mengen-en-roeren-1

Versterkers, verzwakkers, foto-bleekoplossing, etsen van metalen en steen, zilver terugwinnen en meer ...


Versterkers

Bleeken in:


Sublimaat (vergif) 8 ,0 g
Broomkalium 8 ,0 g
Water tot 500
cm²
Even afspoelen en herontwikkelen in:
Natriumbisulfiet 21
g
Hydrochinon 21
g
Broomkalium 21
g
Water tot 1
l
Na het herontwikkelen kan men het negatief zachter maken met:
Ammoniak 100
cm²
Water 900
cm²
Men maakt het negatief harder met:
Hypo 100
g
Water 1000
g
Een matige en harmonische versterking verkrijgt men met:
Oplossing A:


Kaliumbichromaat 60
g
Water tot 1
l

Oplossing B:


Zoutzuur 100
cm²
Water 900
cm²
Men bleekt het negatief in 10 dl A; 1 dl B en 40 dl water en wast goed uit.
Hierna herontwikkelen in:
Pyrogallol 6 ,3 g
Potas 25 ,0 g
Broomkalium 1 ,0 g
Water tot 1 ,0 l
HEBBEN

Kwikjodideversterker

Natriumsulfiet 100
g
Rood kwikjodide 10
g
Water tot 1000
g
Indien men geen rood kwikjodide kan krijgen kan men het vervangen door 10 g sublimaat en 20 g joodkalium.

De versterker werkt krachtig en vlug, de versterking kan indien noodig herhaald worden tot het maximum bereikt is.

Verzwakkers

Het contrast verzachtend:
Ammoniumpersulfaat 50 ,0 g
Natriumsulfiet 5 ,0 g
Zwavelzuur 4 ,2 cm³
Water tot 500 ,0 cm³

Voor het gebruik verdunt men deze oplossing 1 : 9; bij het verzwakken de vloeistof in beweging houden. Vlug afspoelen en nafixeren in een 10-pcts hypo-oplossing aangezuurd met kaliummetabisulfiet. Een op deze wijze verzwakt negatief kan later weer versterkt worden.

Het contrast wordt versterkt door:
Oplossing A:


Natriumthiosulfaat 28 ,5 g
Water tot 500 ,0 cm³

Oplossing B:


Rood bloedloogzout 57 ,0 g
Water tot 500 ,0 cm³

Men mengt voor het gebruik gelijke delen van oplossing A en B. Deze verzwakker wordt algemeen gebruikt, vooral bij de flauwe negatieven, die hierdoor voor de reproductie beter geschikt worden.

Normaal werkend:
Oplossing A:


Kaliumpermangaat 1
g
Sterk zwavelzuur 1
cm³
Water 500
cm³

Oplossing B:
Ammoniumsulfo-


 cyanaat 12 ,3 cm³
Water tot 500
cm³

Voor het gebruik mengt men gelijke delen van de beide oplossingen. Het verzwakken duurt 1 tot 3 min, hierna wordt in een 1-pcts oplossing van kaliummetabisulfiet gebaad en goed gespoeld. Deze verzwakker werkt zeer gelijkmatig, is dus voor negatieven die goed harmonisch zijn, doch te dicht om normaal gekopieerd te worden.

miranda-camera
kodak

Fotoschalen reinigen

Kaliumbichromaat 120
g
Zwavelzuur 100
cm³
Water tot 1000
cm³

Ontwikkelaarvlekken verwijderen

Kaliumpermanganaat 15
g
Water tot 1
l
Men wast de handen met deze oplossing tot ze geheel donkerbruin zijn. Hierna wast men in schoon water goed af en behandelt ze dan met de volgende oplossing:
Kaliummetabisulfiet 250
g
Water 1
l

Negatieven die pyrovlekken hebben kan men reinigen door ze te bleken en met een metol-hydrochinonontwikkelaar opnieuw te ontwikkelen.

Foto-bleekoplossing

Oplossing A:


Kaliumpermanganaat 5
g
Water 1
l

Oplossing B:


Keukenzout 70
g
Sterk zwavelzuur 4
l
Water tot 1
l

Voor het gebruik gelijke delen van beide oplossingen mengen. Na het bleken reinigen in een 1-pcts oplossing van natriumsulfiet en bij daglicht herontwikkelen met metol-hydrochinon.

Een dichroitische sluier kan men dikwijls verwijderen met thiocarbamide-oplossing:
Thiocarbamide 20
g
Citroenzuur 10
g
Water tot 1
l
Rollei-cameras

Acetaat-filmkleefstof

Ethylacetaat 100
cm³
Aceton 10
cm³
Acetylcellulose 2
g
IJsazijn 30
cm³

Blauwe vlekken

Bij sommige sterk rood gevoelige platen en filmen blijft na het fixeren een blauwe sluier of blauwe vlekken achter. Deze kunnen verwijderd worden door in een verdunde ammoniakoplossing of in een 10-pcts natriumsulfietoplossing na te baden.

Desensibiliseren

Bij alle ontwikkelaars, behalve die welke borax bevatten, kan men het ontwikkelen van kleurgevoelige platen veel gemakkeliiker maken door een desensibilisator te gebruiken. Men gebruikt hiervoor het pinacryptolgeel en het pinacryptolgroen.

Men kan de te ontwikkelen negatieven òf eerst in de oplossing baden, òf men voegt de desensibilisator onmiddellijk aan de ontwikkelaar toe. In beide gevallen moet men met het toelaten van het sterkere licht wachten tot de ontwikkeling begonnen is. Hierna kan men zonder gevaar het negatief bij normaal oranje tot rood licht verder ontwikkelen. De ontwikkeling wordt door deze toevoeging iets vertraagd, duurt 25 tot 30 % langer.

HEBBEN

Geëtste lijnen vullen

Om de tekening beter zichtbaar te maken vult men de lijnen met het volgende mengsel:
Witte bijenwas 10
dl
Krijtwit 5
g
Deze worden samen gesmolten.

Staal etsen

Salpeterzuur 32
dl
Zoutzuur 3
dl
Spiritus 16
dl
Water tot 96
dl

Zink etsen

- Methode no. 1.
Ammoniumnitraat 3
dl
Ammoniumfosfaat
dl
Calciumchloride ¼
dl
Fluorwaterstofzuur ½
dl
Arabische gomoplossing 80
dl
- Methode no. 2.
Fosforzuur 1
dl
Galluszuur 2
dl
Arabische gomoplossing 8
dl
Water 14
dl
kodak-film-breedbeeld

Aluminium etsen

Ammoniumbichromaat-


 oplossing 10% 1
dl
Fosforzuur 20% 1
dl
Arabische-gomoploss. 8
dl
Water 8
dl

Natriumfosfaat 15
g
Natriumnitraat 15
g
Heet water 2
l
Fosforzuur 80% 30
g

Men verdunt 1 dl salpeterzuur met 7 dl water en verzadigt het zuur met zink.

De verkregen zinknitraatoplossing mengt men met het halve volume Arabische-gomoplossing en verdunt met zoveel water als nodig is.


Steen etsen

Men voegt zoveel salpeterzuur bij een Arabische-gomoplossing tot men juist een inwerking op de steen waar kan nemen.

Collodium

Nitrocellulose 15 tot 20 sec 3
dl
Ether 48 ,5 g
Alcohol 48 ,5 dl

Waterspatten op negatieven

Deze kan men verwijderen door te bleken in een oplossing van 1 g kaliumbichromaat en 2 cm³ zoutzuur in 100 cm³ water en opnieuw te ontwikkelen met een elon-hydrochinonontwikkelaar.
agfa-filmpje

Ontwikkelende fixeeroplossing

Metol 5-10
g
Hydrochinon 15-20
g
Natriumsulfiet 50-80
g
Soda (gecalc.) 30-40
g
Natriumhydroxyde 20-30
g
Kaliumbromide 5-10
g
Natriumthiosulfaat 250-300
g
Ammoniumpicraat 3-5
g
Water 1000
g

Zilver terugwinnen uit filmen

Men kookt 40 kg filmafval met 100 l water, waarin men 1 kg natriumhydroxyde opgelost heeft. De oplossing gebruikt men om nog eens 40 kg film uit te koken. Bij kookhitte voegt men nu zoveel zoutzuur toe tot de gelatine geheel gecoaguleerd is. Het neerslag wordt afgefiltreerd en in een moffeloven bij 500° tot 600° C verast. De rest wordt met de drievoudige hoeveelheid soda gemengd en in een kroes gesmolten. Het zilver smelt men met iets salpeter tot het oppervlak spiegelt.

Uit oude fixeerbaden wordt het zilver met natriumsulfide neergeslagen en met ijzervulsel samengesmolten. Het verkregen zilver wordt dan gereinigd.

Gelatine harden

Formaline 100
cc
Potas 100
g
Water 1000 cc

Gelatinefilm reinigen

Alcohol 98-99
dl
Diethylamine 2-1
dl

Lenzen reinigen

Water 100
cc
Alcohol 30
cc
Salpeterzuur 3 druppels
Een schoon katoenen lapje met de oplossing vochtig maken en de lens hiermee reinigen; dan goed droog poetsen.

Zuurpasta

Geactiveerde colloïdale klei 6
dl
Water 70
dl
Zoutzuur 28
dl
Men laat de klei een nacht met het water staan en voegt dan het zuur toe.
agfa-optima

Electrotype

Hieronder verstaat men het langs galvanische weg vervaardigen van een cliché. Men giet eerst een dun laagje was, dat uit ozokeriet (aardwas) met enkele toevoegingen bestaat op een plaat van lood, koper of aluminium. De te reproduceren plaat perst men nu hydraulisch op deze wasplaat; de vorm bevat nu dus het negatief.

Deze vorm wordt met behulp van zachte borstels met uiterst fijne grafiet ingewreven en gewoonlijk brengt men nu eerst een dun laagje koper op door de vorm met een verdunde oplossing van kopersulfaat te overgieten en hierin ijzervijlsel te strooien. Het ijzervijlsel maakt uit de oplossing metalliek koper vrij, dat zich op het grafiet afzet.

Om de grafietlaag nu electrisch te kunnen verbinden, maakt men of direct contact met de metalen plaat waarop de waslaag zich bevindt, in welk geval de plaat met was geïsoleerd moet worden, òf men giet in het was een stukje koper en verbindt dit stukje koper met het grafiet.

De vorm wordt nu in een aangezuurde kopersulfaatoplossing gehangen. Men laat 1 tot 1½ uur een electrische stroom doorgaan tot zich een koperlaagje van 0,15 tot 0,25 mm afgezet heeft.

Het koper wordt nu met heet water van den wasondergrond losgemaakt en met een dun laagje soldeer, uit 35 % tin en 65 % lood bestaande, samengesoldeerd. Hierna giet men een dikke laag electrotyp-metaal op de vorm. Dit metaal bestaat gewoonlijk uit 3 tot 4 % tin en antimoon en de rest is lood.

Het ruwe cliché moet nu door mechanische bewerking in een geschikte vorm gebracht worden, wordt gelijkmatig tot een bepaalde dikte afgeschaafd, eventueel kan het voor rotatiedruk tot een cilinder gebogen worden.

Voor zeer fijn werk perst men de vorm direct in dun bladlood. Dit lood wordt dan met chroomzuur behandeld, opdat het koper niet te vast hecht, en dan normaal verder behandeld.

Voor beter werk brengt men op de wasvorm eerst een dun laagje nikkel op en dan pas het koper. Deze methode mag niet verwisseld worden met het vernikkelen van geheel afgewerkte electrotypieën. Voor cliché's, waarvan men buitengewoon veel afdrukken wil maken, past men tegenwoordig het verchromen toe.

HEBBEN

Hfst.14 - Fotografie
- uit Mengen & Roeren deel 1:
Fotografie [1]
Fotografie - Fixeeroplossingen - Algemene opmerkingen - Ontwikkelaars voor negatieven - Pyro-tankontwikkelaar - Pyro-soda-ontwikkelaar - Pyrometol - Ontwikkelaar voor onderbelichte negatieven - Amidol - Metol-pyro (zacht) - Rodinal ontwikkelaar - Ontwikkelaar voor fijnkorrelige negatieven - Ontwikkelaar voor graphische emulsies - Ontwikkelaar voor normale negatieven of positieven - Ontwikkelaar voor röntgen-negatieven - Ontwikkelaar voor lantaarnplaatjes - Ontwikkelaar voor kinematographische film
Fotografie [2]
Ontwikkelaar voor papier - Ontwikelaar voor warme kleuren - Zuur bad - Fixeerbad - Kleurfixeerbad - Chroomaluin-fixeerbad - Kleurbad met hypo en aluin - Sulfide-kleurbad - Zwavellever-kleurbad - Blauw klauerbad - Rood kleurbad - Groen kleurbad - Bliksemlichtpoeder - Kleuren van lantaarnplaatjes
Versterkers - Kwikjodideversterker - Verzwakkers - Fotoschalen reinigen - Ontwikkelaarvlekken verwijderen - Foto-bleekoplossing - Acetaat-filmkleefstof - Blauwe vlekken - Desensibiliseeren - Geëtste lijnen vullen - Staal etsen - Zinketsen - Steen etsen Collodium - Waterspatten op negatieven - Ontwikkelende fixeeroplossing - Zilver terugwinnen uit filmen - Gelatine harden - Gelatine reinigen - Lenzen reinigen - Zuurpasta - Electrotype
- uit Mengen & Roeren deel 2:
Fotografie [4]
Ontwikkeling - Negatief blauw lichtdrukpapier - Positief lichtdrukpapier - Sepiapapier - Diazopapier - Bromidepapier - Chloorzilverpapier
Fotografie [5]
Platen-emulsie - Collodium-emulsie - Pyrocatechine-fosfaatontwikkelaar - Fixerende ontwikkelaar volgens dr.Vogel - Adurol-ontwikkelaar - Eikogeen-hydrochinonontwikkelaar - Ferro-oxalaatontwikkelaar - Omkeerontwikkeling-ontwikkelaar - Ontzilveringsbad - Klaarbad - Herontwikkelaar - Fixeerbad - Verzwakker - Versterker - Titel-ontwikkelaar - Omkeerontwikkelaar (Gevaert) - Uraniumversterker - Aluin-kleurbad - Koperverzwakker - Koperversterker - Verzwakken zonder aan scherpte te verliezen - Twee-bad-ontwikkelaar voor kunstlichtopnamen - Fixeerbad

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
Nieuws, weer & verkeer
Test