mengen-en-roeren-1

Zeep voor chemische reiniging en meer...


Zeep voor chemische reiniging
Oliezuur (gedestilleerd) 10 dl
20-pcts kaliloog in spiritus 10 dl
Tetrachloorkoolstof 50 dl

Men neutraliseert het oliezuur met de alcoholische kaliumhydroxydeoplossing en mengt de zeep met tetrachloorkoolstof. Deze zeepoplossing wordt gebruikt voor het verwijderen van vlekken. Het behandelde kledingstuk moet hierna met benzine of tetrachloorkoolstof nagewassen worden.

Een niet alkalische zeep voor hetzelfe doel, dus voor zeer gevoelige stoffen, krijgt men door 130 delen diglycololeaat op te lossen in 28 dl tetraline en 30 dl nafta.

Zeep voor het reinigen
van vloerkleeden
Oliezuur 28 dl
Butylglycolether 5 dl
Ethyleendichloride 13 dl
Triaethanolamine 15 dl
Water 125 dl
Isopropylalcohol 14 dl

Men lost het oliezuur in ethyleendichloride en butylglycolether op, het triaethanolamine wordt in het water opgelost. De beide oplossingen worden dan gemengd. Men roert goed door en voegt dan zooveel isopropylalcohol toe tot het mengsel geheel helder wordt. De emulsie, die ontstaat wanneer men deze zeepoplossing met een gelijk volume water mengt, is een zeer goed reinigingsmiddel voor dekens en kleeden.

Een tweede preparaat voor hetzelfde doel bestaat uit:
Diglicololeaat 44 dl
Butylglycolether 5 dl
Ethyleendichloride 12 dl
Spiritus 15 dl
Oliezuur 11 dl
Ammoniak 11 dl
Water 45 dl
ZELF ZEEP MAKEN
Oplosmiddel voor de
chemische wasserij
Glycololeaat 2 dl
Tetrachloorkoolstof 60 dl
Benzine 18 dl
Petroleumdestillaat 20 dl
Reinigingscrême
Cocoszeep 5 dl
Ammoniak 8 dl
20-pcts potas oplossing 4 dl
Water 13 dl

De zeep wordt in 10 dl water opgelost. Hierna voegt men de ammoniak en de potasoplossing toe en de rest van het water.

Deze zeepcrême mengt men nu met zoveel benzine als nodig is om de vetvlekken uit kledingstukken te verwijderen.

Scotlands-Soap-Vintage
Vintage Scotland's Soap
poster by Jean de Paleologue 1893

Reinigingsoplossing
Ammoniakspiritus 20 dl
Ether 50 dl
Benzine 150 dl
Lavendelolie 5 dl
Zeephouttinctuur 225 dl
Spiritus 500 dl
Reinigingscrême
Ammoniumoleaat 2 dl
Ammoniak 2 dl
Ether 1 dl
Benzine 5 dl
Chloroform 1 dl

De ammoniak en de zeep worden eerst gemengd. Aan de oplossing voegt men eerst ether, dan de benzine en tenslotte de chloroform toe, alles goed schudden.

Antiseptisch reinigingsmiddel
Triaethanolaminestearaat 5 dl
Gezuiverde petroleum 16 dl
Carbolzuur 1 dl
Kokend water 45 dl

Het stearaat wordt door verwarmen in de petroleum opgelost. Aan de oplossing voegt men onder heftig roeren het kokende water toe en tenslotte het carbolzuur.

Nitro-reinigingsmiddel
voor geweerlopen
Amylacetaat 4 dl
Benzol 4 dl
Zuivere smeerolie 8 dl

Men trekt poetskatoen of werk, dat met deze oplossing bevochtigd is, zo lang door de geweerloop tot het katoen geheel schoon blijft. Er blijft een dun laagje olie in de loop achter.

lifebuoy-desinfecting-soap
Vintage Lifebuoy Desinfecting Soap

Vloeistof voor droogreinigen
Butylglycolether 1 dl
Diglycololeaat 1 dl
Water 1 dl
Isopropylalcohol 10 dl
Tetrachloorkoolstof 14 dl
Oplosmiddel voor chemisch
reinigen (onbrandbaar)
Nafta, kpt. 90-150℃ 40 dl
Tetrachloorkoolstof 60 dl
 of:
Zuiver trichloorethyleen 800 dl

Reinigingsmiddelen
in het huishouden
Zeep in poeder 2 dl
Gecalcineerde soda 3 dl
Trinatriumfosfaat 40 dl
Kwartsmeel 55 dl
Oplosmiddel voor
verstopte pijpen
Kaliumhydroxyde (droog gemalen) 99 dl
Aluminiumpoeder 1 dl
sunlight-soap
Vintage Sunlight Zeep

Eau de Javelle
(bleekwater)
Bleekpoeder 20 dl
Gecalcineerde soda 20 dl
Water 400 dl

Bij het mengen goed roeren. Een nacht laten bezinken, de volgende dag de heldere vloeistof afhevelen.

eau-de-javel
Zuur voor de wasserij
Oxaalzuur (gif) 3 dl
Water 24 dl

Het mengsel wordt verwarmd tot het zuur geheel opgelost is. Hierna voegt men toe:
Azijnzuur (56%) 8½ dl

Op 100 kg was voegt men bij het spoelwater ½ l van dit zuur, waardoor het neerslaan van onoplosbare kalk op de was vermeden wordt.


Wasblauw
Ultramarijnblauw 35 dl
Anilineblauw in water oplosbaar 1 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Gecalcineerde soda 30 dl
Stroop 7 dl

Deze bestanddelen worden met weinig water tot een stijve pasta gemengd, in vormen geperst en gedroogd (kogeltjes blauw)

Wasblauw (vloeibaar)
Berlijns blauw 1 dl
Gedestilleerd water 32 dl
Oxaalzuur (gif) ¼ dl
Reinigingsmiddel voor
vensterruiten
Harde zeep 2 dl
Water 5 dl
Krijtwit 7 dl
Tripelpoeder 2 dl
Petroleumdestillaat 5 dl

De zeep wordt in het hete water opgelost, hierna voegt men de petroleum toe, schudt goed door en mengt de emulsie met de vaste stoffen. Door toevoegen van meer water en petroleum kan de massa meer vloeibaar gemaakt worden.

LEUK OF HANDIG

Hfst.4 - Zeep en Reinigingsmiddelen
uit mengen & Roeren deel 1:
Zeep en Reinigingsmiddelen 1
Vloeibare zeep
Zeep en Reinigingsmiddelen 2
Vloeibare handwaszeep - Pine-oil-zeep - Vloeibare huishoudzeep met pine-oil - Zeeppoeder met pine-oil - Huishoudzeep - Geconcentreerde zeep voor het wassen van zijde - Ricinusoliezeep - Handwaszeep - Puimsteenzeep voor handwerkslieden - Zeeppoeder - Veegpoeder
Zeep voor chemische reiniging - Zeep voor het reinigen van vloerkleeden - Oplosmiddel voor de chemische wasscherij - Reinigingscrême - Reinigingsoplossing - Antiseptisch reinigingsmiddel - Nitro-reinigingsmiddel voor geweerloopen - Vloeistof voor droogreinigen - Oplosmiddel voor chemisch reinigen - Reinigingsmiddelen in het huishouden - Oplosmiddel voor verstopte pijpen - Eau de Javelle (bleekwater) - Zuur voor de wasserij - Wasblauw - Reinigingsmiddel voor vensterruiten
Zeep en Reinigingsmiddelen 4
Strohoeden reinigen - Vlekken verwijderen
Zeep en Reinigingsmiddelen 5
Het verwijderen van vlekken uit beton en marmer - IJzervlekken - Kopervlekken - Inktvlekken - Tabaksvlekken - Urinevlekken
Zeep en Reinigingsmiddelen 6
Marmer schoonmaken - Kopervlekken in kalksteen - Reinigen van gekleurd beton - Reinigen van koper - Reinigen van brons - Vetvlekken verwijderen - Reinigingsmiddel voor behangsel - Oplosmiddel voor vet, olie, verf en nitrolak - Oplosmiddel voor teer en verf - Flessen-afwasmiddel - Kwastenreinigingsmiddel - Roest- en inktvlekken uit kleren verwijderen - Rookvlekken op de vingers verwijderen
uit mengen & Roeren deel 2:
Zeep en Reinigingsmiddelen 7
Zeep en Reinigingsmiddelen zelf maken - Proeven doen
Zeep en Reinigingsmiddelen 8
Zeeppoeder - Zelfbleekend zeeppoeder - Salmiakzeeppoeder - Methylhexalinezeep - Garagezeep - Cyclonolzeep - Vlekkenwater - Zeepextract - Vloeibare cyclonolzeep - Kresolzeep - Formaldehyde-zeep - Scheerzeep - Scheercrême - Tandzeep - Galzeep - Scheerzeep zonder schuim - Harde kaliezeep voor de textielindustrie - Handenreinigingsmiddel - Toiletzeep verbeteren
Zeep en Reinigingsmiddelen 9
Reinigingsmiddel voor vensterruiten - Zelfblekend zeeppoeder - Veegpoeder - Bleeksoda - Glycerinezeep - Reinigingsmiddel voor rubbervloeren - Medicinale kalizeep - Tandzeep - Vloeibare tandzeep - Ontsmettende zachte zeep - Vloeibare salmiakzeep - Scheerzeep - Zeewater zeep - Medicinale zeep - Reinigingscême voor handen - Reinigingsmiddel voor gevels - Overvette zeep - Zwavelzeep - Bleekmiddel voor harde zeep - Auto- en meubelreinigingsmiddel - Reinigingsmiddel voor vaatwerk - Ontsmettend zeepparfum - Amandelzemelen-zeep - Havermout-zeep - Cederhout-zeep - Sandelhout-zeep - Zaagmeelzeep - Vloeibare scheerzeep

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction