mengen-en-roeren-2

Sproeimiddelen, Ontsmetten, Middelen tegen insecten, Antiseptische hondenzeep, Vogelgeneesmiddelen en nog veel meer...


Sproeimiddel tegen koolrupsen

Bariumchloride 4 dl
Melasse 2 dl
Kalk 0,05 dl
Water 100 dl
Paradichloorbenzol 120 dl

Middel tegen paardevliegen

Recept no. 1.
Laurierolie 700 dl
Naphtaline 100 dl
Aethylacetaat 100 dl
Petroleum 75 dl
Kruidnagelolie 25 dl

Recept no. 2.
Laurierolie 100 dl
Groene zeep 100 dl
Water 700 dl
Petroleum 100 dl
De laurierolie wordt met de oplossing van de zeep in het water op een waterbad zo lang verwarmd, tot de massa gelijkmatig is. Hierna neemt men het mengsel van het waterbad weg en voegt onder roeren de petroleum toe. Men roert tot de massa geheel koud is.
Recept no. 3.
Paraffine 175 dl
Ceresine 175 dl
Paraffine-olie 650 dl
Laurierbesolie 50 dl
Eucalyptusolie 40 dl
Anijsolie 10 dl
De eerste drie bestanddelen worden samen gesmolten en bij matige warmte voegt men de aetherische oliën toe.

De haren van de paarden worden dun met een van deze middelen ingesmeerd.

HEBBEN

Ontsmetten van zaaibedden

Formaldehyde 40% 2,5 dl
Water 100 dl
Men sproeit ongeveer 5 l van deze 1-pcts oplossing per m²; indien mogelijk, bedekt men de grond nog twee dagen met geteerd zeildoek.

Indien de grond goed bewerkt wordt, kan men na 7 tot 10 dagen zaaien en na 10 tot 14 dagen planten zetten.

De aarde in broeikassen kan men met een 0,3-pcts formaldehyde-oplossing ontsmetten.

Tegen koolvliegen giet men 4 dagen na het uitplanten ongeveer 50 cm³ van een 0,1-pcts sublimaatoplossing bij iedere plant. Men giet dezelfde hoeveelheid nog een paar weken iedere 6 tot 8 dagen. gevaarlijk-giftig Sublimaat is een zwaar vergif!

zaaibed
Zaaibed gezaaid met wortelzaad (bron: Wikepedia)

Bariumpolysulfide

Bariumsulfide 9 dl
Zwavel 29 dl
Water 360 dl
Het mengsel wordt gekookt tot de zwavel geheel opgelost is. Het verdampte water wordt weer aangevuld.

Middel tegen kalkpoten bij pluimvee

Perubalsem 1 dl
Spiritus 10 dl

Insecten-vangbandlijm

Colophonium 60 dl
Ricinusolie 35 dl
Ceresine 5 dl
 of:
Colophonium 60 dl
Harsolie (ongereinigd) 30 dl
Geblazen raapolie 10 dl
Het colophonium wordt te voren op ongeveer 250℃ verhit, waardoor het niet meer kristalliseert.

Vruchtenboom-carbolineum

Colophonium 20 dl
Montaanwas 10 dl
Carbolineum 55 dl
Natronloog 36° Bé 8 dl
Spiritus 8 dl
De eerste drie bestanddelen worden samengesmolten, afgekoeld en dan het mengsel van loog en spiritus toegevoegd, zoveel tot het carbolineum goed met water emulgeert.
Het volgende carbolineum wordt in de winter met een kwast op de stam en de bereikbare takken gesmeerd:
Zachte zeep 3 dl
Water 10 dl
Colophonium 1 dl
Spiritus 3 dl
Sterke ammoniak 3 dl
Carbolineum 20 dl
Water tot 100 dl
De zeep wordt in het water, het hars in spiritus en ammoniak opgelost, de carbolineum toegevoegd en met water verdund.
HEBBEN

Middel tegen ontginningsziekte

Terwijl men gewoonlijk kopersulfaat neemt, dat gemakkelijk weggespoeld wordt, kan men naast afval uit de grote stad met voordeel gemalen mineraal strooien, dat koper in kleine hoeveelheden bevat. Het koper is in het mineraal niet direct oplosbaar en wordt bij het verweren van het mineraal langzamerhand aan de grond afgegeven.

Men kan ook koperhoudende slakken of afval nemen, die in het algemeen ook nog de andere elementen bevatten, die de grond in kleine hoeveelheden nodig heeft.

Kresolzwavelzuur

Ruwe kresol 2 dl
Sterk zwavelzuur 1 dl
Het zuur voorzichtig onder roeren in het kresol gieten. Het preparaat moet voor het gebruik een paar dagen blijven staan, mag echter ook niet ouder dan drie maanden worden.

Melkvet

Vaseline 75 dl
Paraffine-olie 25 dl
Osmaron vloeibaar 0,6 dl
 of:
Vaseline 50 dl
Vaseline-olie 40 dl
Paraffine 10 dl
Osmaron-B 0,6 dl
koeien-melken

Plantenhormonen

Men heeft ontdekt dat bepaalde stoffen de groei van planten en plantendelen aanmerkelijk bespoedigen. Daar ze in dit opzicht met de hormonen uit het dierlijke lichaam te vergelijken zijn, heeft men ze plantenhormonen genoemd. Deze stoffen zijn chemisch zuiver bereid en hebben eigenlijk een zeer eenvoudige samenstelling.

Ze kunnen ook synthetisch gemaakt worden en het is te verwachten, dat ze voor de toekomst van teeltproeven, van het grootste belang zullen worden. Wanneer men bijvoorbeeld een lanolinezalf die 0,1 tot 2 % van het hormoon bevat, op de ene kant van een groeiend takje smeert, dan groeit deze kant veel sneller en het takje wordt krom. Stekken die men in een verdunde oplossing van het hormoon zet, slaan veel eerder wortel dan dezelfde stekken in een eenvoudige voedingszoutoplossing.

De verschillende hormonen zijn: B-indolyl-azijnzuur, B-indolylpropionzuur, methyl-b-indolylacetaat, A-naphtaline-azijnzuur, B-naphtaline-azijnzuur, phenylazijnzuur en phenylpropionzuur.

zaai-je-eigen-groenten

Antiseptisch strooipoeder voor honden

Insectenpoeder 1 dl
Trinatriumphosphaat 4 dl
Borax 5 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Carbolzuur (vergif) 2 dl
Kaoline 28 dl
Stijfsel 50 dl

Hoefvet

Neutraal wolvet 5,2 dl
Spindelolie 2,0 dl
Zachte goudron 0,5 dl
Paraffine 0,3 dl
Water ca. 2,4 dl
 of:
Ongereinigd montaanwas 5 dl
Neutraal wolvet 80 dl
Spindelolie 20 dl
Zuiver carbolzuur 1 dl

Antiseptische hondenzeep

Cocosvet dl
Natronloog 38° Bé dl
Kaliloog 38° Bé dl
Naphtaline 2 dl
Spiritus 2 dl
Creoline 5 dl
Het vet wordt gesmolten en met de iets voorgewarmde loog gemengd, de naphtaline wordt in de spiritus opgelost. Zodra men ziet dat de zeep zich begint te vormen, voegt men de andere bestanddelen toe, roert goed door en vult in een vorm. De stukken worden gesneden.
HEBBEN

Het ontsmetten van stallen

  • Mest en resten van veevoeder zorgvuldig verwijderen en verbranden of ontsmetten.
  • Alles met een 3-pcts zachte zeepoplossing afwassen.
  • Muurwerk met dikke witkalk witten, waaraan men een paar procenten chlooramine of caporiet toevoegt.
  • De vloeren en al het houtwerk worden met 0,5 tot 5 % chlooramineoplossing of met chloorkalk, caperiet of kresolzwavelzuur ontsmet. De kresolzwavelzuur gebruikt men bij voorkeur in de winter. De oplossing maakt men 3-pcts, bovendien voegt men 5 tot 10 % keukenzout toe.
  • Tenslotte strooit men droge verse gebluste kalk of chlooramine op de bodem.
koeienstal

Zwavelzalf voor huisdieren

Geprecipiteerde zwavel 10 dl
Zinkoxyde 10 dl
Vaseline 70 dl
Perubalsem 10 dl
Op een walsenmolen fijnmalen.
dogs-welcome

Zwavellever

Potasch 27 dl
Zwavel in stukken 17 dl
Samensmelten tot geheel gelijkmatig en watervrij.
  • Tegen meeldauw spuit men in de zomer een 0,2- tot 0.4-pcts oplossing, in de winter neemt men de oplossing 3- tot 5-pcts.
  • Wordt ook tegen schildluis en dergelijk ongedierte verspoten.
meeldauw-bestrijden
Meeldauw

Zwavelkaarsen

Recept no. 1.
Zwavel 500 dl
Houtskoolpoeder 25 dl
Salpeter 10 dl
De massa wordt zeer voorzichtig gesmolten en in kaarsenvormen gegoten met een pit, die met paraffine geïmpregneerd is.

Door de hoeveelheid salpeter tot ongeveer 25 dl te verhogen, brandt de massa ook zonder pit.

Het bij het verbranden van zwavel gevormde zwaveldioxyde is een goed verdelgingsmiddel voor allerlei ongedierte in de woningen en op het land, ratten en muizen en veldmuizen.

Recept no. 2.
Zwavel 30 dl
Salpeter 20 dl
Colophonium 10 dl
Zaagmeel 10 dl
De massa wordt met iets gekookte stijfsel gemengd en in vormen geperst.
zwavel-wierrook
Reinigende zwavelwierrook

Rookkaarsen

Insectenpoeder 75 dl
Kwassiehoutmeel 10 dl
Salpeter 10 dl
Tragacanth of een ander gom als bindmiddel. De massa wordt met water tot een dikke brij aangeroerd en tot kaarsen gevormd. Door de massa met een oplossing van zuivere nicotine aan te roeren, wordt de kaars veel werkzamer. Ook kan men een deel van het insectenpoeder door fijne tabak vervangen. Men kan rekenen dat men in een broeikas O,1 g nicotine per m3 noodig heeft, om bladluis en dergelijk ongedierte te vernietigen.

Luizenzalf

Kwikzilver 10 dl
Lanoline 5 dl
Grondnotenolie 1 dl
Varkensvet 55 dl
Schapenvet 29 dl
Bij het mengsel van lanoline en grondnotenolie voegt men langzamerhand onder goed wrijven in een mortier het kwikzilver. Men moet zo lang wrijven tot men met een loupe geen kwikzilver meer kan zien. De beide vetten smelt men samen en voegt ze iets afgekoeld bij het eerste mengsel. De zalf mag niet bederven, daar ze dan sterk vergiftig wordt. Om deze reden worden de beide vetten dikwijls door een mengsel van een deel lanoline en twee delen gele vaseline vervangen.

De zalf mag voor schapen, geiten en koeien in het geheel niet gebruikt worden, bij ander vee alleen op voorschrift van de veearts.

Kresolpoeder

Trikresol 3 dl
Talcum 57 dl
Magnesiumoxyde 10 dl
Pijpaarde 30 dl
 of:
Trikresol 3 dl
Talcum 17 dl
Zinkoxyde 10 dl
Aardappelmeel 70 dl
HEBBEN

Schurftzeep

Rundvet 400 dl
Cocosvet 200 dl
Ricinusolie 200 dl
Styrax, ongereinigd 200 dl
Men smelt deze stoffen bij zo laag mogelijke temperatuur, mengt ze en laat het mengsel tot 25° C afkoelen. Hierna voegt men onder goed roeren de volgende bestanddelen toe:
Natronloog s.g. 1,41 430 dl
Gekristalliseerde soda 50 dl
Benzol 100 dl
Bloem van zwavel 100 dl
Water 100 dl
Spiritus 20 dl
Benzaldehyde 5 dl
Men roert tot de massa geheel homogeen is en giet haar dan in houten vormen, die men met nat perkamentpapier bekleed heeft.
paard

Insectenbestrijdingsmiddel

Vloeibaar:
Fluornatrium 40 dl
Suiker 500 dl
Water 10000 dl
Vast:
Fluornatrium 25 dl
Zemelen 600 dl
Water 300 dl
Het vloeibare preparaat wordt tegen vliegen verspoten, het vaste preparaat wordt in broeikassen tegen keldermotten en dergelijk ongedierte gestrooid.
antieke-insectenspuit

Muggenpreparaten

Recept no. 1.
Pyridine 4 dl
Thymol 1 dl
Safrol 20 dl
Berkenteerolie 20 dl
Spermacetie-olie 400 dl
Recept no. 2.
Citronelle-olie 26 dl
Cederhoutolie 11 dl
Kamferspiritus 58 dl
Recept no. 3.
Menthol 2 dl
Soda 2 dl
Witte vaseline 10 dl
vintage-insectenspuit

Hars-oliezeep

Colophonium 2265 dl
Traan 500 dl
Water 4500 dl
Kaliumhydroxyder 450 dl
Het kaliumhydroxyde wordt eerst in water opgelost, het mengsel wordt ongeveer 2 uur gekookt en verder met water verdund. De oplossing wordt tegen bladluizen verspoten.

Kakkerlakkengif

Borax 1 dl
Meel 1 dl

Vogelgeneesmiddelen

Tegen diarrhee:
IJzerchloridetinctuur 8 dl
Opiumtinctuur 8 dl
Karweiwater 100 dl
Tegen verstopping:
Senebladeren-extract 8 dl
Manna-siroop 30 dl
Venkelwater 100 dl
Tegen asthma:
Capsicumtinctuur 20 dl
Chloroformspiritus 6 dl
Citroenzuur ijzer 3 dl
Venkelwater 100 dl
Iederen dag een paar druppels op een klontje suiker.
Tegen zwakte:
Capsicumpoeder 1 dl
Entiaanwortelpoeder 4 dl
IJzerlactaat 15 dl
Poedersuiker 15 dl
Witte stroop 30 dl
Bovendien geeft men iederen dag een kleine hoeveelheid gekookte erwten.

Reinigingsmiddel voor vogelkooien

Superol 8 dl
Gebrande suiker 1 dl
Kaneelwater 120 dl
Water 600 dl
Men voegt een paar eetlepels van deze oplossing aan het badwater van vogels toe, waardoor parasieten en bacillen gedood worden. Met dezelfde oplossing wordt ook de kooi van tijd tot tijd schoongemaakt.
vogelkooi

Trekpleister voor paarden

Spaansche vliegen-tinctuur 2 dl
Kamferolie 1 dl
Drie keer per dag met het middel inwrijven tot een blaar opkomt. Zodra de blaar vermindert opnieuw inwrijven
hoefijzer


Hfst.2 - Preparaten Land- en Tuinbouw
uit mengen & Roeren deel 1:
Preparaten Land- en Tuinbouw 1
Aardappel-mengmest - Mengmest 4-8-4 - Tabak-mengmest - Tuin-mengmest - Gras-mengmest - Grasvelden vrij van onkruid houden - Middel tegen ongedierte bij vee - Middel tegen luizen bij vee - Arsenicum-sproeimiddel van appels verwijderen - Panama-ziekte bij bananen - Zwartrot bij Delphinium
Preparaten Land- en Tuinbouw 2
Aardappelvlokken - Ontsmettingsmiddel voor pootaardappels - Ontsmettingsmiddel voor zaad - Aardwormgif - Slakkendooder - Gras tusschen steenen vernietigen - Kweekgras vernietigen - Aardappelziekte - Sproeimiddel - Sproeimiddel voor den Tuinbouw - Sproeimiddel tegen de bietenvlieg - Sproeimiddel tegen nematoden - Sproeimiddel tegen horzels - Uitroeien van varens - Insectenvangband
Preparaten Land- en Tuinbouw 3
Sproeimiddelen met pine-oil - Bestrijden van meeldauw - Sproeimiddel tegen insecten - Insectenpoeder - Koolmade - Korenworm - Veldmuizengif - Luizen- en mijtentabletten voor pluimvee - Luizenpoeder voor pluimvee - Middel tegen ingewandsziekte bij kippen - Veterinaire zalf - Hoesthoning voor paarden - Gezondheidspoeder voor paarden - Schurftzalf - Wormmiddel voor honden - Mierengif - Houtwormen - Wormen in bloempotten - Kwassiehoutoplossing - Cresol-zeepoplossing
- uit mengen & Roeren deel 2:
Preparaten Land- en Tuinbouw 4
Land- en Tuinbouw - Proeven doen
Sproeimiddel tegen rupsen - Middel tegen paardevliegen - Ontsmetten van zaaibedden - Bariumpolysulfide - Middel tegen kalkpooten bij pluimvee - Insecten-vangband - Vruchtenboom-carbolineum - Middel tegen ontginningsziekte - Kresolzwavelzuur - Melkvet - Plantenhormonen - Antiseptisch strooipoeder voor honden - Hoefvet - Antiseptische hondenzeep - Het ontsmetten van stallen - Zwavelzalf voor huisdieren - Zwavellever - Zwavelkaarsen - Rookkaarsen - Luizenzalf - Kresolpoeder - Schurftzeep - Insectenbestrijdingsmiddel - Muggenpreparaten - Hars-oliezeep - Kakkerlakkengif - Vogelgeneesmiddelen - Reinigingsmiddel voor vogelkooien - Trekpleister voor paarden
Preparaten Land- en Tuinbouw 6
Paardenkoliekmiddel - Hoestmiddel - Koe-poeder - Wondmiddel - Wondzalf - Tegen diarrhee - Tegen koorts - Tegen dampigheid - Paarden-liniment - Tegen influenza - Schurftmiddel - Poeder om koeien meer melk te doen geven - Laxeermiddel - Middel tegen kalkpooten bij kippen - Legpoeder voor kippen - Kleuren van vogelveeren - Sproeimiddel tegen nematoden - Vogelzaad

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction