mengen-en-roeren-1

Strohoeden reinigen en vlekken verwijderen


Strohoeden reinigen

Recept no. 1:
Hoeden van ongekleurd stro kunnen gereinigd worden met een verdunde oplossing van wijnsteenzuur. Hierna moet met schoon water goed nagewassen worden. De hoed moet bij het drogen zodanig opgespannen worden, dat de oorspronkelijke vorm behouden blijft.

Recept no. 2:
De hoeden worden met een spons met de volgende oplossing schoon gemaakt:
Natriumhyposulfiet 10 dl
Glycerine 5 dl
Alcohol 70 dl
Water 75 dl
De hoeden worden nu 24 uur op een vochtige plaats weggelegd en de volgenden dag met een citroenzuuroplossing behandeld, die bestaat uit:
Citroenzuur 2 dl
Alcohol 10 dl
Water 90 dl
De hoeden worden met een heet strijkijzer opgestreken. Tevoren wordt de hoed met een zeer verdunde oplossing van gummi arabicum behandeld.
strohoed

Recept no. 3:
Hoeden, die zeer donker geworden zijn, bleekt men met dampen van zwaveldioxyde. Tevoren moet men ze zo goed mogelijk met een verdunde potasoplossing afwassen.

De zwavel brengt men in een vuurvaste pot van steen met gloeiende houtskool tot branden en stulpt hier overheen een hoge blikken trommel. De te bleken hoeden hangt men boven in de trommel, die niet geheel gesloten is, doch zoveel lucht toelaat, dat de zwavel blijft branden. Na eeige uren is het stro geheel wit. De hoeden worden dan met iets gomoplossing behandeld en glad gestreken.

Recept no. 4:
a) Oxaalzuur (gif) 2 dl
Water 150 dl
b) Natriumbisulfiet 2 dl
Water 150 dl

De hoed wordt eerst met zeepwater afgewassen (het band maakt men schoon met ammoniak en water).

Het oxaalzuur en het natriumbisulfiet worden apart in het water opgelost. Na het afwassen verzadigt men het stro goed met de oxaalzuuroplossing, laat iets drogen en brengt nu de sulfietoplossing op. De oplossingen laat men 2 tot 20 minuten inwerken en dan wast men alles weg met veel schoon water.

ZELF ZEEP MAKEN

Vlekken verwijderen

Zilvervlekken eerst behandelen met een oplossing van joodkalium, dan met kristallen van natriumthiosulfaat.

Kaarsvet wordt met spek en benzol opgelost.

Levertraanvlekken verwijdert men met zeep in amylacetaat opgelost.

Nitrolakvlekken lossen in een mengsel van amylacetaat en aceton op.

Fruitvlekken lost men op door er met kracht kokend water tegen te spuiten, eventueel onder toevoeging van iets waterstofperoxyde.

Vetvlekken lossen in ether of zeep en alcohol op, verder zuivere benzine en zeep, trichlooraethyleen of amylacetaat.

Inktvlekken worden eerst met waterstofperoxyde ingewreven en dan in de heten wasem van een ketel met kokend water gehouden tot de vlekken geel worden. Eventueel wordt de bewerking herhaald. Hierna wrijft men de vlekken met een oplossing van zuringzout of oxaalzuur in (gevaarlijk, vergif).

Mercuro-chroomvlekken kookt men eerst 3/4 uur met zeepwater, dan behandelt men ze met benzaldehyde en tenslotte met 25-pcts zoutzuur en wast met schoon water goed na.

Ivory-Soap
Vintage Ivory Soap

Meeldauw verwijdert men met Eau de Javelle, niet uit zijde of wol.

Verf-en lakvlekken lost men met tetrachloorkoolstof en benzol, amyl- of butylacetaat op. Niet toe te passen bij kunstzijde; hiervoor neemt men 2 delen tetrachloorkoolstof, 2 delen alcohol en 1 deel oliezuur.

Parfum wordt met alcohol uitgewassen.

Zweetvlekken lossen op in zeepwater en waterstofperoxyde.

Schroeivlekken behandelt men met kaliumpermanganaatoplossing en hierna met waterstofperoxyde.

Schoensmeervlekken lossen in benzol op.

Eiwitvlekken behandelt men gedurende enige uren met een oplossing van 25 dl pepsine en 50 dl zoutzuur in 100 dl water bij 45° C.

Antimoonverbindingen lossen in zwavelammoniumoplossing op.

Arseenverbindingen lost men op in ammoniumsulfide, eventueel nabehandeling met ammoniak.

Asfalt- of Gilsonietvlekken maakt men eerst zacht door in te wrijven met warme vaseline of tetraline. Hierna lost men ze in een mengsel van benzol, tetrachloorkoolstof, trichloorethyleen en ethyleendichloride op.

Balsems lossen in ether, toluol of chloroform op.

Bier- en champagnevlekken behandelt men met een oplossing van 2 dl salmiak, 2 dl glycerine en 2 dl alcohol in 7 dl water en wast met schoon water na.

Bloedvlekken kan men verwijderen met natriumhydrosulfiet of trinatriumfosfaat en waterstofperoxyde. Ook kan men behandelen met water en ammoniak.

Gebrande suiker lost in een mengsel van 10 dl glycerine, 10 dl water en 20 dl isopropylalcohol op.

Cadmiumverbindingen lossen in een oplossing van cyaankalium (zwaar vergif) op. Met schoon water nawassen.

calverts-carbolic-no5-soap
Vintage Calverts Carbolic no5 Soap

Cobaltverbindingen lossen ook in cyaankalium op (zwaar vergif). Naspoelen met schoon water.

Kopervlekken lossen in een warme 25-pcts joodkaliumoplossing op.

Eigeelvlekken maakt men met glycerine zacht en lost de vlekken dan in alcoholische zeepoplossing op.

Grasvlekken lossen in alcohol, chloroform of 2-pcts zinkchloride-oplossing op.

Hennavlekken verwijdert men met 10-pcts waterstofperoxyde 20 dl, salmiak 4 dl en water 20 dl.

Jodium lost men in een 10-pcts joodkaliumoplossing op, behandelt de vlek dan met een 10-pcts natriumthiosulfaatoplossing en wast met schoon water uit.

IJzerzouten verwijdert men met een 8-pcts natriumhydrosulfietoplossing.

Loodverbindingen zet men met joodtinctuur in jodiden om en droogt ze. Hierna lost men de jodidevlekken met een sterke kaliumjodide-oplossing op.

Mangaanverbindingen lost men op met een 10-pcts ammoniumsulfaatoplossing. Hierna volgt verdund zoutzuur, tenslotte schoon water.

Kwikverbindingen lost men in een 1O-pcts cyaankaliumoplossing (zwaar vergif) op en spoelt met water schoon.

palmolive-soap
Vintage Palmolive Soap

Melkvlekken behandelt men eerst met ether of ethyleendichloride en hierna met een warme boraxoplossing.

Schimmelvlekken worden met een oplossing van 3-pcts waterstofperoxyde en een oplossing van 4 dl salmiak, 10 dl alcohol in 70 dl water verwijderd.

Nikkelzoutvlekken lossen in een 10-pcts cyaankaliumoplossing (zwaar vergif) op. Uitspoelen met schoon water.

Nicotinevlekken op de huid behandelt men met een oplossing van:
Natriumsulfiet 25 dl
Water 100 dl
Zoutzuur 2 dl
of met:
10-pcts waterstofperoxyde 10 dl
Salmiak 1 dl
Alcohol 5 dl

Olie- en vetvlekken lossen geheel op in een mengsel van 1 dl glycololeaat, 2 dl hexaline en 1 dl tetrachloorkoolstof. Hierna wordt met een oplosmiddel voor vet uitgewassen.

Picrinezuurvlekken lossen in een 20-pcts natriumsulfaatoplossing op. Hierna uitwassen met water en zeep.

Urinevlekken verwijdert men met een 10-pcts citroenzuuroplossing. Nawassen met heet water.

Watervlekken wrijft men weg met een 5-pcts paraffineolie-oplossing in toluol.

LEUK OF HANDIG

Hfst.4 - Zeep en Reinigingsmiddelen
uit mengen & Roeren deel 1:
Zeep en Reinigingsmiddelen 1
Vloeibare zeep
Zeep en Reinigingsmiddelen 2
Vloeibare handwaszeep - Pine-oil-zeep - Vloeibare huishoudzeep met pine-oil - Zeeppoeder met pine-oil - Huishoudzeep - Geconcentreerde zeep voor het wassen van zijde - Ricinusoliezeep - Handwaszeep - Puimsteenzeep voor handwerkslieden - Zeeppoeder - Veegpoeder
Zeep en Reinigingsmiddelen 3
Zeep voor chemische reiniging - Zeep voor het reinigen van vloerkleeden - Oplosmiddel voor de chemische wasscherij - Reinigingscrême - Reinigingsoplossing - Antiseptisch reinigingsmiddel - Nitro-reinigingsmiddel voor geweerloopen - Vloeistof voor droogreinigen - Oplosmiddel voor chemisch reinigen - Reinigingsmiddelen in het huishouden - Oplosmiddel voor verstopte pijpen - Eau de Javelle (bleekwater) - Zuur voor de wasserij - Wasblauw - Reinigingsmiddel voor vensterruiten
Strohoeden reinigen - Vlekken verwijderen
Zeep en Reinigingsmiddelen 5
Het verwijderen van vlekken uit beton en marmer - IJzervlekken - Kopervlekken - Inktvlekken - Tabaksvlekken - Urinevlekken
Zeep en Reinigingsmiddelen 6
Marmer schoonmaken - Kopervlekken in kalksteen - Reinigen van gekleurd beton - Reinigen van koper - Reinigen van brons - Vetvlekken verwijderen - Reinigingsmiddel voor behangsel - Oplosmiddel voor vet, olie, verf en nitrolak - Oplosmiddel voor teer en verf - Flessen-afwasmiddel - Kwastenreinigingsmiddel - Roest- en inktvlekken uit kleren verwijderen - Rookvlekken op de vingers verwijderen
uit mengen & Roeren deel 2:
Zeep en Reinigingsmiddelen 7
Zeep en Reinigingsmiddelen zelf maken - Proeven doen
Zeep en Reinigingsmiddelen 8
Zeeppoeder - Zelfbleekend zeeppoeder - Salmiakzeeppoeder - Methylhexalinezeep - Garagezeep - Cyclonolzeep - Vlekkenwater - Zeepextract - Vloeibare cyclonolzeep - Kresolzeep - Formaldehyde-zeep - Scheerzeep - Scheercrême - Tandzeep - Galzeep - Scheerzeep zonder schuim - Harde kaliezeep voor de textielindustrie - Handenreinigingsmiddel - Toiletzeep verbeteren
Zeep en Reinigingsmiddelen 9
Reinigingsmiddel voor vensterruiten - Zelfblekend zeeppoeder - Veegpoeder - Bleeksoda - Glycerinezeep - Reinigingsmiddel voor rubbervloeren - Medicinale kalizeep - Tandzeep - Vloeibare tandzeep - Ontsmettende zachte zeep - Vloeibare salmiakzeep - Scheerzeep - Zeewater zeep - Medicinale zeep - Reinigingscême voor handen - Reinigingsmiddel voor gevels - Overvette zeep - Zwavelzeep - Bleekmiddel voor harde zeep - Auto- en meubelreinigingsmiddel - Reinigingsmiddel voor vaatwerk - Ontsmettend zeepparfum - Amandelzemelen-zeep - Havermout-zeep - Cederhout-zeep - Sandelhout-zeep - Zaagmeelzeep - Vloeibare scheerzeep

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction