mengen-en-roeren-1

Aardappelvlokken, Slakkendoder, Sproeimiddelen, Ontsmettingsmiddelen en meer...

Aardappelvlokken
De aardappels worden gewassen, onder druk gekookt en hierna tot moes fijngestampt. Dit aardappelmoes wordt op een droogtrommel gedroogd en tot kleine stukjes, vlokken, gebroken.

400 kg aardappels met 18 % zetmeel leveren ongeveer 100 kg aardappelvlokken met 12 tot 15 % water, 6 tot 7 % eiwit, 0,3 tot 0,5 % vet, 1,2 tot 1,5 % cellulose en 72 tot 77 % stikstofvrij extract.

Ontsmettingsmiddel voor pootaardappels
Sublimaat (giftig) 2 dl
Zoutzuur 10 dl
water 1000 dl

De aardappels worden 5 tot 40 minuuten in de oplossing gedompeld, afhankelijk van de aard der besmetting

Ontsmettingsmiddel voor zaad
Gebluste kalk 95 dl
water 500 dl

Onder goed roeren voegt men toe een oplossing van 5 dl sublimaat (giftig) in 100 dl water. Het neerslag wordt afgefilterd en gedroogd.
 of:
Men stelt het zaad bloot aan de dampen van formaldehyde, die men ontwikkelt door een 1-pcts formalineoplossing tot koken te verhitten.

HANDIG OM TE HEBBEN
Onkruiddoder in zaadbedden
Zinksulfaat 30 dl
Water 1000 dl

Per m2 giet men voorzichtig 2 tot 2,5 l van deze oplossing in het zaadbed. Indien de bewerking voor een nieuwe oogst herhaald moet worden neemt men de halve hoeveelheid.

Aardwormgif
Sublimaat (giftig) 1 dl
Water 10.000 dl

Deze oplossing is voor de planten onschadelijk. Toch is het beter de planten met schoon water na te gieten.

Slakkendoder
Ferrosulfaat 20 dl
Ferrisulfaat 20 dl
Kopersulfaat 45 dl

Gras tussen stenen vernietigen
Men giet een oplossing van calciumchloride in het water in de voegen.

onkruid
Onkruid

Kweekgras vernietigen
Natriumchloraat 1 dl
Water 10 dl

De oplossing wordt twee of drie keer per jaar gegoten, zij vernietigt alle plantengroei.

De oplossing is zeer gevaarlijk, mag niet met de kleren in aanraking komen daar deze dan vanzelf kunnen ontbranden. De kleren na het werken met deze oplossing onmiddellijk met zeep en warm water uitwassen.

kweekgras
Kweek (afb.Rasbak CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

Aardappelziekte
Bespuiten met Bordeausche pap. Deze wordt gemaakt door 1 kg zuiver kopersulfaat in 50 l water op te lossen (in een houten kuip).

Hiernaast blust men een ½ kg verse ongebluste kalk met water en voegt zoveel water toe, dat de kalkmelk een volume van 50 l heeft. Deze 50 l kalkmelk doet men in een kuip van 100 l inhoud en giet nu onder voortdurend roeren de kopersulfaatoplossing bij de kalkmelk. Hierna ziet men met phenolphtaleïnepapier of de oplossing alkalisch is. Zo niet dan voegt men nog zoveel kalkmelk toe tot het papier juist rood wordt.

Ook kan men een poeder strooien dat uit 1 dl fijn gemalen watervrij kopersulfaat en 8 dl marmerkalkhydraat bestaat. De Bordeausche pap kan men stabiliseeren door per 100 l, 100 g witte suiker toe te voegen.

Sproeimiddel
Nicotine 1,2 dl
Zachte zeep 20,2 dl
Water 75,2 dl
 of:
Zachte zeep 6 dl
Tabakextract 3 dl
Spiritus 4 dl
Water 130 dl

De werking kan verhoogd worden door met een olie-emulsie te combineren. Hierbij kan ook anthraceenolie toegevoegd worden.

aardappels-rooien
Aardappelrooiers uit 1900

Sproeimiddel voor de tuinbouw

  • 400 g caseïne wordt met 7 l koud water ingeweekt.
  • Hierna voegt men 300 g gecalcineerde soda toe en dan langzamerhand 750 g fijn gepoederd guttegom.
  • Tenslotte nog zoveel water tot het totale volume ongeveer 75 l bedraagt.

Met deze oplossing kan men nu gemakkelijk olie emulgeeren.
Hiertoe mengt men 1 volumedeel der oplossing met 5 volumedeelen petroleum met een s.g. van 0,891, waardoor een dikke massa ontstaat. Deze dikke emulsie kan goed bewaard worden en wordt dan kort voor het gebruik zoover met water verdund, dat bv. een a-pets emulsie gevormd wordt, die men verstuift.
De olie hecht zeer goed aan de bladeren en blijft lang hangen.

Sproeimiddel tegen de bietenvlieg
Bariumchloride 5 dl
Water 95 dl
 of:
Zuivere nicotine 0,15 dl
Water 99,85 dl
 of:
Natriumfluoride 0,4 dl
Suiker 2,0 dl
Water 97,6 dl
Sproeimiddel tegen nematoden
Zwavelkoolstof 68 dl
Harszeep 8 dl
Water 26 dl

Voor het gebruik: 1 : 50 met water verdunnen, eventueel nog iets formaldehyde toevoegen.

Men kan de larven ook vernietigen door op een afstand van ongeveer 50 cm gaten in de grond te maken, hierin iets zwavelkoolstof te gieten en de gaten dan dicht te trappen. Hierna begiet men het behandelde stuk grond rijkelijk met water.

HANDIG OM TE HEBBEN
Sproeimiddel tegen horzels
Zachte zeep 1 dl
Deriswortel (fijn gemalen) 2 dl
Water 32 dl
jhorzel

Uitroeien van varens
Sproeien met een 1-pcts oplossing van natriumchloraat

Insectenvangband
Dikke smeerolie 5 dl
A-naphtylamine-afval 4 dl
 of:
Lijnolie 75 dl
Zwavel 6 dl
 Door verhitten oplossen
 of:
Dikke ruwe petroleum 50 dl
Kalkhydraat 6 dl
Harsolie 6 dl
Houtteer 2 dl

Met de massa worden de papieren vangbanden bestreken of men strijkt de massa direct op de stam.
Hfst.2 - Preparaten Land- en Tuinbouw
uit mengen & Roeren deel 1:
Preparaten Land- en Tuinbouw 1
Aardappel-mengmest - Mengmest 4-8-4 - Tabak-mengmest - Tuin-mengmest - Gras-mengmest - Grasvelden vrij van onkruid houden - Middel tegen ongedierte bij vee - Middel tegen luizen bij vee - Arsenicum-sproeimiddel van appels verwijderen - Panama-ziekte bij bananen - Zwartrot bij Delphinium
Aardappelvlokken - Ontsmettingsmiddel voor pootaardappels - Ontsmettingsmiddel voor zaad - Aardwormgif - Slakkendooder - Gras tusschen steenen vernietigen - Kweekgras vernietigen - Aardappelziekte - Sproeimiddel - Sproeimiddel voor den Tuinbouw - Sproeimiddel tegen de bietenvlieg - Sproeimiddel tegen nematoden - Sproeimiddel tegen horzels - Uitroeien van varens - Insectenvangband
Preparaten Land- en Tuinbouw 3
Sproeimiddelen met pine-oil - Bestrijden van meeldauw - Sproeimiddel tegen insecten - Insectenpoeder - Koolmade - Korenworm - Veldmuizengif - Luizen- en mijtentabletten voor pluimvee - Luizenpoeder voor pluimvee - Middel tegen ingewandsziekte bij kippen - Veterinaire zalf - Hoesthoning voor paarden - Gezondheidspoeder voor paarden - Schurftzalf - Wormmiddel voor honden - Mierengif - Houtwormen - Wormen in bloempotten - Kwassiehoutoplossing - Cresol-zeepoplossing
- uit mengen & Roeren deel 2:
Preparaten Land- en Tuinbouw 4
Land- en Tuinbouw - Proeven doen
Preparaten Land- en Tuinbouw 5
Sproeimiddel tegen rupsen - Middel tegen paardevliegen - Ontsmetten van zaaibedden - Bariumpolysulfide - Middel tegen kalkpooten bij pluimvee - Insecten-vangband - Vruchtenboom-carbolineum - Middel tegen ontginningsziekte - Kresolzwavelzuur - Melkvet - Plantenhormonen - Antiseptisch strooipoeder voor honden - Hoefvet - Antiseptische hondenzeep - Het ontsmetten van stallen - Zwavelzalf voor huisdieren - Zwavellever - Zwavelkaarsen - Rookkaarsen - Luizenzalf - Kresolpoeder - Schurftzeep - Insectenbestrijdingsmiddel - Muggenpreparaten - Hars-oliezeep - Kakkerlakkengif - Vogelgeneesmiddelen - Reinigingsmiddel voor vogelkooien - Trekpleister voor paarden
Preparaten Land- en Tuinbouw 6
Paardenkoliekmiddel - Hoestmiddel - Koe-poeder - Wondmiddel - Wondzalf - Tegen diarrhee - Tegen koorts - Tegen dampigheid - Paarden-liniment - Tegen influenza - Schurftmiddel - Poeder om koeien meer melk te doen geven - Laxeermiddel - Middel tegen kalkpooten bij kippen - Legpoeder voor kippen - Kleuren van vogelveeren - Sproeimiddel tegen nematoden - Vogelzaad

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction