mengen-en-roeren-2

Slijplak, Traanlak, Chassislak, Politoer, Plamuur, Meubellak, Moffellak, Linoleumlak en meer ...


Slijplak

Congocopal 50
dl
Lijnolie 30
dl
Cobaltsiccatief 3
dl
Lakbenzine 20
dl
Dekaline 15
dl

De gesmolten Congocopal wordt bij 300° C met de lijnolie gemengd en het mengsel wordt zolang op deze temperatuur gehouden, tot men het met benzine kan verdunnen. Hierna voegt men de siccatief toe en verdunt bij 140° C.

Traanlak

Bresinhars 45
dl
Houtolie 70
dl
Menhadentraan of

 Sardinentraan 200
dl
Loodglit 8
dl
Mangaanresinaat 1
dl
Oplosmiddel 300
dl

Het bresinhars wordt in de houtolie opgelost en in 20 tot 30 minuten op 300° C verhit; men houdt de massa 3 tot 5 minuten op deze temperatuur, zo lang tot de massa geheel helder blijft.

Nu neemt men de ketel van het vuur weg en voegt 180 dl traan toe. Dan zet men de ketel weer op het vuur en verhit weer in ongeveer 20 minuten tot 300° C. Men houdt de massa ongeveer 35 minuten op 300° C. Hierna voegt men de rest van de traan koud toe, waardoor de temperatuur op 290° C komt en voegt dan het loodglit toe, dat men tevoren met 4 dl traan fijn gemalen heeft. Bij 270° C voegt men het mangaanresinaat toe en laat verder afkoelen. Bij 140° tot 160° C wordt verdund.

Chassislak

Bresinhars 36
dl
Congocopalstof 9
dl
Houtolie 35
dl
Oplosmiddel 75
dl

Het bresinhars en het copalstof worden samen eerst een uur op 315° C verhit en dan 15 minuten op 350° C. Zodra de massa niet meer schuimt, laat men afkoelen en voegt bij 260° C de te voren op 230° C verwarmde houtoJie toe. Het mengsel verhit men dan weer zo lang op 300° C tot men draden van 30 cm kan trekken. Men laat dan afkoelen, verdunt bij; 150° C en voegt de benodigde hoeveelheid siccatief toe.

HEBBEDINGEN
winter-schilderen

Spirituslak-politoer

Nitrocellulose 5 sec 1
dl
Bresin-hars 9
dl
Dibutylftalaat 1
dl

Men neemt nitrocellulose, die in alcohol oplosbaar is en lost deze in een mengsel van 70 dl spiritus en 30 dl toluol op. Dan voegt men het hars en den plastificator bij deze oplossing en verdunt met spiritus tot de gewenste concentratie.
Deze spirituslak lijkt veel op schellak, maar wordt door water en door benzine minder aangetast.

Meubelpolitoer

Bresinhars 60
dl
Zinkoxyde 1 ,8 dl
Schellak 40
dl

Het bresinhars wordt op 235° C verhit, bij deze temperatuur voegt men langzamerhand het zinkoxyde toe en verhit dan voorzichtig tot 315° C. Hierna laat men tot 205° C afkoelen en voegt de schellak toe.
Het verkregen hars wordt net als schellak in spiritus opgelost.

la-pastorine-verf

Meubel-nitrolak

Nitrocellulose 0,5 sec 10
dl
Bresinhars 10
dl
Dibutylftalaat 4
dl
Spiritus 7
dl
Butylalcohol 3
dl
Butylacetaat 15
dl
Toluol 51
dl

Alkasit-kalkverf

Alkasit 1
dl
Heet water 24
dl
Vette kalkbrij 50
dl

Het alkasit wordt met het kokende water overgoten en hierna laat men het mengsel een nacht staan. De kalkbrij wordt met deze oplossing gemengd.

Hiernaast wordt de droge verf eerst met een op dezelfde wijze bereide alkasitoplossing 1: 25 aangeroerd en dan met de kalk gemengd. Indien de verf te dik is, wordt ze met een alkasitoplossing 1 : 50 verdund.

Deze met methylcellulose verdikte kalkverf is gemakkelijker te verwerken daar ze consistenter is, dekt beter en kan op natte muren ook op warme dagen aan gebracht worden.

The-Painters-Walter-Sussmann

Celluloselijm-plamuur

Methylcellulose 1
dl
Heet water 24
dl
Krijtwit tot de juiste dikte

De methylcellulose wordt met het kokende water overgoten; tot de volgende dag laten staan. De lijmoplossing mengt men dan met zoveel krijtwit, tot de plamuur de gewenste consistentie heeft.

Een emulsieplamuur verkrijgt men door aan de methylcelluloselijm 5 tot 30 % gekookte lijnolie toe te voegen en dan met de vulstof te vermengen.

De droge plamuurlagen, die vooral na het schuren iets poreus zijn, kunnen met de celluloselijmoplossing 1:30 bestreken worden en zijn dan geheel dicht, zodat ze onmiddellijk overgelakt kunnen worden.

Synthetische stanslak

Duropheen 195 V 55
dl
Butylalcohol 3
dl
Solvent nafta 2
dl
Lakbenzine 20
dl

Deze lak droogt al bij gewone temperatuur aan de lucht. De gelakte voorwerpen kunnen dus eerst gewoon gedroogd en later gemoffeld worden. Moffelen kan men bij temperaturen van 120° tot 200° C, het beste een uur bij 160° C.

decorators-handbook

Olievrije meubellak

Duropheen 263 U 71
dl
Spiritus 29
dl
Zoutzuur 2 ,5 dl
Spiritus 2 ,5 dl
Ethyllactaat 2
dl

Het duropheen wordt met de helft van de spiritus gemengd. Het zoutzuur verdunt men eerst 1 : 1 met de spiritus, mengt het dan met de rest van de spiritus en voegt deze zure spiritus dan bij de harsoplossing. De lak is in 2 uur stofdroog en na ongeveer 5 uur hard. Het door en door hard worden duurt een paar dagen.

De droge laklaag kan juist als een nitrolak gepolijst worden.

De lak kan voor meubelen, zitbanken, echter ook op papier, steen en cement gebruikt worden.

sherwin-williams-paint

Synthetische moffellak

Duraftal 226 E 100
dl
Solvent nafta 100
dl
Pigment 60
dl

Het kunsthars wordt in het oplosmiddel opgelost en met het pigment fijn gemalen. Tenslotte wordt met solvent nafta verdund tot de lak voor de gebruikte verfspuit de gewenste vloeibaarheid bezit. De lakverf wordt bij 140° C 2 uur, bij 160° C gedurende 1 uur gemoffeld.

Deze synthetische lak is een tussenvorm tussen zuivere fenolmoffellakken en alkydharsen, de lak is tegen vele chemicaliën bestand en is toch elastisch.

Het gebruikte pigment moet de hoge temperaturen kunnen verdragen.

Moffellak voor benzinereservoirs

Duropheen 241 V 180
dl
Toluol 180
dl
IJzeroxyde-pigment 150
dl

Het duropheen wordt koud in de toluol opgelost, met het pigment gemengd en in een gesloten verfmolen fijn gemalen.

De lak wordt in twee lagen opgebracht, de eerste laag wordt een half uur bij 170° C gemoffeld en de tweede laag drie kwartier bij 170° C.

De gemoffelde laklaag biedt gedurende twee jaar aan de inwerking van benzol en benzine voldoende weerstand.

Hebben

Lakplamuur

Plamuurlak:


Albertol 111L 100
dl
Lakbenzine 150
dl
Alftalaat 146 B/N 200
dl
Xylol 100
dl
Pine-oil 50
dl
Siccatief 20
dl

Het albertol wordt in de benzine en het alftalaar in de xylol opgelost, de beide oplossingen worden gemengd, waarna men de laatste twee bestanddelen toevoegt.

De plamuur bestaat nu uit:
Plamuurlak 90
dl
Zinkwit 50
dl
Krijtwit 100
dl
Filling up (leisteenpoeder) 120
dl
IJzeroxyderood 20
dl
Xylol 5
dl
Lakbenzine 10
dl
Terpentijnolie 10
dl

De juiste verhouding van lak, oplosmiddel en pigmenten moet in de praktijk bepaald worden.

Etikettenlak

Albertol 137 M 100
dl
Spiritus 120
dl
Butylalcohol 10
dl
Ricinusolie 5
dl
how-to-paint
ste-latex-verf

Witte lakverf voor ijzeren ledikanten

a. Alftalaatoplossing:
Alftalaat 246 B/N 100
dl
Alftalaat 246 B/H 200
dl
Xylol 100
dl
Terpentijnolie 100
dl
Lakbenzine 100
dl

b. Albertollak:
Albertol 201 C 200
dl
Standolie 100
dl
Lakbenzine 150
dl

Het albertol en de standolie samen op 240° C verhitten tot de smelt ook koud geheel in benzine oplost.

De witte lakverf bestaat nu uit:
Alftalaatoplossing a 100
dl
Albertollak b 50
dl
Zinkwit 70
dl
Titaanwit 30
dl

Met terpentijnolie of een mengsel van 20 dl xylol en 80 dL benzine verdunnen. Indien deze lakverf gemoffeld wordt, voegt men aan de albertollak 0,5-1 % siccatief toe, indien de lak aan de lucht moet drogen, moet men 3-5 % siccatief toevoegen.

Speurder-verf

Cobaltresinaat

Colophonium 100
dl
Cobaltacetaat 8
dl
Marmerkalkhydraat 2
dl

Het colophonium wordt gesmolten en op 180° C verhit. Dan voegt men voorzichtig en langzaam het cobaltacetaat toe. Onder goed roeren verhoogt men de temperatuur tot 225° C en houdt de massa zo lang op deze temperatuur, tot de reuk naar azijnzuur verdwenen is en de smelt geheel helder geworden is. Nu voegt men de kalk toe en verhit weer tot alles opgelost is. De massa kan onverdund uitgegoten worden, kan ook na afkoelen op 130° C met lakbenzine verdund worden.

Witte moffellak

Alftalaat 246 B/N 80
dl
Xylol 32
dl
Lakbenzine 48
dl
Titaanwit 80
dl
Zinkwit 20
dl
Speciaal-siccatief 1
dl
Lakbenzine 20
dl

Het alftalaat wordt eerst in het xylol en de eerste portie benzine opgelost. Deze oplossing wordt met de pigmenten fijn gemalen en dan met de rest van de benzine verdund. Tenslotte voegt men de siccatief toe. De lak wordt bij 80° C gemoffeld.

flexa-schilderfeest

Mangaanresinaat

Colophonium 100
dl
Mangaanoxydulehydraat 10
dl

Het colophonium wordt gesmolten. Bij 150° C begint men met het toevoegen van het mangaanoxydulehydraat, waarbij men de temperatuur langzamerhand tot 220° C verhoogt. Men mag de volgende portie van het hydraat niet toevoegen voor de vorige portie geheel uitgewerkt is en het schuim verdwenen is. Tenslotte houdt men de massa nog zo lang op 220° C, tot het mangaan geheel opgelost is.

Mangaanoxydulehydraat

Mangaanchloruur 100
dl
Water 400
dl
Natronloog 25° Bé 180
dl

De mangaanchloruuroplossing wordt op 80° C verhit en onder goed roeren voegt men de nu ook op 80° C verwarmde loog toe. Tenslotte wordt de oplossing even doorgekookt. De oplossing moet zwak zuur blijven, dus een overmaat aan mangaanzout bevatten.
Indien dit niet meer het geval is, moet nog iets mangaanoplossing toegevoegd worden. Het neerslag wordt nu afgefiltreerd, gewassen en gedroogd.

kem-tone-paint

Loodresinaat

Colophonium 250
dl
loodglit 30
dl
Loodmenie 15
dl
Harsolie 20
dl

Het colophonium wordt gesmolten, de loodoxyden worden langzamerhand onder roeren toegevoegd en de temperatuur wordt hierbij op 240° C gebracht. Een druppel op een stuk koud glas moet geheel helder zijn. Men laat dan afkoelen en voegt bij 150° C de harsolie toe.


Linoleumcement

Albertol 20
dl
Colophonium 60
dl
Linoxyn 320
dl

Linoleum-druklak

Albertol 111 L 100
dl
Houtolie 100
dl
Lijnoliestandolie 100
dl
Laklijnolie 100
dl
Oplosmiddel 200
dl
Siccatief (Pb-Mn) 15
dl

De oliën worden gemengd en zolang op 260° C gehouden, tot de gewenste viscositeit bereikt is. Men laat dan tot 150° C afkoelen, lost bij deze temperatuur het albertol in het oliemengsel op, hierna worden de siccatief en het oplosmiddel toegevoegd.

De pigmenten worden met deze lak gemalen en door mengen op de juiste kleur gebracht.

Linoleumlak

Albertol 111 L 100
dl
Lijnoliestandolie 130
dl
Houtoliestandolie 70
dl
Lood-cobalt-siccatief 10
dl
Lakbenzine 80
dl
Terpentijnolie 40
dl

De beide soorten standolie worden gemengd en op 150° C verwarmd, in de warme olie wordt dan het albertol opgelost. Hierna wordt verdund en de siccatief toegevoegd.

Hebben

Hfst.6 - Lakken, Verven & Beitsen
uit Mengen & Roeren deel 1:
Lakken, Verven & Beitsen 1
Lakken - Verven - Beitsen - Collodiumoplossing - Informatie
Lakken, Verven & Beitsen 2
Oplosmiddelen - Verdunners - Grondlak voor hout - Poriënvuller of Matlakpasta - Matlak - Politoerlak - Meubellak - Tegen alcohol bestand zijnde lak - Nitro-Japanlakken voor hout
Lakken, Verven & Beitsen 3
Metaallakken - Autolak grondverf - Zwarte autolak - Lederlakken - Bronslak - Kristallak - Nagellak - Paarlemoer-houtlak - Witte nitro-emaillak - Paarlemoerlak voor kunstbloemen - Paarlemoer-dompellak - Paarlemoer-emaillak - Nitrocellulose-rubberlak - Papierlak - Vliegtuigbespanningslak
Lakken, Verven & Beitsen 4
Olieverf - Olielak - Witte huisverf - Zwarte huisverf - Groene huisverf - Loodmenieverf - Zinkverfstof (roestwerend) - Witte verf voor binnen (mat, halfmat, glans) - voorstrijklak voor poreuze muren
Lakken, Verven & Beitsen 5
Vloerlakverf - Lakverf voor hout - Japanlak - Matte lakverf voor binnen
Lakken, Verven & Beitsen 6
Huisverf voor buiten - Amerikaanse voorschriften voor buitenverf - Zwarte moffellak - Black Varnish, Zwarte Lak, Zwarte IJzerlak
Lakken, Verven & Beitsen 7
Houtverf - Plastische verf in poeder - Waterverf - Silicaatverf - Cementwaterverf Koudwaterverf - Schellakoplossing - Kalkeiwitverf (wit) - Olie-emulsie voor waterverf - Kalkvaste lak - Suikergoedlak - Elastische schabloneerverf
Lakken, Verven & Beitsen 8
Gegalvaniseerd ijzer schilderen - Zwarte verf - Hitte aantoonende verf - Ultraviolet-verf - Lichtgevende verf - Siccatief - Witkalk (sneldrogend) - Witte lijmverf
Lakken, Verven & Beitsen 9
Afbijtmiddelen - Olielakken - Harde harslak - Vette harslak - Halfvette harslak - 4-urenlak - Vette harsesterlak - Halfvette harsesterlak - Zeer vette harsesterlak - Slijplak - Vloerlak
Lakken, Verven & Beitsen 10
Meubellak - Zuurvaste lak - Vette buitenlak - Jachtlak - Cobaltsiccatief - Mangaansiccatief - LoodmangaanresinaatIJsbloemenlak - Isolatielak - Loogvaste lakLak voor rubberschoenen - Lak voor betonsilo's - Boekbinderslak - Flesschenlak
Lakken, Verven & Beitsen 11
Harde spirituslak - Stroohoedenlak - Overdruklak - Vioollak - Water-schellakvernis - Matlak - Etiketten-matlak - Accaroid-matlak - Watervaste lak voor vischsnoer - Papierlak - Houtbeitsen - Poriënvuller - Oliebeits - Lakbeits - Het lakken van hout
Lakken, Verven & Beitsen 12
Slijpen van hout - Beitsen van zacht hout - Wasbeits - Chemische beitsen - Zuurvaste zwarte beits - Zwarte beits - Ebbenhoutbeits - Houtcarbolineum - Groen carbolineum - Donkerbruin carbolineum - Carbolineum voor pissoirs - Antiekvernis voor hout - Hout kunstmatig oud maken - Hout bleeken - Plastisch hout - Fixatief voor krijtteekeningen - Lak voor botervaatjes - Lak-emulsie
uit Mengen & Roeren deel 2:
Lakken, Verven & Beitsen 13
Lakken & Verven - Siccatief voor kunstharslakken - Hittevaste lakverf (witte grondlak, roze- en witte deklak)
Lakken, Verven & Beitsen 14
Afbijtmiddel voor verf - Plastisch hout - Poriënvuller - Cellulosegrondlak voor hout - Polijstwater - Chloorcaoutchouc-menieverf - Gietijzer-plamuur - Autoplamuur - Accumulatorenlak - Venstercouvertlak - Scheepshuidverf - Scheepshuidverf tegen het aangroeien - Stearinepek-lak - Schoolbordenverf - Stopverf voor broeikassen - Daklak - Terpentijnolie-was - Waslak - Gekleurde daklak - Olievrije grondlak - Waslijm - Hoedenlak - Vuurvaste aluminiumverf - Vuurvaste zwarte lakverf - Vloerlak met oiticia-olie - Universeele lak - Buitenlak - Slijplak - Vloerlak met barnsteen
Slijplak - Traanlak - Chassislak - Spirituslak-politoer - Meubelpolitoer - Meubel-nitrolak - Alkesit-kalkverf - Celluloselijm-plamuur - Synthetische stanslak - Olievrije meubellak - Synthetische moffellak - Moffellak voor benzinereservoirs - Lakplamuur - Etikettenlak - Witte lakverf voor ijzeren ledikanten - Cobaltresinaat - Witte moffellak - Mangaanresinaat - Mangaanoxydulehydraat - Loodresinaat - Linoleumcement - Linoleum-druklak - Linoleumlak
Lakken, Verven & Beitsen 16
Wasdoeklak - Vlug drogende lak met perilla-olie - Verfafbijtmiddel - Houtolielak - Zaponlak - Acetylcelluloselak - Benzylcelluloselak - Poriënvuller - Moffellak - Combinatielak voor hout - Combinatie-strijklak - Woodstainlak (matlak) - Nitro-plamuur - Bitrocellulose-moffellakken - Machineglazuur - Schilderslijm - Caseïneverf in poedervorm - Scheepshuidverf - Spinspoelenlak - Warm aanvoelende verf - Grafietverf - Zuur- en loogvaste verf - Combinatielak voor buitenwerk - Witte lakverf - Geraffineerde Kasselsche aarde - Waterbeits - Aniline-waterbeitsen voor hout - Water-wasbeitsen - Schellakbeitsen - Terpentijnolie-wasbeitsen

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved