Inhoudsopgave
roofvogels

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto
foto: Sharp Photography
CC BY-SA 4.0, Link

Turkse Tortel
(Streptopelia decaocto)

De Turkse tortel is sinds de 20ste eeuw in Nederland te vinden. De tortelduif is een stuk kleiner dan een gewone duif, is slank, wordt ongeveer 32 centimeter lang en heeft een elegante staart. Hij is grijskleurig en heeft een roze borst. Een volwassen Turkse tortel herken je aan de zwart-witte streep in zijn nek.

Turkse tortelduiven eten voornamelijk zaden, rupsen, torren en kleine vruchten.
Turkse Tortels

De Turkse tortel bouwt een eenvoudig nest bestaande uit losse takjes die in elkaar gestoken een 'platje' vormen.

In dat nest worden steeds twee eieren gelegd. Het broedsel mislukt regelmatig, maar door steeds weer opnieuw een nest te maken lukt het de meeste Turkse tortels eens per jaar jongen vliegvlug te krijgen. De Turkse tortel kan dan ook broedend worden aangetroffen in alle maanden van het jaar.

Een ei is uitgebroed in 14-18 dagen en de jongen kunnen na 15-19 dagen uitvliegen (bron: wikipedia)


Turkse tortel met jong
Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved