roofvogels


tyto alba
sperwer met prooi
by Darkeyedboy via_Wikimedia_Commons
op wikipedia

Sperwer

(Accipiter nisus)

algemeen
De sperwer is in Nederland en Vlaanderen geen zeldzame vogel meer. Tussen 1965-1970 was het nog een uiterst schaarse broedvogel van bosgebieden op de zandgronden. Daarna volgde een geleidelijk herstel.

In de oorspronkelijke broedgebieden nam het aantal toe en er volgde een uitbreiding van het broedareaal naar de laaggelegen gebieden in Nederland en Vlaanderen. In Nederland broedt de sperwer nu zelfs al in grote steden dus kijk niet vreemd op als je hem in je achtertuin tegenkomt. (bron: wikipedia)Sperwers leven meestal in bosgebieden (vooral naaldbos) maar je ziet ze ook wel op het platteland en in de stad. Vogels uit noordelijke streken overwinteren in gematigde gebieden.

voedsel
De sperwer (ofwel spreeuwarend) eet spreeuwen, merels, mussen, vinken en mesen. De grotere vrouwtjes vangen ook wel eens een Turkse tortel. Ze vangen hoofdzakelijk zangvogels en jagen vanuit dekking waarbij ze soms de vlucht van een tortel imiteren om niet op te vallen.

nesten en legsel
De sperwer bouwt ieder jaar hoog in de bomen een nieuw nest, waarin één tot zes, maar meestal vier of vijf eieren worden gelegd.

vindikhier.nl
© Vogelbescherming Nederland op: facebook
vindikhier.nl
by Sytze Jongema op Vogelwerkgroep Vlietland


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest

vogels
tuinvogels
watervogels
leeg nest
leeg nest

vogels
vogels


Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.


terug naar de beginpagina


Wil je een kennis op de hoogte stellen van deze website? Mail dan deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in:


Disclaimer | Contact

analyzer.metatags | w3schools | GFDL
freepik.com | freedigitalphotos.net | maxpixel.net
pixabay.com | freegreatpicture.com
Test

Copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved