mengen-en-roeren-2

Entwas, diverse Kitten & Lijmen en meer...


Entwas

Paraffine 20 dl
Donker wolvet 30 dl
Colophonium 40 dl
Gekookte lijnolie 10 dl
 of:
Colophonium 80 dl
Lichte harsolie 5 dl
Gele vaseline 15 dl

Vloeibare entwas

- Recept no. 1.
Colophonium 60 dl
Steenkoolteerpek 10 dl
Lijnolie 5 dl
Dikke terpentijn 6 dl
Spiritus 20 dl
De eerste 4 bestanddelen worden voorzichtig samengesmolten, men laat de massa dan op ongeveer 75° C afkoelen en verdunt met de spiritus. Door aan de massa 4 tot 5 delen bijenwas toe te voegen, wordt de was meer dikvloeibaar.
- Recept no. 2.
Zachte zeep 5 dl
Natriumbicarbonaat 5 dl
Heet water 13 dl
Colophonium 32 dl
Ricinusolie 4 dl
Bijenwas 2 dl
Spiritus 3 dl
De zeep en het bicarbonaat worden in het water opgelost, het hars wordt met de olie en was samengesmolten en dan met de zeepoplossing gemengd. Tenslotte voegt men de spiritus toe.
HEBBEN

Loogvaste kit

Crêperubber 3 dl
Benzol 18 dl
Paraffine 3 dl
De caoutchouc wordt eerst in kleine stukjes gesneden en in een goed dicht afsluitbare fles met de benzol overgoten. Men laat dit zo lang staan (van tijd tot tijd schudden), tot de caoutchouc opgelost is. Afhankelijk van het doel, waarvoor de kit bestemd is, laat men al of niet een deel, tot de helft, van de benzol verdampen, lost de paraffine op en voegt dan zoveel zwaarspaatpoeder toe, tot de massa de juiste consistentie heeft.
guust-reclame--uhu-lijmen

Aquariumkit

Krijtwit 85 dl
Lijnolie 15 dl
Loodmenie 90 dl
Lijnolie 5 dl
Traan 3 dl
Men maakt eerst de gewone stopverf en de meniekit afzonderlijk, mengt ze dan en kneedt ze goed door elkaar. De juiste hoeveelheid olie hangt van de kwaliteit van de menie af en moet op het gevoel toegevoegd worden.
Om zeker te zijn dat deze kit geen sporen lood aan het aquariumwater afgeeft, bestrijkt men de voegen met een oplossing van zwavellever, waardoor onschadelijk loodsulfide gevormd wordt. De oplossing moet men enkele uren in laten drogen en pas daarna het aquarium vullen.
aquarium

Steenkit

- Recept no. 1.
Gebluste kalk,
 kalkhydraat 10 dl
Caseïne 5 dl
Gebrande gips 55 dl
Water 10 dl
De kalk en de caseïne mengt men eerst met zoveel water, dat men een dunne brij verkregen heeft en laat deze een paar minuten staan.
Hiernaast mengt men de gips met water aan en mengt dan de beide bestanddelen. De verkregen massa verhardt zeer snel. Ze moet onmiddellijk gebruikt worden en is tamelijk watervast.
- Recept no. 2.
Gips 100 dl
Vloeispaatpoeder 5 dl
Magnesietpoeder 5 dl
Water 95 dl
Natronwaterglas 5 dl
Men mengt het gips met de vloeispaat en het magnesiet, het waterglas wordt in het water opgelost en nu mengt men het poeder juist als gewone gips met de verdunde waterglas oplossing aan. De massa wordt steenhard en is goed watervast.
- Recept no. 3.
Geslibd krijt 20 dl
Marmerkalkhydraat 2 dl
Natronwaterglas 5 dl
Men mengt de bestanddeelen eventueel nog met iets water tot men een plastische, kneedbare massa verkregen heeft. De massa kan als kit gebruikt worden, doch ook voor het vormen van kleine voorwerpen.
HEBBEN

Caseïne-houtlijm

Caseïne 100 dl
Water 220 dl
Marmerkalkhydraat 25 dl
Waterglas 70 dl
Water 100 dl
Koperchloride 3 dl
Water 30 dl
De caseïne wordt eerst met de eerste hoeveelheid water ingeweekt, dan voegt men de kalk toe, die men te voren met water tot een dunne brij aanroert, hierna het verdunde waterglas en tenslotte het opgeloste koperchloride.
Frencken-caseinelijm

Koudlijm

Zuur-caseïne 65 dl
Dolomiet-kalkhydraat 12 dl
Trinatriumphosphaat 5 dl
Natronwaterglas(poeder) 8 dl
Gipspoeder 8 dl
Zinksilicafluoride 2 dl
Deze lijm lost zeer vlug op en blijft lang vloeibaar.

Universele kit

Polyvinylester, hard 5 dl
Celluloid 5 dl
Spiritus 10 dl
Ethylacetaat 80 dl
IJzeroxyde 100-200 dl
Deze kit is watervast. Ze wordt waterafstotend door hieraan nog enige procenten aluminiumstearaatbenzine-pasta toe te voegen.

Roestwerende kit

Polyvinylester, hoogvisceus 15 dl
Benzol 45 dl
Toluol 45 dl
Oplossen en dan met de benodigde hoeveelheid loodmenie mengen en fijn malen. Door aan de massa een paar procenten kopernaphtenaat toe te voegen verkrijgt men een goede onderwaterkit.

Caoutchouc-kit

Polyvinylacetaat, zacht 100 dl
Methyleenchloride 180 dl
Trichloorethyleen 10 dl
Monochloorbenzol 10 dl
Deze kit wordt watervast en waterafstotend door 10 delen loodmenie en enige procenten aluminiumstearaatpasta toe te voegen.
Velpon-lijm-reclame-1960

Armenische cement

Mastix 10 dl
Vislijm 20 dl
Gom ammoniacum 5 dl
Alcohol 96% 60 dl
Alcohol 50% 35 dl
Water 100 dl
De vislijm wordt in het water opgelost, hierna voegt men 10 dl van de verdunde alcohol toe. Het mastix wordt in de 96-pcts alcohol opgelost, het ammoruacumhars in de rest van de verdunde alcohol. Nu voegt men de alcoholische oplossing bij de vislijm en dampt het geheel op een waterbad tot 175 dl in.
gim-gom

Sojameel-koudlijm

Sojameel (eiwit) 15 dl
Water 100 dl
Ammoniak 26% 1 dl
Natronloog 1 dl
Gewoonlijk wordt deze lijm met gewone caseïnelijm gemengd, waarvoor men bijvoorbeeld 20 delen sojalijm en 80 delen caseïnelijm kan nemen.

Filmcement voor onbrandbare film.

Methylacetaat 50 dl
Aceton 40 dl
Ethylacetaat 10 dl
Acetylcellulose ca. 10 dl
Synthetische kamfer 2 dl

Universele filmcement

Aceton 50 dl
Methylethylketon 35 dl
Ethyllactaat 15 dl
Gewassen filmafval ca. 10 dl
Men lost zoveel filmafval in het mengsel van oplosmiddelen op, tot men een voldoende dikvloeibare oplossing verkregen heeft. De benodigde hoeveelheid hangt van de eigenschappen van het filmmateriaal af.

Kleefvloeistof voor onbrandbare films

Cyclohexanon 10 dl
Methylethylketon 50 dl
Dichloorethyleen 40 dl
HEBBEN


Hfst.1 - Kleefstoffen
uit mengen & Roeren deel 1:
Kleefstoffen 1
Het oplossen van caseïne - Gebruik van hout- en beenderlijm - Vloeibare lijm - Lijmcompositie voor gipsgietvormen - Lijm voor carton - Elastische papierlijm - Lijm voor galanteriën - Hectographenmassa - Etikettenlijm
Kleefstoffen 2
Stijfselpasta - Lijm voor cellophaan - Albuminelijm - Houtlijm met stijfsel - Vloeibare gom - Enveloppengom - Fotokleefstof - Kleefpasta - Juwelierskit - Kit voor gietijzer - Kit voor het dichten van scheuren in vloeren
Kleefstoffen 3
Lijm voor vetdicht papier - Behangersplaksel - Meubellijm - Kastenmakerslijm - Caseïnelijm voor hout - Celluloïd kleeflak - Kleefwas - Ebonietlijm - Marinelijm - IJzerkit - Marmerkit - Stopverf
Kleefstoffen 4
Kit voor metaal op glas - Vlug drogende isolerende kleeflak - Gekleurde was - Kunstharskleefstoffen - Lederlijm - Linoleumlijm - Lederlijm voor schoenen - Zijden kousen repareren - Mowilithkleefstof
- uit mengen & Roeren deel 2:
Kleefstoffen 5
Ethylcellulose-kleefstoffen - Caseïne-houtlijm - Olievaste kit - Enveloppengom - Vischlijm - Universeele kleefstof - Waterafstootende universeele kleefstof - Glaskit - Gasbuizenkit - Engelsche hechtpleister - Caoutchouc-hechtpleister
Kleefstoffen 6
Vuurvaste kit - Stoomketelkit - Hoevenkit - Metaalkit - Baardkleefstof - Bliklijm - Boetseerwas - Zandsteenkit - Smeltkit - Vliegenlijm - Vloeibare universeele lijm - Watervaste kit - Ivoorkit - Ivoor-vulkit - Etikettenlijm voor blik
Entwas - Vloeibare entwas - Loogvaste kit - Aquariumkit - Steenkit - Caseïne-houtlijm - Koudlijm - Universeele kit - Roestwerende kit - Caoutchouc-kit - Armenisch cement - Sojameel-koudllijm - Filmcement voor onbrandbare film - Universeele filmcement - Kleefvloeistof voor onbrandbare films

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction