 25 dl
Ammoniak 26º Bé 12 dl

Het mengsel wordt iets verwarmd tot het zuur geheel verzeept is. De beide oplossingen worden nu gemengd. Het mengen kan geheel koud geschieden of de oplossingen worden iets aangewarmd. De eerste oplossing wordt in de tweede oplossing gegoten en tegelijkertijd voegt men 100 tot 200 dl uiterst fijn kwartsmeel toe. Met de hoeveelheid kwartsmeel regelt men de dikte van de polijstcrême.

vintage-vw-oldtimer
Recept no. 3.
Palmolie 20 dl
Gele vaseline 8 dl
Paraffine 4 dl
Crocus "B" 12,5 dl
Kwartspoeder 12,5 dl
Engels rood 6 dl
IJzeroxyde rood 2 dl
Oxaalzuur 0,6 dl
Kruidnagelolie 0,5 dl
leder-polijstmachine
Lederpolijstmachine
Recept no. 4.
Orthodichloorbenzol 5 dl
Nafta 20 dl
Pine-oil 4 dl
Verder lost men op en mengt:
Tri-ethanolaminelinoleaal 2 dl
Tripel 50-75 dl
Suspendit 9 dl
Water 260 dl
De nafta-oplossing giet men nu bij de waterige oplossing en roert goed door. Tenslotte voegt men nog toe:
Ammoniak 12 dl
velg-chroom-porsche
Aluminium-polijstpasta
Krijt 75 dl
Gele tripel 20 dl
Natriumbicarbonaat 3 dl
Rhodaamkalium 2 dl

Tot een pasta aanroeren met een 25-pcts oplossing van glycerine in water.

Zilver-polijstpasta
Infusoriënaarde 48 dl
Diglycolstearaat 7 dl
Gecalcineerde soda 1 dl
Trinatriumfosfaat 1 dl
Water 70 dl
Parfum (kruidnagelolie) ½ dl
Messing-polijstmiddel
Tripel 1 dl
Krijt 1 dl
Geprecipiteerd krijt 1 dl
Stearine 1 dl
Petroleumdestillaat of
Petroleum 8 dl
Oliezuur ½ dl
Eerst wordt de stearine in de petroleum opgelost. Hieraan voegt men dan het oliezuur toe en roert de poeders in deze oplossing.
 of:
Petroleumdestillaat 30 dl
Ammoniak 4 dl
Oliezuur 10 dl
Tripel 50 dl
Spiritus 10 dl
Water 20 dl

HEBBEDINGEN
Kachelglans (vloeibaar)
Ruwe montaanwas 2 dl
Colophonium 1 dl
Carnaubawas 1 dl
Deze worden samen op 90℃ verhit. Hierbij voegt men dan langzaam onder goed roeren een oplossing bestaande uit:
Kaliumhydroxyde 2 dl
Kokend water 86 dl
Nigrosine 3 dl
De emulsie laat men afkoelen en mengt men dan met 5 dl grafiet en 3 dl roetzwart.
kolenkachel
Polijstwas (vloeibaar)
Bijenwas 5 dl
Ceresine 20 dl
Terpentijnolie 85 dl
Pine-oil 2½ dl

Polijstrood
Stearinezure zeep 50 dl
Rundertalk 25 dl
Kamfer 3 dl
Paraffine 2 dl
IJzeroxyde 60 dl
Juweliers-polijstpoeder
Marmerpoeder 90 dl
Juweliersrouge (uiterst
fijn ijzeroxide) 10 dl

Polijstdoek
Ruw oliezuur 16 dl
Vaseline 1 dl
Stearinezuur ½ dl

De bestanddelen worden samengesmolten en met een kleine hoeveelheid methylsalicylaat of cassia-olie geparfumeerd. Men dompelt goed flanel in de gesmolten massa en perst de overmaat tussen walsen af. De doeken worden in geolied papier verpakt.

polijsten-van-juwelen
Polijsten van juwelen
Polijstpasta
Stearinezuur 55 dl
Rundertalk 2 dl
Oleo-stearine 5 dl
Colophonium 9 dl
Vaseline 40 dl
Japanwas 1 dl
Vuursteenpoeder 315 dl
Tripelpoeder 93 dl
Lithopone 2 dl
Tripelpolijstpasta en polijstvet
Stearinezure zeep 30 dl
Rundertalk 25 dl
Paraffine 25 dl
Tripel 20 dl

Zonder oplosmiddel wordt de polijstmassa in vormen gegoten. Door het stuk tegen de polijstschijf van leder te houden wordt voldoende slijpmiddel afgegeven. Door een betrekkelijk kleine hoeveelheid terpentijnolie en water toe te voegen, verkrijgt men een polijstpasta.

Polijstvet
Stearinezeep 25 dl
Rundertalk 70 dl
Paraffine 5 dl
Nikkel-polijstmiddel
Stearinezure zeep 86 dl
Paraffine 16 dl
Rundertalk 10 dl
Japanwas 3 dl
Kwartspoeder 376 dl
Oldtimer-poetsen
Zelf je automobiel polijsten
Oliepolijstmiddel
Smeerolie (geraff.) 50 dl
Nafta 26 dl
Terpentijnolie 3 dl
Stearinezuur 9 dl
Tri-ethanolamine 4 dl
Methylalcohol 4 dl
Water 120 dl

De eerste 4 bestanddelen worden gemengd en tot 60℃ verwarmd. Hiernaast mengt men de andere drie stoffen en verwarmt de oplossing eveneens tot 60℃. De waterige oplossing giet men nu onder goed roeren bij de olie-oplossing en roert langzaam door tot de emulsie geheel koud is.

In dit polijstmiddel kan men de oplosmiddelen door andere vervangen Het is ook mogelijk pine-oil toe te voegen, terwijl men tenslotte een hoeveelheid kiezelgoer of een ander slijpmiddel met het preparaat kan mengen.

Vloerolie
Smeerolie 92 dl
Terpentijnolie 5 dl
Bijenwas 1 dl
Schellakwas 2 dl

Men lost alles op door het mengsel op een waterbad tot 100℃ te verwarmen.

Vloerolie (goedkope)
Lichte smeerolie 40 dl
Machine-olie 4 dl
Paraffine 2 dl
Eenige sporen parfum
Stofbindende olie
Lichte smeerolie 24 dl
Maiskiemolie 8 dl
Kruidnagelolie

In vet oplosbare kleurstof tot een licht gele kleur.

Dikwijls drenkt men zaagmeel met een dergelijke olie, strooit het zaagmeel op de vuilen vloer en veegt dan de vloer schoon. Bij deze wijze van vegen wordt het stof nagenoeg geheel verwijderd en niet opgejaagd. Ook kan men stofdoeken met deze olie bevochtigen.

silhouette-vloer-schoonmaak
Amarilpasta
Stearinezure zeep 17 dl
Oleo-stearine 2 dl
Vaseline 38 dl
Japanwas 3 dl
Paraffine 26 dl
Amarilpoeder 300 dl
Vuursteenpoeder 100 dl
Amarilvet
Stearinezure zeep 11 dl
Rundertalk 1 dl
Paraffine 3 dl
Vaseline 1 dl

Scheermessen-slijppasta
Bauxiet 42 dl
Reuzel 42 dl
Amarilpoeder 15 dl
Lak 1 dl

Carborundum-suspensie
Diglycolstearaat 4 dl
Water 100 dl
Carborundumpoeder 4 dl

Weense kalkpasta
Stearinezure zeep 45 dl
Rundertalk 15 dl
Weense kalk 200 dl
Lithopone 2½ dl

LEUK OF HANDIG

Hfst.5 - Polijst- en Slijpmiddelen
uit mengen & Roeren deel 1:
Polijst- en Slijpmiddelen 1
Autopolitoer - Meubelpolitoer
Polijst- en Slijpmiddelen 2
Meubelglansolie - Vloeibare boenwas - Balzaal-vloerwas - Witte boenwas - Harde boenwas - Wasolie - Glaspolijstmiddel - Lederpolitoer - Ledervet - Militairleder-was - Linoleumwas
Metaal-polijstmiddelen - Aluminium-polijstpasta - Zilver-polijstpasta - Messing-polijstpasta - Kachelglans - Polijstwas - Polijstrood - Juweliers-polijstpoeder - Polijstdoek - Polijstpasta - Tripelpolijstpasta - Polijstvet - Nikkel-polijstmiddel - Oliepolijstmiddel - Vloerolie - Stofbindende olie - Amarilpasta - Amarilvet - Scheermessen-slijppasta - Carborundum-suspensie - Weense kalkpasta
uit mengen & Roeren deel 2:
Polijst- en Slijpmiddelen 4
Over polijst- en slijpmiddelen - Polijstwas voor metaal - Polijstwas voor lak - Ventielslijppasta - Kachelglans - Meubelwas - Koperpoetsmiddel - Boenwas - Vloeibare boenwas - Autowas - Flatting pasta - Weensche kalk-compositie - Reinigingsmiddel voor vensterruiten - Polijstpasta voor chroom - Vloerolie - Wasbeits - Scheerriempasta - Aluminium-poetsmiddel - Metaal-polijstmiddel - Poetsmiddel voor vensterruiten

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction