mengen-en-roeren-1Allerlei, van gipsafgietsels tot appel-pectine en van groen carbolineum tot voederkalk en meer ...

Gipsafgietsels watervast impregneeren

Ruwe kresol 50
dl
Formaline 40% 50
dl
Kaliloog 50% 2
dl
 Het mengsel wordt tot 35℃ verwarmd en met deze oplossing drenkt men de voorwerpen van gips. Men laat drogen en verwarmt het afgietsel eenige uren op 100℃. Het kunsthars wordt hierbij onoplosbaar en onsmeltbaar en volkomen bestand tegen water.

Pectine uit appels

 Men maalt 2 kg onrijpe zure appels fijn en laat het moes eenige dagen met 3 l zoutzuur van 0,5 % staan. De massa wordt slijmachtig. Hierna wordt de massa warm gemaakt en het sap wordt afgefiltreerd. De oplossing wordt nu in sterken alcohol uitgegoten. Het neerslag wordt afgefiltreerd en bestaat nu uit bijna zuivere pectine. Wanneer men 1 g van deze pectine in 100 cm³ water met 65 g suiker en 0,5 g citroenzuur oplost en 20 min kookt, verkrijgt men na afkoelen een stijve gelei.
HEBBEN

Verzilveren met een niet vergiftig bad

Zilvernitraat 30
dl
Thio-ureum 70
dl
Water 1000
dl
 Men galvaniseert bij 30° tot 35℃ met een spanning van 1,5 V en een stroomsterkte van 0,2 A per dm³ met zilver als anode en koper of messing als kathode.
 Men kan ook verkoperen door in een liter water 30 tot 50 g koperchloride op te lossen en nu zooveel duo-ureum toe te voegen tot het eerst gevormde neerslag weer geheel opgelost is.

Groen carbolineum

 Men lost in 70 l regenwater of condenswater 5 kg vast natriumhydroxyde en 10 kg ammoniaksoda op. De oplossing brengt men aan de kook en voegt bij de kokende oplossing 100 kg fijngemalen colophonium. Men kookt het geheel tot men een gelijkmatige zeepoplossing verkregen heeft.
 Hiernaast lost men in 100 l zacht water 10 kg azingroen op en voegt deze kleurstofoplossing bii de zeepoplossing. Door goed roeren mengt men de oplossingen en laat het mengsel tot 50° C afkoelen. Bij de oplossing voegt men nu zooveel van een 10-pcts aluinoplossing tot geen neerslag meer gevormd wordt. Het neerslag wordt nu op een dichten witten doek verzameld, men laat afdruipen en perst het water zoo goed mogelijk af. De kleurmassa wordt nu gedroogd en na het drogen gemalen.
 De droge kleurstof wordt in teerolie opgelost. Men maakt eerst een sterke oplossing door bv. 20 kg kleur in 50 kg teerolie op te lossen, hiertoe moet men tot 100°-105℃ verwarmen. Na het afkoelen kan men dan met zooveel teerolie verdunnen tot het verkregen groene carbolineum juist nog voldoende sterk gekleurd is.
 Deze kleur is tamelijk lichtecht. Door een anilinekleurstof die in vet oplosbaar is onmiddellijk in de teerolie op te lossen, verkrijgt men een groen carbolineum, dat aanmerkelijk minder lichtecht is.
Carbolineum

Capsulelak

Celluloïdafval 10
dl
Acetonvervangmiddel
dl
Spiritus 10
dl
Zwaarspaat 10
dl
Pigment 20
dl
Colophonium 1-3
dl
 Voor doorschijnende capsules lost men in een dikke oplossing van celluloïdafval in aceton en spiritus een zaponkleurstof op, bv.:
Celluloïdafval 20
dl
Aceton (E13)
dl
Spiritus 20
dl
Butylalcohol 8
dl
Zaponkleurstof 2
dl
 Beide lakken kunnen elastischer gemaakt worden door eenige procenten dibutylphtalaat toe te voegen.
 De volgende capsulelak wordt ook door den sterksten alcohol niet aangetast:
Gelatine 27
dl
Water
dl
Glycerine 10
dl
Kleurstof (oplosbaar in water) 2
dl
Water 18
dl
p-Oxybenzoë-ester 0 ,3 dl
 De gelatine laat men eerst in water weeken en lost dan op een waterbad op.
1936-real-vinicola-port
Real Vinicola Port (1936)

Voederkalk

Dicalciumphosphaat 65
dl
Keukenzout 10
dl
Zoethout (gemalen) 6
dl
Kalmoes (gemalen) 4
dl
Venkel (gemalen) 4
dl
Jeneverbessen 4
dl
Johaanesbroodpitmeel 7
dl
Alles moet fijn gemalen zijn.

Poeder voor mestvarkens

Keukenzout 11
dl
Spiesglans 10
dl
Bloem van zwavel 11
dl
Glauberzout 11
dl
Natriumbicarbonaat 21
dl
Johannesbroodzaad 16
dl
Lijnmeel 20
dl

Kippen-eierlegpoeder

Dicalciumphosphaat 72
dl
Forrosulfaat 12
dl
Zwarte peper 6
dl
Gentiaanwortel 10
dl
 Van het mengsel, dat zeer fijn gemalen wordt, strooit men een eetlepel vol op het kippenvoeder.

Levertraanemulsie voor het vee

Caragheenmos 12
dl
Gedestill. water 300
dl
p-Oxybenzoëzure aethyl-

 ester 1
dl
Levertraan 500
dl
Witte stroop 86
dl
Gedestill. water 91
dl
Specerijoliemengsel 10
dl
mestvarken

Filtreeren van vruchtensap

 Extracten van plantendeelen en ook vruchtensappen zijn dikwijls zeer moeilijk te filtreeren. Met een gewonen Büchnerschen trechter kan men op de volgende wijze zeer snel filtreeren.
 Men legt in den trechter een stukje filterdoek en giet hierop onder zuigen een laagje filtreerpapierbrij. Nadat het laagje papierstof vast aangezogen is, giet men hierop een suspensie van een filtreerhulpmiddel, bv. kiezelgoer. Op het kiezelgeer komt weer een laagje papierstof en verder afwisselend kiezelgoer en papierbrij, zoo lang tot de trechter half vol is. Om beschadigingen te voorkomen giet men de te filtreeren vloeistof eerst op een horlogeglas, dat men boven op de filtermassa legt. Men zuigt eerst met weinig onderdruk af en verhoogt het vacuum naarmate het filter dichter wordt. De te filtreeren vloeistof roert men ook met iets kiezelgeer aan. Wanneer het filter te dicht wordt neemt men eenvoudig het bovenste laagje met het papier weg en het filter is weer gemakkelijk doorlatend.

Boroglycerine

Boorzuur 62
dl
Glycerine 1,23 104
dl
 Deze verhit men op een zandbad in een gewogen schaaltje langzamerhand op 150° C. Men roert voortdurend en houdt de massa zoo lang op deze temperatuur tot het gewicht tot op 100 deelen massa afgedampt is. Men giet de massa op een glazen plaat, die men te voren met talcum glad gepoetst heeft. Het boroglycerine is hygroscopisch en moet dus in goed gesloten flesschen bewaard worden.
HEBBEN

Hfst.18 - Allerlei
Allerlei [1]
Bloemen versch houden - Kleuren van kunstbloemen - Gekleurd water - Radiatorenkit - Ultraviolet filter - Hout conserveren - Röntgenstralenscherm - Ketelsteen verwijderen - Anti-ketelsteen - Balsemvloeistoffen - Biologische fixeervloeistof - Vorstzekere radiatorenvloeistoffen - Niet bevriezende vloeistof - Algen vernietigen - Remvoering - Fietsbanden dicht houden - Verf voor batterijpolen - Glas boren - Ketelsteen in radiatoren - Lucifers - Bluschmassa
Allerlei [2]
Lassoldeervloeistoffen - Aluminiumsoldeer - Messingsoldeer - Zinksoldeervloeistof - Soldeer voor tin-loodcompositie - Zilversoldeer - Soldeer voor roestvrij staal - Zacht soldeer - Laschdraad - Vaste spiritus - Motorbrandstof met alcohol - Vuurmakers - Koudmakend mengsel - Bleeken van hout - Fineer zwart beitsen - Kunstmatige radeergom - Papierhygrometer - Kleuren van Paascheieren - Reinigingsmiddel voor melkvaten
Gipsafgietsels watervast impregneeren - Pectine uit appels - Verzilveren met een niet vergiftigd bad - Groen carbolineum - Capsulelak - Voederkalk - Poeder voor mestvarkens - Kippeneierlegpoeder - Levertraanemulsie voor het vee - Filtreeren van vruchtensap - Boroglycerine
Allerlei [4]
Vuurwerk - Bengaalsch vuurwerk - Vuurwerkregen - Pharao-slangen - Sterretjesvuurwerk - Rookeloos bliksemlichtpoeder - Lucifers - Bluschmassa

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction