mengen-en-roeren-1

Vloeibare handwaszeep, Pine-oil-zeep, Huishoudzeep, Zeeppoeder, Zadelzeep, Puimsteenzeep en meer...


Vloeibare handwaszeep
Voor het wassen van zeer vuile handen maakt men zepen, waaraan oplosmiddelen voor vet toegevoegd worden. Deze soort zeepen worden bijvoorbeeld in garages en fabrieken zeer graag gebruikt. Die met pine-oil zijn bovendien ontsmettend. Gewoonlijk gaat men uit van een zuivere cocoszeep, soms gemengd met een andere zeep van plantaardige olie, en verdunt met zoveel water als met de prijs overeenkomt. Wanneer vloeibare zeep sterk met water verdund wordt, moet men spiritus, suiker of glycerine toevoegen om het vriespunt te verlagen, daar de zeep anders in de winter niet getransporteerd kan worden. Bovendien blijft de zeep met deze toevoegingen beter in oplossing en de zeep blijft dus helder.

Pine-oil-zeep
Cocosvet 160 dl
Kaliumhydroxyde (89%) 46 dl
Pine-oil 40 dl
Water 754 dl

Het cocosvet wordt op 80-85℃ verwarmd. Het kaliumhydroxyde wordt in zoveel water opgelost, dat men een 20-pcts kaliloog verkregen heeft. De helft van de loog voegt men nu onder roeren bij het verwarmde vet.
Zodra de loog zich goed met het vet verbonden heeft voegt men de rest van de loog en langzamerhand ook de rest van het water toe.De zeep wordt minstens 2 tot 3 uur onder goed roeren op 80 tot 85℃ gehouden.
De oplossing wordt tenslotte goed afgekoeld en koud gefiltreerd. Hierna wordt de pine-oil onder roeren langzaam met de zeepoplossing gemengd.

vintage-zeep-attributen
Vintage zeepattributen
Vloeibare huishoudzeep
met pine-oil
Oliezuur (zuurgetal 194) 61,6 dl
Colophonium
(zuurgetal 165) 61,6 dl
Natriumhydroxyde 85% 18,7 dl
Pine-oil 133,0 dl
Trinatriumfosfaat 26,7 dl
Water 700,8 dl

Het oliezuur en het colophonium worden samengesmolten en tot 80℃ verwarmd. Het natriumhydroxyde wordt in zoveel water opgelost, dat een 20-pcts natronloog verkregen wordt en men voegt de helft van de loog bij het vetzuurharsmengsel. De rest van het water, waarin men het trinatriumfosfaat opgelost heeft, wordt aan de zeepemulsie toegevoegd, alles onder goed roeren. De temperatuur laat men nu tot 60℃ dalen en voegt onder sterk roeren de rest van de loog toe. Men roert nog 15 minuten door. Nadat alles volledig verzeept is, voegt men de pine-oil toe en roert nog enige minuten goed door.

Deze vloeibare zeep is betrekkelijk donker van kleur, afhankelijk van de kwaliteit van het vetzuur en van de hars, is echter uiterst geschikt voor het reinigen van linoleum, rubbervloeren, terrazzo- en geschilderde vloeren.

De zeep verwijdert zeer gemakkelijk vette resten, neemt onaangename geuren weg en tast verf en ander materiaal niet aan. De zeep is zeer goedkoop te fabriceren en is in het gebruik ook goedkoop. Men mengt ongeveer 100 tot 150 g op een emmer heet water.

ZELF ZEEP MAKEN
Zeeppoeder met pine-oil
Oliezuur (zuurgetal 195) 50 dl
Colophonium (verz.get. 165) 50 dl
Natriumhydroxyde
 (100-pcts) 13,3 dl
Pine-oil 100 dl
Soda (58-pcts) 737 dl
Water 4,7 dl

Het oliezuur en het colophonium worden samengesmolten en op 80℃ verwarmd. Het natriumhydroxyde wordt in het water opgelost. Bij 60℃ verzeept men nu het zuurmengsel met de loog. Na het toevoegen van de gehele hoeveelheid loog roert men voorzichtig tot alles verzeept is. Hierna lost men de zeep in de pine-oil op door de pine-oil bij de zeep te voegen en mengt dan de soda met de zeep in een mengapparaat.

Dit zeeppoeder is buitengewoon geschikt voor het schoonmaken van vuile vette vloeren, zooals in garages en fabrieken vaak het geval is. Vooral vloeren van beton worden hiermee zeer schoon. Bovendien is de reuk van de pine-oil, die blijft hangen, niet onaangenaam. Minder aangename luchtjes worden door de geur van de pine-oil overdekt. Bovendien maakt dit zeeppoeder de vloer niet glad.

Het poeder kan op de vloer gestrooid worden. Hierna wordt deze met een gieter of een waterslang nat gemaakt en dan met een bezem geschrobd of men lost het poeder in warm water op.

vintage-pearl-borax-soap
Vintage
vinola-otto-toilet-soap
Vinola Otto Toilet Soap

Huishoudzeep
Manilla-cocosvet 50 dl
Stearinezuur 450 dl
Vast natriumhydroxide 75 dl

De vetten worden gesmolten en de vaste loog wordt in water opgelost tot een oplossing met een s.g. van 1,116 verkregen is. De loog wordt nu langzaam bij het gesmolten vet gevoegd en de gehele massa wordt tot koken gebracht. Naarmate de loog door het vet opgenomen wordt, voegt men de loog langzamerhand toe tot al het vet verzeept is.
De zeep wordt dan met vast keukenzout uitgezouten, opnieuw gekookt en tot stukken geperst. Wanneer de zeep te hard is moet men iets meer cocosvet gebruiken. De zeep bevat tenslotte ongeveer 30 % water.


Geconcentreerde vloeibare zeep voor het wassen van zijde
Water 55 dl
Kaliumhydroxyde 5 dl
Glycol 20 dl
Oliezuur 20 dl

Het kaliumhydroxyde wordt in het water opgelost en met het glycol gemengd. De oplossing verhit men tot koken en voegt voorzichtig het oliezuur toe. Men neutraliseert de zeep tot ze op phenolphtaleïne juist neutraal reageert.

Zadelzeep
Bijenwas 500 dl
Kaliumhydroxyde 80 dl
Water 800 dl

Deze worden gedurende 5 minuten samen gekookt tot de was verzeept is. Hiernaast lost men 160 dl Castiliaansche zeep in 800 dl heet water op en mengt de beide zeepoplossingen onder goed roeren. Ten slotte voegt men nog 1200 dl terpentijnolie toe.

lavendelolie
natuurlijke zeep met lavendel

Ricinusoliezeep
Kaliumhydroxyde 80% 25 dl
Spiritus 96% 25 dl
Ricinusolie 100 dl

Men verwarmt de spiritus op een waterbad en lost hierin het vaste kaliumhydroxyde op. Hierbij voegt men de ricinusolie en roert goed door.

Men verkrijgt een ondoorschijnende gelei, die bij het staan op een warme plaats geheel doorschijnend wordt.

Met behulp van deze zeep kan men een uitstekende eresolzeepoplossing maken door aan de bovengenoemde hoeveelheid 142 dl cresol toe te voegen en dan zoveel water, dat het gehele kwantum 300 dl weegt.

sunlight-soap
Vintage Sunlight Zeep

Handwasmiddel
Een zeep, die zonder water gebruikt wordt, kan bestaan uit:
Agar-agar 2 dl
Psyllium 3 dl
Glycerine 50 dl
Gecalcineerde soda 50 dl
Zachte zeep 50 dl
Ammoniak 25 dl
Eau de Javelle 5 dl
Water 815 dl
Williams Soap Vintage
Vintage - Williams Soap
Puimsteenzeep voor handwerkslieden
Stearinezuur 100 dl
Natronloog van 32 Bé 54 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Water 836 dl
en zoveel puimsteen als opgenomen wordt.
 of:
Water 2000 dl
Harde zeep 650 dl
Glycerine 70 dl
Borax 180 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Gecalcineerde soda 90 dl
Puimsteenpoeder 1000 dl
Safrol enige tiende procenten

De zeep wordt in twee derde van het water opgelost, de andere bestanddelen in de rest van het water. De beide oplossingen worden dan gemengd. Zodra de massa dik begint te worden voegt men het puimsteenpoeder toe.

Door meer water te nemen kan men de pasta zachter maken. Later kan men geen water meer toevoegen.

Met enige procenten methylhexaline verkrijgt men een zeep, die zelfs de allervuilste handen in zeer korte tijd schoonmaakt. De reuk is echter niet zeer aangenaam.

puimsteenzeep

Zeeppoeder
Harszeep 5 dl
Oliezuur-zeep 5 dl
Pine-oil 10 dl
Gecalcineerde soda 75 dl
Water 5 dl

De zeep wordt in het water en de pine-olie opgelost. De fijne gecalcineerde soda wordt nu onder voortdurend omroeren aan de zeepoplossing toegevoegd. Tenslotte wrijft men de gehele massa door een zeef.

Dit zeeppoeder wordt speciaal gebruikt voor het schoonmaken van graniet, marmer, tegels en beton, daar het poeder alle vetten gemakkelijk oplost.

Veegpoeder
Zand 10 dl
Zaagmeel 3.5 dl
Zout 1.5 dl
Paraffine-olie 1 dl
De stoffen worden zorgvuldig gemengd.
 of:
Zand 35 dl
Zaagmeel 40 dl
Paraffine-olie 15 dl
Water (eventueel gekleurd) 10 dl

In plaats van zand kan men ook andere gemalen scherpe stoffen nemen. De olie kan men als emulsie toevoegen, terwijl men ook ontsmettende stoffen toe kan voegen. Soms voegt men naftaline toe, terwijl de onaangename reuk van smeerolie met toegevoegde eucalyptusolie of sassefrasolie overdekt wordt.

LEUK OF HANDIG

Hfst.4 - Zeep en Reinigingsmiddelen
uit mengen & Roeren deel 1:
Zeep en Reinigingsmiddelen 1
Vloeibare zeep
Vloeibare handwaszeep - Pine-oil-zeep - Vloeibare huishoudzeep met pine-oil - Zeeppoeder met pine-oil - Huishoudzeep - Geconcentreerde zeep voor het wassen van zijde - Ricinusoliezeep - Handwaszeep - Puimsteenzeep voor handwerkslieden - Zeeppoeder - Veegpoeder
Zeep en Reinigingsmiddelen 3
Zeep voor chemische reiniging - Zeep voor het reinigen van vloerkleeden - Oplosmiddel voor de chemische wasscherij - Reinigingscrême - Reinigingsoplossing - Antiseptisch reinigingsmiddel - Nitro-reinigingsmiddel voor geweerloopen - Vloeistof voor droogreinigen - Oplosmiddel voor chemisch reinigen - Reinigingsmiddelen in het huishouden - Oplosmiddel voor verstopte pijpen - Eau de Javelle (bleekwater) - Zuur voor de wasserij - Wasblauw - Reinigingsmiddel voor vensterruiten
Zeep en Reinigingsmiddelen 4
Strohoeden reinigen - Vlekken verwijderen
Zeep en Reinigingsmiddelen 5
Het verwijderen van vlekken uit beton en marmer - IJzervlekken - Kopervlekken - Inktvlekken - Tabaksvlekken - Urinevlekken
Zeep en Reinigingsmiddelen 6
Marmer schoonmaken - Kopervlekken in kalksteen - Reinigen van gekleurd beton - Reinigen van koper - Reinigen van brons - Vetvlekken verwijderen - Reinigingsmiddel voor behangsel - Oplosmiddel voor vet, olie, verf en nitrolak - Oplosmiddel voor teer en verf - Flessen-afwasmiddel - Kwastenreinigingsmiddel - Roest- en inktvlekken uit kleren verwijderen - Rookvlekken op de vingers verwijderen
uit mengen & Roeren deel 2:
Zeep en Reinigingsmiddelen 7
Zeep en Reinigingsmiddelen zelf maken - Proeven doen
Zeep en Reinigingsmiddelen 8
Zeeppoeder - Zelfbleekend zeeppoeder - Salmiakzeeppoeder - Methylhexalinezeep - Garagezeep - Cyclonolzeep - Vlekkenwater - Zeepextract - Vloeibare cyclonolzeep - Kresolzeep - Formaldehyde-zeep - Scheerzeep - Scheercrême - Tandzeep - Galzeep - Scheerzeep zonder schuim - Harde kaliezeep voor de textielindustrie - Handenreinigingsmiddel - Toiletzeep verbeteren
Zeep en Reinigingsmiddelen 9
Reinigingsmiddel voor vensterruiten - Zelfblekend zeeppoeder - Veegpoeder - Bleeksoda - Glycerinezeep - Reinigingsmiddel voor rubbervloeren - Medicinale kalizeep - Tandzeep - Vloeibare tandzeep - Ontsmettende zachte zeep - Vloeibare salmiakzeep - Scheerzeep - Zeewater zeep - Medicinale zeep - Reinigingscême voor handen - Reinigingsmiddel voor gevels - Overvette zeep - Zwavelzeep - Bleekmiddel voor harde zeep - Auto- en meubelreinigingsmiddel - Reinigingsmiddel voor vaatwerk - Ontsmettend zeepparfum - Amandelzemelen-zeep - Havermout-zeep - Cederhout-zeep - Sandelhout-zeep - Zaagmeelzeep - Vloeibare scheerzeep

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction