mengen-en-roeren-1

Autopolitoer & Meubelpolitoer


De meeste polijst- en politoermiddelen worden gebruikt om oppervlakken, die door het gebruik mat en onaanzienlijk geworden zijn, weer opnieuw tot glans te brengen. De meeste politoeren bevatten olie of was, soms in oplossing, soms als emulsie, dus fijn in water verdeeld. Sommige emulsies zijn zo weinig stabiel, dat men het preparaat voor het gebruik telkens moet schudden.

De politoeren die was bevatten, geven een glans die langer stand houdt; ze moeten echter goed uitgewreven worden. De oliepolitoeren ziin veel gemakkelijker tot glans te brengen; de glans gaat echter zeer vlug weer verloren. Bij alle preparaten voor dit doel mag men niet vergeten, dat een bepaald preparaat slechts voor een bepaald doel goed bruikbaar is. Universeele preparaten bestaan niet.

Hiernaast bevatten de polijstmiddelen gewoonlijk een slijpmiddel, dus een harde scherpe stof, die men zo fijn gemalen heeft, dat er bij het polijsten geen krassen ontstaan. Voor het slijpen neemt men dezelfde stoffen, maar grover. De krassen die hierbij ontstaan, worden later bij het polijsten weer weggeslepen. Tussen polijsten en slijpen bestaat in principe dus geen verschil, alleen de fijnheid is anders. De slijpmiddelen worden op papier gelijmd tot het bekende schuurpapier, met een bindmiddel tot slijpstenen gevormd of met olie of emulsie tot een pasta aangeroerd.

pickup-vintage

Autopolitoer

Recept no. 1.
Paraffine-olie 20 dl
Ongekookte lijnolie 8 dl
Chinese houtolie 2 dl
Benzol 1 dl
Petroleum 1 dl
Recept no. 2.
Vollersaarde 120 dl
Porceleinaarde
Petroleum 450 dl
Dunne smeerolie 500 dl
Turksch-roodolie 450 dl
Ammoniak 10% 120 dl
Formaldehyde 40% 120 dl
Water 1250 dl
Glycerine 300 dl
HEBBEDINGEN
Recept no. 3.
Carnaubawas 9 dl
Bijenwas 4 dl
Ceresinewas 4 dl
Nafta 75 dl
Stearinezuur 7 dl
Tri-ethanolamine 2½ dl
Water 75 dl
Slijpmiddel 25 tot 60 dl

Het tri-ethanolamine en het stearinezuur worden met het water tot een gelijkmatige zeepoplossing gekookt.

De wassen worden hierna gesmolten en bij 85 tot 90℃ voegt men de nafta bij de was. Bij dezelfde temperatuur giet men de wasoplossing onder goed roeren bij de zeepoplossing. Men roert heftig tot een gladde gelijkmatige emulsie gevormd is en roert dan langzaam door tot de elmusie geheel afgekoeld is.

Als slijpmiddel kan men een stof toevoegen als bentoniet, die zich bij voorkeur met water verbindt. Deze stof voegt men dan aan de emulsie toe. Slijpmiddelen die de olie aantrekken moet men voor het emulgeren met de wasoplossing mengen. Het Bentoniet levert een pasta. Op de bovengenoemde hoeveelheid neemt men 25 dl Bentoniet. Een hoeveelheid van 60 dl tripel geeft een vloeibaar preparaat.

vintage-pin-up-girl-car
Recept no. 4.
Carnaubawas 30 dl
Glycowas 20 dl
Nafta 68 dl
Terpentijn 17 dl
Water 70 dl
Borax 10 dl

De wassen worden gesmolten en in de oplosmiddelen opgelost. De ongeveer 90℃ hete wasoplossing giet men nu langzaam onder goed roeren in de kokende boraxoplossing.

packard-oldtimer-car
Packard 8-cilinder glimt als nieuw
Recept no. 5.
Gele was 20 dl
Kwartsmeel (zeer fijn) 40 dl
Lakbenzine 40 dl
Zachte zeep 1 dl
Water 5 dl

De was wordt gesmolten, het slijppoeder toegevoegd en dan wordt met de lakbenzine verdund. De zeep wordt in het water opgelost en langzaam onder goed roeren bij de wasoplossing gevoegd. De pasta kan men eventueel met iets ijzeroxyderood kleuren.

vintage-auto-poetsen
Recept no. 6.
Kiezelgoer 11 dl
Kwartsmeel 9 dl
Gele oker 1 dl
Petroleum 16 dl
Zachte paraffine 2 dl
Gepoederde zeep 1 dl
Recept no. 7.
Oliezuur 80 dl
Paraffine-olie 250 dl
Kaliumhydroxide 16 dl
Tragacanth 6 dl
Water tot 1000 dl
Recept no. 8.
Grijze carnaubawas 25 dl
Japanwas 5 dl
Colophonium 5 dl
Deze worden samengesmolten en dan wordt toegevoegd:
Lakbenzine 60 dl
1-pcts potasoplossing 5 dl

Deze kleine hoeveelheid potasoplossing verzeept een klein deel van de was en maakt de pasta taaier en meer samenhangend. Op de lak blijft iets was achter en dit geeft een duurzame glans.

auto uit de jaren vijftig
Recept no. 9.
Carnaubawas 20 dl
Bijenwas 30 dl
Japanwas 30 dl
Paraffine 60 dl
Terpentijnolie 300 dl
Recept no. 10.
Geraffineerde spindelolie 80dl
Zachte zeep 15 dl
Methylhexaline 5 dl
Zacht water 400 dl
hotrod

Meubel- of autopolitoer

Recept no. 1.
Carnaubawas 30 dl
Bijenwas 15 dl
Ceresinewas 15 dl
Terpentijnolie 26 dl
Nafta 24 dl
Stearinezuur 8 dl
Tri-ethanolamine 4 dl
Water 65 dl
tafelrand
Recept no. 2.
Carnaubawas 10 dl
Bijenwas 4 dl
Ceresinewas 4 dl
Nafta 80 dl
Stearinezuur 8 dl
Tri-ethanolamine 4½ dl
Water 200 dl

De wassen worden met de stearine samengesmolten, men voegt het tri-ethanolamine toe en verwarmt tot 90℃. Bij deze temperatuur voegt men de nafta toe en verwarmt tot men een heldere oplossing verkregen heeft.

Onder goed roeren voegt men nu het water kokend bij de wasoplossing. Wanneer de emulsie gereed is roert men zolang tot ze geheel afgekoeld is.

cabinet
Recept no. 3.
Terpentijnolie 64 dl
Nafta (petroleumdestill.) 240 dl
Spindelolie (licht) 400 dl
Azijnzuur 36% 48 dl
Water 800 dl
Antimoonchloride 32 dl
Arabische gom 10 dl
Tragacanth 10 dl
Parfum 1 dl

Ter verkrijging van een stabiele emulsie wordt het politoer met een colloïdmolen zeer fijn verdeeld. Door de zure reactie moet de politoer in glazen verpakking verkocht worden.

eikenhout
eiken bureaux-blad
Recept. no. 4.
Gele ceresine 3 dl
Japanwas 1 dl
Bijenwas 2 dl
Lijnolie, ongekookt 32 dl
Terpentijnolie 8 dl
Paraffine-olie 8 dl
Water 56 dl
Potas ¼ dl
Harde zeep 1 dl
Recept. no. 5.
Witte paraffine-olie 3 l
Benzol 2 l

De benzol maakt bij gelakte meubels de oppervlakte iets zacht. Door het wrijven wordt het oppervlak dan glad, terwijl er bovendien een dun laagje olie achterblijft.

LEUK OF HANDIG

Hfst.5 - Polijst- en Slijpmiddelen
uit mengen & Roeren deel 1:
Autopolitoer - Meubelpolitoer
Polijst- en Slijpmiddelen 2
Meubelglansolie - Vloeibare boenwas - Balzaal-vloerwas - Witte boenwas - Harde boenwas - Wasolie - Glaspolijstmiddel - Lederpolitoer - Ledervet - Militairleder-was - Linoleumwas
Polijst- en Slijpmiddelen 3
Metaal-polijstmiddelen - Aluminium-polijstpasta - Zilver-polijstpasta - Messing-polijstpasta - Kachelglans - Polijstwas - Polijstrood - Juweliers-polijstpoeder - Polijstdoek - Polijstpasta - Tripelpolijstpasta - Polijstvet - Nikkel-polijstmiddel - Oliepolijstmiddel - Vloerolie - Stofbindende olie - Amarilpasta - Amarilvet - Scheermessen-slijppasta - Carborundum-suspensie - Weense kalkpasta
uit mengen & Roeren deel 2:
Polijst- en Slijpmiddelen 4
Over polijst- en slijpmiddelen - Polijstwas voor metaal - Polijstwas voor lak - Ventielslijppasta - Kachelglans - Meubelwas - Koperpoetsmiddel - Boenwas - Vloeibare boenwas - Autowas - Flatting pasta - Weensche kalk-compositie - Reinigingsmiddel voor vensterruiten - Polijstpasta voor chroom - Vloerolie - Wasbeits - Scheerriempasta - Aluminium-poetsmiddel - Metaal-polijstmiddel - Poetsmiddel voor vensterruiten

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction